Beyond Bulls & Bears

Het weten waard: reden volatiliteit biotechnologiesector VS

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Het weten waard: Professionals van Franklin Templeton Investments bieden een snelle maar verhelderende blik op een belangrijk beleggingsthema.

De aandelenkoersen van Amerikaanse biotechnologiebedrijven stonden in september al onder druk door de twijfels over hun rentabiliteit en waarderingen, toen de toenemende aandacht van de politiek en de media voor de stijgende kosten van geneesmiddelen de sector nog dieper naar beneden duwde. Evan McCulloch, Senior Vice President en Director of Research van de Franklin Equity Group, laat zijn licht schijnen over het debat rond de kosten van geneesmiddelen, het voorstel van de presidentskandidate Hillary Clinton en de neveneffecten voor de biotechnologische sector in het algemeen.

Evan McCulloch
Evan McCulloch

Evan McCulloch
Senior Vice President, Director of Research
Portfolio Manager
Franklin Equity Group

De laatste weken was het vrij onrustig in de Amerikaanse biotechnologiesector. Wat waren de oorzaken van deze volatiliteit?

De aandelenmarkt in het algemeen was volatiel, wat heeft geleid tot algemene nervositeit onder de beleggers en een overgevoeligheid voor mogelijk fundamentele problemen. Specifiek voor de biotechnologiesector in de VS kwam daar nog eens bij dat de beleggers opnieuw begonnen te vrezen voor een versterkte controle van de prijzen van Amerikaanse geneesmiddelen. Het begon met een artikel in The New York Times op 20 september over een farmaceutisch bedrijf dat de prijs van een medicijn dat het had overgenomen met 5000% verhoogde. Dat is zeer ongewoon voor een ouder geneesmiddel. De media stortten zich dan ook op deze zaak. Op het artikel twitterde de Democratische presidentskandidate Hillary Clinton dat ze de prijzen van sommige geneesmiddelen buitensporig vond en dat ze een plan had om de kosten van voorgeschreven medicijnen te verminderen.

In het plan dat Clinton vervolgens bekendmaakte werd voorgesteld om gebruik te maken van de sterke onderhandelingspositie van Medicare om rechtstreeks met de farmaceutische bedrijven te onderhandelen over prijzen. Andere politici haakten daar vervolgens op in en bekritiseerden de hoge prijzen van sommige geneesmiddelen. De commissie van toezicht en overheidshervormingen van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden had al getracht om documenten op te eisen van een groter farmaceutisch bedrijf dat eerder dit jaar de prijs van een paar medicijnen voor cardiovasculaire aandoeningen had verhoogd, en dagvaardde toen de kleine besloten vennootschap over de prijsverhoging van zijn geneesmiddel tegen parasitaire infecties.

Hierbij moet worden opgemerkt dat het al een tijdje onrustig is rond de prijszetting in de farmasector. Al in juli verschenen er in de pers artikelen over dit onderwerp. President Obama heeft herhaaldelijk opmerkingen gemaakt over de hoge prijzen van bepaalde medicijnen. Het plan dat senator Bernie Sanders, de andere kandidaat van de Democraten die in de running is voor de presidentsverkiezingen, bekendmaakte om de prijzen aan te pakken, kon op een hernieuwde belangstelling rekenen. Hoewel dit een punt is om in de gaten te houden, denk ik dat het de culminatie van sectorspecifieke twijfels over de geneesmiddelenprijzen bovenop bepaalde twijfels over de bredere markt is die de recente volatiliteit van de aandelenkoersen heeft veroorzaakt.

Wat zouden de gevolgen hiervan kunnen zijn? Kan dit volgens u leiden tot een prijsdaling voor medicijnen?

Ik denk van niet. Clinton heeft gewoon een plan voorgesteld, dit is nog lang geen wetsontwerp. De prijs van voorgeschreven medicijnen is een populair thema omdat de meeste mensen in de Verenigde Staten vinden dat medicijnen duur zijn. Het is dan ook een thema dat veel weerklank vindt bij de kiezers. Maar zoals gezegd, is dit nog geen wetsontwerp, en als het dat zou zijn, zou het wellicht niet worden goedgekeurd door de Republikeinse meerderheid in het Congres. Als we ervan uitgaan dat de Republikeinen waarschijnlijk hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden zullen behouden na de verkiezingen in 2016, dan zou een dergelijke wet pas ten vroegste in 2018 kunnen worden goedgekeurd.

En zelfs als het plan van Clinton, zoals wij het momenteel begrijpen, uiteindelijk zou worden omgezet in een wet, dan zou de impact ervan in mijn ogen voor de sector zeer goed beheersbaar zijn. Volgens onze ramingen zou een prijsverlaging van medicijnen binnen het Medicareprogramma veel minder uitgesproken zijn dan de recente koerscorrectie van 15% tot 20% in de sector zou doen vermoeden.

Wij verwachten wel meer marktgebaseerde hervormingen. Het feit dat bedrijven door politici aan de schandpaal worden genageld zal er wellicht toe leiden dat deze bedrijven in de toekomst de prijsstijgingen zullen temperen. Het zal verzekeringsmaatschappijen ook meer macht geven om hogere kortingen af te dwingen en meer producten te vervangen door goedkopere geneesmiddelen. Wij verwachten dan ook een zekere groeimatiging in de marge, die echter op sectorniveau waarschijnlijk niet merkbaar zal zijn. In het fonds focussen wij op beleggingen in bedrijven met medicijnen die een sterke klinische waarde en weinig concurrenten hebben, wat de impact van sommige van deze initiatieven zou moeten opvangen.

Laten we het eens hebben over patentbescherming. Bent u ongerust over de exclusiviteitsbepalingen in het Trans-Pacific Partnership (TPP), het handelsverdrag dat wordt onderhandeld tussen 12 landen aan de Stille Oceaan?

Nee, helemaal niet. In het TPP wordt voorgesteld om geneesmiddelen die buiten de Verenigde Staten worden verkocht acht jaar exclusiviteit te geven. Momenteel beschermen patenten de Amerikaanse medicijnen niet in het buitenland. Acht jaar is minder dan de 12 jaar exclusiviteit in de Verenigde Staten. Die acht jaar moet eigenlijk worden vergeleken met vrijwel geen exclusiviteitsrechten in de huidige situatie. Veel landen die zouden deelnemen aan het partnerschap weinig geven om de rechten inzake intellectuele eigendom. Deze bepaling zou de farmaceutische bedrijven acht jaar beschermen, wat dus eigenlijk een positieve zaak zou zijn voor de sector.

Waarom denkt u dat de media niet of soms verkeerd berichten over de biotechnologiesector?

De media hebben gefocust op stijgingen van de brutoprijzen van bepaalde geneesmiddelen, en dat is iets heel anders dan de werkelijke prijsstijgingen of de stijgingen van de nettoprijzen. In de meeste gevallen worden prijsstijgingen verzacht door kortingen te bieden aan de betalers, maar aangezien dat een onderhandelde prijs is, is de werkelijke prijs die door verzekeringsmaatschappijen wordt betaald aan farmaceutische bedrijven niet transparant voor de beleggers of de media. Wanneer er sprake is van een prijsstijging, weten we dat in de meeste gevallen slechts een tot twee derde van die prijsstijging echt wordt doorberekend. De werkelijke prijsstijgingen liggen dan ook veel lager dan wat we vandaag in de pers lezen.

Wat zijn uw vooruitzichten voor de biotechnologiesector?

Ik denk dat de fundamenten van de biotechnologie even sterk zijn als vroeger. De pijplijn van nieuwe producten voor de sector is goed gevuld. Er komen belangrijke nieuwe behandelingen aan voor kanker, alzheimer en een hele reeks zeldzame genetische aandoeningen. In de kankerbehandeling is er een zeer grote belangstelling voor geneesmiddelen die het immuunsysteem wapenen om tumoren te bestrijden.

Met de nieuwe technologieën voor de ontdekking van nieuwe medicijnen, zoals gentherapie, RNAi (RNA-interferentie) en antisense, kunnen bedrijven oplossingen zoeken voor zeldzame genetische aandoeningen die voordien niet te behandelen waren met de meer traditionele therapieën. Voor medicijnen die de klinische proeven doorstaan werkt de US Food and Drug Administration samen met de sector om nieuwe producten bij de patiënten te brengen. In de meeste gevallen heeft deze dienst medicijnen met een hoge potentiële waarde voor patiënten een vergunning verleend.

Tot voor kort was de bezorgdheid van de beleggers grotendeels beperkt tot de aandelenwaarderingen en niet tot de fundamentele kerncijfers van de bedrijven. Hoewel er nu vragen zijn gerezen over het prijszettingsvermogen voor geneesmiddelen, verwacht ik geen grote veranderingen. En gelet op de aantrekkelijkere waarderingen na de recente correctie, vind ik de vooruitzichten voor de sector zeer positief.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses zijn de persoonlijke kijk van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging. 

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. De portefeuille is een niet-gediversifieerde portefeuille die geconcentreerd is in één sector, die risico’s inhoudt zoals patentoverwegingen, productaansprakelijkheid, overheidsvereisten en reglementaire goedkeuringen voor nieuwe geneesmiddelen en medische producten. Biotechnologiebedrijven zijn vaak kleine en/of relatief nieuwe bedrijven. Kleinere bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen en ze kunnen volatiel zijn, vooral op korte termijn. De portefeuille kan ook beleggen in buitenlandse bedrijven, die bijzondere risico’s inhouden, met inbegrip van wisselkoersschommelingen en politieke onzekerheid.