Beyond Bulls & Bears

Hasenstab ziet historische beleggingskansen

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Hoewel marktinzinkingen op korte termijn soms pijnlijk kunnen zijn voor beleggers, ontwikkelt Michael Hasenstab van Templeton Global Macro geduldig zijn strategie voor marktverschuivingen op langere termijn. Hij is van oordeel dat de recente paniek op de markten voor beleggers in vastrentende producten, en vooral in sommige van de nu fel geplaagde opkomende markten, kansen creëert die maar eens in de zoveel decennia voorkomen.

Michael Hasenstab
Michael Hasenstab

Michael Hasenstab

Executive Vice President, Portfolio Manager, Chief Investment Officer

Templeton Global Macro

Een markt met twee gezichten in 2015

De marktactiviteit in 2015 kan worden onderverdeeld in twee duidelijk verschillende perioden: wat er gebeurde in het eerste deel van het jaar tot eind juni en wat er daarna gebeurde. In het eerste deel van het jaar sloot de marktactiviteit zeer goed aan bij onze wereldwijde obligatiestrategieën: de euro en de yen bleven in waarde dalen en het Amerikaanse schatkistpapier deed het minder goed. Deze ontwikkelingen boden kansen om onze posities in zorgvuldig geselecteerde opkomende markten die valutadevaluaties van 10 tot 15% hadden ondergaan te behouden en uit te breiden.

Door de ongerustheid over de Chinese economie sloeg het sentiment op de markten eind juni om in paniek en massale risicoaversie. Veel valuta’s van opkomende markten verloren nog eens 10 à 15%, terwijl de yen en de euro grotendeels vlak bleven omdat ze werden beschouwd als veilige havens. Tegelijk stegen de koersen van Amerikaans schatkistpapier. Door de combinatie van deze ontwikkelingen kwamen onze wereldwijde obligatiestrategieën in een perfecte storm terecht. Maar volgens ons zijn veel valuta’s van opkomende markten nu zo’n 15 tot 30% ondergewaardeerd, en wij hebben van deze periode van volatiliteit gebruik gemaakt om nieuwe beleggingskansen te vinden en bestaande posities te versterken in noodlijdende instrumenten. Wij stelden vast dat sommige waarderingen niveaus hebben bereikt die niet alleen binnen een decennium maar zelfs over meerdere tientallen jaren een zeldzame kans bieden op een buitengewoon beleggingspotentieel op langere termijn.

Posities innemen voor rentestijgingen in de VS

Wij denken niet dat deze periode van algemene paniek nog lang zal duren. Een groter risico volgens ons is hoe de financiële markten zullen reageren op een renteverhoging. In onze strategieën willen wij voorbereid zijn op hogere rente (vooral die van Amerikaans schatkistpapier) en een negatieve correlatie[1] hebben met de obligatiemarkt en andere beleggingscategorieën die zouden kunnen worden getroffen door een stijgende rente.

Het grote drama dat zich volgens ons zal afspelen in veel beleggersportefeuilles is het geloof dat de correlaties van de afgelopen 30 jaar zullen standhouden, met name de omgekeerde correlatie tussen aandelen en obligaties. Maar wanneer ze dat niet doen – dus als zowel de obligatiemarkt als de aandelenmarkt zou dalen – zullen de portefeuilles van veel beleggers waarschijnlijk niet goed gepositioneerd zijn. Dat scenario heeft zich de afgelopen 30 jaar niet afgespeeld, maar dat wil niet zeggen dat het niet kan gebeuren. Wij bevinden ons in uitzonderlijke tijden. Nog nooit heeft het monetaire beleid de staatsobligatiemarkten in zo’n verregaande mate verstoord als vandaag, dus moeten we onze denkwijze hierop aanpassen. Wat de afgelopen 30 jaar heeft gewerkt, zal niet noodzakelijkerwijs ook de volgende vijf jaar werken. We moeten dan ook proactief handelen en een portefeuille samenstellen die over deze andere eigenschappen beschikt en het potentieel heeft om niet-gecorreleerd te zijn met een stijgende rente.

Drie gebieden waar beleggingskansen voor het oprapen liggen

Wat onze strategie betreft, blijven wij momenteel gefocust op de drie gebieden met beleggingspotentieel: 1) de uitgesproken waardekansen in specifieke opkomende markten, 2) kort Amerikaans schatkistpapier in een context van rentestijgingen en 3) de flexibiliteit om long en short te gaan op de valutamarkten. Deze drie bronnen van beleggingsrendement doen ons echt het beste hopen voor de beleggingskansen in de komende jaren.

In de eerste plaats concentreren wij ons op dit moment op geselecteerde opkomende markten waarvan de waarderingsniveaus de laatste decennia of zelfs nog nooit zo laag zijn geweest. Een daarvan is de Mexicaanse peso, die momenteel wordt verhandeld op het laagste niveau sinds zijn ontstaan. De Maleisische ringgit en de Indonesische roepia zijn op vergelijkbare wijze gedaald tot hun niveau van de Aziatische financiële crisis in 1998. Vanuit waarderingsperspectief zijn dit mogelijkheden voor de aankoop van zeer goedkope beleggingsinstrumenten die zich maar eens in de zoveel decennia aandienen. Niet alle opkomende markten bieden uiteraard een goede waarde. Wij kopen dan ook niet alles. Zo beleggen wij niet in landen als Turkije en Zuid-Afrika. Daartegenover staan dus enkele landen die meegesleurd zijn in de huidige marktmalaise, maar die volgens ons echte ruwe diamanten zijn. Het zijn kansen die zich maar eens in de zoveel tientallen jaren voordoen, of voor sommige van deze landen zelfs voor het eerst in hun geschiedenis.

Ten tweede richten wij onze portefeuilles op een negatieve correlatie met het Amerikaanse schatkistpapier. Een van de grootste risico’s voor de komende vijf jaar is volgens ons een stijgende rente in de VS. De sterke Amerikaanse economie rechtvaardigt in onze ogen een hogere rente en wij denken dat inflatie ondergewaardeerd is in de rentecurve van schatkistpapier. In de afgelopen 30 jaar hebben de meeste beleggers geld verdiend aan rentedalingen; wij denken dat het er de komende vijf jaar op aan zal komen, munt te slaan uit stijgende rente. Onze strategie bestaat dan ook uit een korte positie in duration van Amerikaans schatkistpapier.

Ten derde zijn wij overtuigd van het belang van een zeer flexibele strategie die directionele posities kan innemen in de verschillende valutamarkten. Een van de aantrekkelijkste aspecten van de valutamarkten is dat er over het algemeen altijd wel iets ondergewaardeerd is. Van een perfecte afstemming is meestal geen sprake. Op deze manier kan een belegger in tegengestelde richtingen posities innemen, bijvoorbeeld long of short gaan in de Amerikaanse dollar. Momenteel hebben wij de flexibiliteit om long te gaan in de Amerikaanse dollar tegenover een shortpositie in de yen, de euro en de Australische dollar. Tegelijk kunnen we de Amerikaanse dollar ook shorten tegenover lange posities in valuta’s die volgens ons ondergewaardeerd zijn, zoals de Mexicaanse peso. Deze strategieën zouden volledig kunnen omslaan over een paar jaar, als de waarderingen veranderen. De flexibiliteit om te beleggen waar er waarde te vinden is op de valutamarkten, biedt volgens ons een onuitputtelijke bron van beleggingsmogelijkheden. Andere effectenmarkten daarentegen hangen vaak af van de fase waarin ze zich bevinden in de beleggingscyclus. Alles bij elkaar zien wij enorme kansen voor de komende jaren.

Dus tot slot, geloven wij dat er momenteel aantrekkelijke waardekansen te vinden zijn in veel opkomende markten. Ten tweede streven wij een shortpositie in Amerikaans schatkistpapier na met het oog op rentestijgingen. En ten derde hebben wij de flexibiliteit om long/short te gaan op de valutamarkten. Dit zijn de drie gebieden die ons enthousiast maken over de beleggingsmogelijkheden in de volgende jaren.

Voor een meer gedetailleerde analyse van markten over de hele wereld kunt u “Wereldwijde macroverschuivingen” raadplegen, een onderzoeksgebaseerde briefing over de wereldeconomie waarin de analyses en meningen van dr. Michael Hasenstab en andere senior leden van Templeton Global Macro worden gepresenteerd.

Dr. Hasenstab en zijn team beheren Templetons wereldwijde obligatiestrategieën, waaronder vastrentende strategieën zonder beperkingen, valutastrategieën en wereldwijde macro-economische strategieën. Zijn team van economen, die zijn opgeleid aan enkele van ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten, koppelt een wereldwijde macro-economische analyse aan diepgaand onderzoek op landenniveau om langdurige evenwichtsverstoringen op te sporen die beleggingskansen kunnen opleveren.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen en ze is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wetten en regels wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen.

Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dienovereenkomstig dalen. Beleggingen in het buitenland zijn onderhevig aan speciale risico’s zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in landen met een opkomende markt, waar frontiermarkten een subset van vormen, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.

[1] De correlatie meet de mate waarin twee beleggingen al dan niet gelijk evolueren. De correlatie kan reiken van 1 (perfect positieve correlatie, de twee beleggingen zijn historisch in parallel geëvolueerd) tot -1 (perfect negatieve correlatie; de twee beleggingen zijn historisch in tegengestelde richting geëvolueerd).