Beyond Bulls & Bears

Maak kennis met de Manager: Michael McCarthy

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Terwijl de meeste kinderen op die leeftijd nog zandkastelen aan het bouwen zijn, was Michael McCarthy al golfballen uit zandbunkers aan het slaan. Sinds hij als vijfjarige voor het eerst een golfclub in de hand nam, heeft McCarthy, chief investment officer van de Franklin Equity Group, meer dan alleen zijn swing geperfectioneerd. Zelf zegt hij dat de zachte vaardigheden die hij op de golfbaan heeft geleerd, zoals het onder controle houden van zijn emoties, hem ook hebben geholpen om zijn beleggingsvaardigheden te vervolmaken. En aangezien hij zich het grootste deel van zijn loopbaan heeft beziggehouden met smallcaps en de technologiesector, heeft McCarthy meermaals de kans gehad om te bewijzen dat hij ook kalm kan blijven op ruw terrein. We maken nader kennis met Michael McCarthy en zijn beheerste beleggingsaanpak.

Michael McCarthy
Michael McCarthy

 

Michael McCarthy
Executive Vice President
Chief Investment Officer
Franklin Equity Group

Beyond Bulls & Bears: Wanneer kreeg je voor het eerst belangstelling voor beleggingsbeheer?

Michael McCarthy: Ik volgde de aandelenmarkt, of toch bepaalde aandelen, reeds als tiener. Ik had de smaak dus al vroeg te pakken. Toen moest je de aandelenkoersen nog in de krant opzoeken. Het internet bestond toen nog niet, en er waren ook nog geen tv-programma’s die de klok rond financieel nieuws van over de hele wereld uitzonden. Dus, nadat ik de sportpagina had gelezen, controleerde ik elke ochtend de twee of drie aandelen die ik kende. Ik wist niet echt waarom hun koersen elke dag veranderden, maar mijn nieuwsgierigheid was wel gewekt. Tijdens mijn studentenjaren heb ik dan enkele zomers voor beleggingsvennootschappen gewerkt, en toen ik afgestudeerd was, mocht ik gaan solliciteren bij Franklin Templeton. Intussen zijn we 23 fantastische jaren later.

Beyond Bulls & Bears: Hoe zou je je aanpak als portefeuillebeheerder omschrijven?

Michael McCarthy: Wij zijn van nature op groei gerichte langetermijnbeleggers die tegen de stroom in durven te roeien. Wij zoeken naar bedrijven waarvan wij denken dat ze de komende drie tot vijf jaar sterk kunnen groeien en proberen deze bedrijven te kopen tegen een prijs die hun mogelijkheden op lange termijn niet weerspiegelt. Vaak zijn dergelijke prijsanomalieën het gevolg van een tegenvaller op korte termijn die misschien geen grote impact heeft op de langetermijnwaarde, zoals kwartaalresultaten die onder de verwachtingen bleven. Kleinere bedrijven volgen vaak een hobbelig groeiparcours, en wij proberen te profiteren van deze volatiliteit. Ik geloof erin dat wij waarde kunnen toevoegen door op lange termijn te denken terwijl de meeste marktdeelnemers gefixeerd lijken op de korte termijn.

Beyond Bulls & Bears: Jij bent gespecialiseerd in smallcaps. Wat boeit je het meeste in deze beleggingscategorie?

Michael McCarthy: Het is heel opwindend om een klein bedrijf te vinden dat over het potentieel beschikt om in de toekomst uit te groeien tot een groot bedrijf. Onze analisten onderzoeken graag kleine bedrijven waar de rest van Wall Street soms nauwelijks aandacht aan besteedt. En dat terwijl degelijk onderzoek zeker een verschil kan maken bij het beleggen in smallcaps.

Beyond Bulls & Bears: Je volgt ook al je hele carrière de technologiesector. Hoe is de sector volgens jou veranderd sinds de dotcomzeepbel van de late jaren 1990 en het begin van dit millennium?

Michael McCarthy: De technologiesector is de afgelopen 15 tot 20 jaar sterk veranderd. Ik denk niet dat ik tijdens mijn leven nog eens een periode zal meemaken als tijdens de dotcomzeepbel, in geen enkele sector. Het was een periode van razendsnelle vernieuwingen en, zo bleek uiteindelijk, van wilde speculaties. Voor veel kleine bedrijven liep het slecht af. Vandaag verloopt de technologische vernieuwing bijna net zo snel, maar zijn de bedrijven veel stabieler. Jonge technologiebedrijven trekken nu naar de beurs wanneer ze al veel verder staan in hun ontwikkeling, met meer volgroeide bedrijfsmodellen en gezondere balansen. Vandaag zitten we volgens mij in een omgeving van tragere, maar minder riskante groei.

Beyond Bulls & Bears: Wat was de moeilijkste of meest memorabele marktperiode die je hebt meegemaakt tijdens je loopbaan van beleggingsbeheerder?

Michael McCarthy samen met zijn vrouw Kristen en dochters Keely en Emily.
Michael McCarthy samen met zijn vrouw Kristen en dochters Keely en Emily.

Michael McCarthy: De malaise op de markt na het uitbreken van de financiële crisis in 2008 was een moeilijke periode. Tussen begin 2008 en het absolute dieptepunt in maart 2009 waren er overal scherpe koersdalingen. Geen enkel segment van de markt was veilig. Zelfs de aandelen van de meest robuuste bedrijven werden hard getroffen. Er was nauwelijks licht aan het eind van de tunnel te zien en het was moeilijk om je niet te laten beïnvloeden door de algemene marktpaniek. Ik ben er trots op dat wij trouw gebleven zijn aan ons beleggingsproces en de koersdalingen hebben benut om te beleggen in enkele uitstekende bedrijven tegen uitverkoopprijzen.

Beyond Bulls & Bears: Wat is het zwaarste of meest frustrerende onderdeel van je baan?

Michael McCarthy: Ik denk dat de moeilijkste taak van een portefeuillebeheerder is om je nooit te laten leiden door emoties bij het nemen van beleggingsbeslissingen. De volatiliteit van aandelenkoersen kan frustrerend zijn, of angst dan wel overdreven optimisme teweegbrengen. Portefeuillebeheerders moeten voortdurend op hun hoede zijn voor gedragsgebonden vooroordelen en in alle omstandigheden trachten objectief te blijven.

Beyond Bulls & Bears: Op welke verwezenlijking kijk je met bijzondere trots terug?

Michael McCarthy: Ik ben ontzettend trots op het team dat wij hebben opgebouwd bij de Franklin Equity Group en op de successen en groei die wij de afgelopen twee decennia hebben geboekt. Dat is de verdienste van heel wat mensen, en dan vooral van Ed Jamieson, die het grootste deel van die periode onze chief investment officer was. En de gedachte dat ik daar ook een rol in heb gespeeld, daar ben ik zeer trots op.

Beyond Bulls & Bears: Wij hebben gehoord dat je een fervent golfer bent. Vind je dat bepaalde vaardigheden die nodig zijn om deze sport te beoefenen je helpen tijdens het beleggen?

Michael McCarthy: Ik begon te golfen toen ik vijf jaar was. Het is dus echt een levenslange passie, die voor evenwicht in mijn leven zorgt. Om optimaal golf te spelen, moet je je emoties onder controle houden. Dat geldt ook voor beleggen. Tijdens het golfen moet je ook berekende risico’s nemen. Elke slag vereist een voorafgaande beoordeling van de risico’s en voordelen, een vaardigheid die je zeker kan gebruiken bij het beleggen.

De verklaringen, meningen en analyses zijn de persoonlijke kijk van de beleggingsbeheerder. Zij zijn louter bedoeld ter algemene informatie, en zij mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of een aanbeveling om welke effecten dan ook te kopen, te verkopen of te houden, of om welke beleggingsstrategie dan ook te volgen. Zij vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document geldt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Zij is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit materiaal gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet door Franklin Templeton Investments (“FTI”) onafhankelijk zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden door met FTI gelieerde ondernemingen en/of hun distributeurs alleen aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen professioneel adviseur te raadplegen voor meer informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de Beyond Bulls & Bears blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in de economische omstandigheden, en hun groeivooruitzichten staan minder vast dan die van grotere, meer gevestigde ondernemingen. Historisch gezien gaan deze effecten gepaard met een grotere koersvolatiliteit dan die van grotere ondernemingen, vooral op korte termijn. De koersen van groeiaandelen weerspiegelen de verwachtingen inzake toekomstige omzet of winst en kunnen dan ook zeer sterk dalen als een bedrijf die verwachtingen niet waarmaakt. Als een portefeuille zich concentreert op bepaalde landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes, kan een belegger van tijd tot tijd blootgesteld zijn aan een hoger risico van ongunstige ontwikkelingen in deze concentratiegebieden dan bij beleggingen in een breder universum van landen, regio’s, bedrijfstakken, sectoren of beleggingstypes. Van tijd tot tijd kan de handelsmarkt voor een bepaald effect of type effect waarin een portefeuille belegt minder liquide of zelfs illiquide worden.