Beyond Bulls & Bears

Aansluiten op het “Internet of Things”

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Terwijl veel consumenten nog steeds moeten wennen aan een computer in hun zak of tas, komen de technologische innovatoren alweer met nieuwe kunstjes op de proppen. Grant Bowers en JP Scandalios van Franklin Equity Group menen dat de laatste trend, het “Internet of Things”, de manier verandert waarop mensen leven. Ze bespreken waarom ze denken dat de beweging belangrijk is en analyseren andere mogelijkheden in de technologiesector.

JP Scandalios
JP Scandalios
Grant Bowers
Grant Bowers

Grant Bowers

Vice President, Research Analyst

Portfolio Manager

Franklin Equity Group

 

JP Scandalios

Vice President, Research Analyst

Portfolio Manager

Franklin Equity Group

Technologie is altijd een gebied geweest dat werd gekenmerkt door snelle vooruitgang, en op dit moment staan we op de drempel van een opwindende nieuwe fase van technologische vooruitgang. Wij denken dat de culminatie van de vooruitgang de laatste 15-20 jaar ervoor heeft gezorgd dat veel hightechtrends binnenkort voor commercieel gebruik geschikt zullen zijn. Veel van die trends zouden het dagelijkse leven wel eens ingrijpend kunnen veranderen.

Een van deze opmerkelijke trends is volgens ons het “Internet of Things”. De zin omvat verschillende concepten, maar op het laagste niveau verwijst hij naar de integratie van computers in, en onderlinge verbinding van, alledaagse voorwerpen via draadloos internet. De afgelopen jaren hebben we een sterke toename gezien van zogenaamde ‘slimme’ toestellen, waarbij de toevoeging van sensoren en processoren de werking van een toestel drastisch kan verbeteren. Nu ontwikkelt er zich een trend waarbij slimme toestellen zich met elkaar kunnen verbinden en gegevens delen, wat de toestellen in staat stelt nieuwe en interessante taken uit te voeren. Wij zijn van mening dat de explosie van dergelijke verbonden toestellen de manier waarop particulieren en bedrijven dagelijks te werk gaan grondig zal veranderen.

Een toestel waar de meesten waarschijnlijk wel vertrouwd mee zijn, is een fitnessband die mensen dragen om hun fysieke activiteit te meten. Het toestel, dat doorgaans in een polsband zit, meet o.a. hoeveel kilometer u per dag aflegt. De door het toestel verzamelde statistieken kunnen vervolgens worden geraadpleegd op een computer of smartphone. Nog een voorbeeld is een slimme thermostaat die – in plaats van een statisch verwarmings- en verkoelingsprogramma te gebruiken voor uw huis – na verloop van tijd uw gewoontes leert en op basis daarvan automatisch de temperatuur aanpast.

Capture1Wij zijn vooral enthousiast over de interactiemogelijkheden tussen dergelijke toestellen. Als je bijvoorbeeld de twee bovenstaande toestellen neemt en ze in staat stelt te communiceren, kan de fitnessband die je bewegingen volgt nu aan de hand van je activiteit zien of je vroeger dan gewoonlijk bent opgestaan en de thermostaat de opdracht geven om de woning te verwarmen of te koelen. Bovendien zou de fitnessband de thermostaat ook kunnen laten weten dat je niet thuis bent, wat zou kunnen leiden tot energiebesparingen. Trek deze lijn door naar andere verbonden installaties thuis, zoals lichten en sloten die je via een app op je smartphone kan controleren, en je ziet dat de mogelijkheden steeds talrijker worden.

Slimme, verbonden producten kunnen uiteraard ook andere voordelen bieden. Fabrikanten kunnen de toestellen gebruiken om informatie te verzamelen over hoe consumenten de toestellen gebruiken en dan updates beschikbaar stellen om de werking van de toestellen te verbeteren en dienovereenkomstig de gebruikerservaring te verbeteren. Een verschuiving van het verkopen van afzonderlijke producten naar een meer op diensten gericht model komt ten goede aan zowel de fabrikanten, die een stroom van terugkerende inkomsten kunnen creëren, als de consumenten, die altijd de laatste versie van een product krijgen in plaats van marginale upgrades te moeten kopen. Deze verschuiving heeft al plaatsgevonden in het softwaresegment, waar nu de focus ligt op software-as-a-service (SaaS) in plaats van op verpakte producten. Wij denken dat de overgang van deze trend naar fysieke goederen vergelijkbare voordelen zal opleveren.

Verbonden auto’s

Nog een alledaags gebruiksvoorwerp dat een snelle technologische vooruitgang meemaakt, is de auto. Sensoren in auto’s kunnen meten of de bandenspanning laag is, of de motor te warm wordt, hoe snel je rijdt en hoe hard je remt. Door het mogelijk te maken voor auto’s om deze gegevens door te sturen en te ontvangen, bestaan er vandaag auto’s die sneller dan menselijke bestuurders reageren op veranderende omstandigheden en bijvoorbeeld automatisch remmen om een botsing te voorkomen. Deze informatie zal ook kunnen worden gebruikt om beter het verkeer te regelen, als ze wordt geïntegreerd in systemen die verkeersinformatie doorgeven aan andere bestuurders of aan systemen die de verkeerslichten regelen. Dit zijn de voorlopers van een volledig zelfrijdende auto, iets dat we misschien zullen zien in de volgende vijf jaar.

Ik moet toegeven dat de dag dat forenzen een boek kunnen lezen tijdens hun rit naar het werk wellicht nog lang niet in zicht is, maar we denken dat sommige gebieden, en dan vooral die in een gesloten omgeving zoals industrie- en bedrijfscomplexen, redelijk snel van deze technologie kunnen profiteren. De technologie die wordt gebruikt bij bestuurderloze voertuigen biedt ook toepassingen voor opslag- en voorraadbeheer, waar met sensoren uitgeruste producten kunnen worden getransporteerd door zelfrijdende voertuigen. Volgens ons zullen bedrijfstoepassingen de grootste eindmarkt zijn voor het Internet of Things op korte termijn, en zij zullen leiden tot een hogere productiviteit en betere klantenservice, alsook tot een vermindering van de kosten.

Door gegevens gestuurde beleggingsmogelijkheden

Als beleggers kijken wij verder dan afzonderlijke toestellen en focussen wij op de technologie die ze in staat stelt te werken, of de gevolgen van hun groei. Hoewel ze misschien niet zo spannend zijn als bestuurderloze auto’s of slimme toestellen voor thuis, zijn wij van mening dat de gespecialiseerde sensoren, halfgeleiders en chips voor draadloze communicatie die deze toestellen nodig hebben om te werken, sterke beleggingsmogelijkheden bieden. Naarmate steeds meer toestellen met elkaar worden verbonden, zouden bedrijven met unieke en beschermde intellectuele eigendom in deze gebieden daarvan moeten profiteren.

Gegevens zijn per slot van rekening de kern van wat verbonden toestellen interessant maakt. Aangezien deze toestellen een berg aan gegevens verzamelen om bijvoorbeeld productiviteitsverbeteringen of energiebesparingen te analyseren, wordt cyberbeveiliging om deze gegevens te beschermen steeds belangrijker, gelet op de persoonlijke en gevoelige aard van de gegevens. Wij geloven dat gegevensbescherming een ander groeigebied is in de technologiesector, om deze en andere redenen.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI  gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. De technologiesector is sterk volatiel door het snelle tempo van de productveranderingen en de ontwikkelingen binnen de sector. Technologiebedrijven kunnen klein en/of relatief nieuw en onervaren zijn. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen.