Beyond Bulls & Bears

Ik weet wat u deze zomer hebt gemist

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Beleggers die verwacht hadden dat het deze zomer zoals gewoonlijk rustig zou blijven op de financiële markten, werden de afgelopen maanden compleet verrast. Een opeenvolging van gebeurtenissen, van Griekenland tot China, deed de onzekerheid en volatiliteit over de hele wereld immers sterk toenemen. Nu veel marktdeelnemers na hun zomervakantie terug aan de slag gaan, kijkt David Zahn, Head of European Fixed Income van de Franklin Templeton Fixed Income Group, verder dan de krantenkoppen over “De val van China”. Hij vat de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen maanden samen en deelt enkele inzichten die mogelijk ontsnapt zijn aan de blik van zelfs de scherpste waarnemers.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, CFA, FRM
Head of European Fixed Income
Senior Vice President
Franklin Templeton Fixed Income Group

Door alle opwinding en paniek op markten over de hele wereld tijdens de laatste weken, die voor een deel werden aangewakkerd door de onzekerheid over de Chinese economie, lijkt het feit dat de Europese vastrentende sector relatief gespaard is gebleven van de forse marktdalingen die andere delen van het beleggingslandschap hebben getroffen onopgemerkt te zijn gebleven.

Nochtans toont dit volgens ons aan dat de volatiliteit die de sector in het verleden kenmerkte aan het afnemen is. Het betekent ook dat wij redenen hebben om aan te nemen dat wij beleggingskansen zullen vinden in deze verstoorde markt.

Zo lijkt de categorie van het Europese bedrijfskrediet van beleggingskwaliteit – de obligaties van hogere kwaliteit – over het algemeen aantrekkelijker dan ze lange tijd is geweest.

Dit biedt actieve beleggingsbeheerders als wij de kans om onze portefeuilles opnieuw te bekijken en misschien hier en daar te herschikken.

Quantitative Easing (QE) in de eurozone blijft op koers

De gebeurtenissen in China, en dan vooral de reactie van de wereldwijde beleggers daarop, hebben de ontwikkelingen in de eurozone van de laatste weken overschaduwd. Toch hebben er in Europa enkele belangrijke veranderingen plaatsgevonden die de economie van de eurozone een stevigere basis hebben gegeven. 

Aan het begin van de zomer werd de eurozone voortgestuwd door drie gunstige factoren: de goedkopere euro; de sterke daling van de olieprijzen en het QE-programma van de Europese Centrale Bank (de ECB).

Het QE-programma loopt nog altijd in de eurozone en de ECB heeft verklaard dat ze verwacht dat het programma tot het einde zal worden voortgezet. Op de vergadering van 3 september heeft de ECB het opkoopprogramma zelfs uitgebreid.[1]

Intussen is de prijs van een vat Brent ruwe aardolie in augustus verder gedaald naar een nieuw dieptepunt voor dit jaar, tot net onder $45.

De zwakke euro heeft bijgedragen tot een groei van de exportsector in de regio. Hoewel deze factor de algemene groei van de regio heeft ondersteund, denken wij dat de groei in Europa wellicht al over haar hoogtepunt heen is. Nu de euro weer is opgeveerd van zijn laagste niveaus van 2015, verwachten wij dat de groei waarschijnlijk zal vertragen in de rest van het jaar.

Wij denken dan ook dat de ECB het QE-programma waarschijnlijk zal moeten verlengen na september 2016. Dat zal natuurlijk afhangen van de concrete cijfers, maar de centrale bank zal wellicht een duidelijk signaal willen geven aan de markt dat ze haar liquiditeitsinjecties voorlopig niet zal staken.

Wij bevinden ons in Europa in een totaal andere fase van de economische cyclus, en het monetaire beleid zal hier wellicht soepeler blijven. Maar de eurozone staat natuurlijk niet op zich, het is gewoon een van de takken van het wereldwijde financiële systeem. Een andere mogelijke gebeurtenis op onze radar die de marktsituatie door elkaar kan schudden is de rente-evolutie in de Verenigde Staten. Iedereen lijkt zich vast te pinnen op het moment waarop de Amerikaanse Federal Reserve de rente zal verhogen, en wat de impact daarvan zal zijn.

Ik denk echter niet dat het op zich zo belangrijk is wanneer de rente zal worden verhoogd, deze maand, in december of begin volgend jaar. Een verstrakking van het monetaire beleid zou gunstig moeten zijn voor de dollar en zou het bewijs zijn van een gezonde economische groei in de VS. Wanneer de renteverhoging wordt doorgevoerd, verwachten wij alleszins een nerveuze reactie van de markt, die kansen kan creëren.

Griekse saga nog niet voorbij

Een van de onderwerpen die beleggers aan het begin van de zomer het sterkst bezighielden was de impact van de Griekse schuldencrisis op de bredere eurozone. Het akkoord van eind juli leverde een voorlopige oplossing voor deze situatie op, maar volgens mij hebben we het laatste van de Griekse saga nog niet gezien.

De Griekse parlementsverkiezingen van 20 september zouden tot volatiliteit op korte termijn kunnen leiden, maar ik denk niet dat dit het reddingspakket waar alle partijen nu mee akkoord zijn gegaan in gevaar zal brengen. Wij moeten ons echter wel bewust zijn van de risico’s die deze situatie met zich meebrengt.

Voordelen van een actieve aanpak

Hoe je het ook bekijkt in tijden van volatiliteit, als actieve beleggingsbeheerders kunnen wij onze fundamentele standpunten voor de komende jaren bepalen en onze portefeuilles daaraan aanpassen. Wie een index volgt of belegt in een indexgebaseerd product, bezit gewoon de effecten die in die index zijn opgenomen. Ik denk dat de huidige marktomgeving actieve beheerders de kans biedt om meer strategische keuzes te maken, om krediet te kopen dat tot voor kort nog onaantrekkelijk was.

Daarnaast vinden wij het een voordeel om een portefeuille samen te stellen die kan schuiven tussen verschillende beleggingscategorieën, waaronder valuta’s, en die de duration kan aanpassen[2]. Volatiliteit hoeft dan ook niet noodzakelijk slecht nieuws te zijn voor actieve beleggers. Integendeel, wij geloven dat het kansen creëert voor beleggers die de moed hebben om standpunten op langere termijn in te nemen.

 

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in derivaten brengen kosten met zich mee en kunnen een economisch hefboomeffect creëren, dat een aanzienlijke volatiliteit en verliezen kan veroorzaken die gevoelig hoger liggen dan de oorspronkelijke belegging. Bij short gaan bestaat het risico dat het verlies hoger oploopt dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Er bestaan liquiditeitsrisico’s wanneer effecten moeilijker te verkopen worden tegen de prijs waartegen ze gewaardeerd werden.

[1] De centrale bank zei dat ze de opkooplimiet voor de schuldenlast van een afzonderlijk land zou verhogen van 25% naar 33%, en verlaagde de inflatieverwachting van 0,3% naar 0,1%.

[2] Duration is een maatstaf voor de gevoeligheid van de koers van een vastrentende belegging voor een verandering in de rente, uitgedrukt in aantal jaren.