Beyond Bulls & Bears

Fed houdt woord over renteverhoging: kerstgeschenk of straf?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Pools

Het was maanden (zelfs jaren) wachten, maar de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft aan het einde van zijn monetaire-beleidsvergadering van 15-16 december de referentierente voor kortlopende leningen (beleidsrente of fed-fundsrente) eindelijk met 25 basispunten of 0,25% verhoogd, tot een vork van 0,25% tot 0,50%. De Fed heeft in december woord gehouden. Maar hoe moeten marktwatchers dit nu beschouwen? Als een kerstgeschenk of als een straf? Ed Perks, Chief Investment Officer–Equity en portefeuillebeheerder denkt dat de renteverhoging van de Fed althans deels komaf zou kunnen maken met de onzekerheid waaronder de markten al maanden gebukt gaan. Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat dit kleine gebaar een agressief strakker beleid inluidt, en bovendien wil hij aandelenbeleggers eraan herinneren dat een beperkte stijging van de rente niet betekent dat de markten in een neerwaartse spiraal zullen terechtkomen.

Ed Perks
Ed Perks

Ed Perks, CFA
Executive Vice President
Chief Investment Officer
Franklin Templeton Equity

Dit jaar werden beleggers geconfronteerd met de onzekerheid over het monetaire beleid, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de volatiliteit op de aandelenmarkt. Ruim een jaar geleden liet de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) voor het eerst uitschijnen dat de rente zou worden verhoogd, maar de werkelijke beslissing liet op zich wachten. Tot nu. Wij zien de hogere Amerikaanse rente als het begin van een ‘normalisering’, na een ongewoon lange periode van soepel monetair beleid.  Op de decembervergadering van het Federal Open Market Committee (FOMC) verhoogde de Fed de beleidsrente met 25 basispunten. Dat was geleden van 2006, nog vóór de financiële crisis. Het historisch soepele monetaire beleid van de centrale bank tijdens de financiële crisis van 2008-2009 was volgens ons een noodoplossing voor een noodtoestand. Die noodtoestand is inmiddels al lang verholpen, en dus moest het monetaire beleid worden aangepast. Volgens ons bevestigt de Fed door de renteverhoging zijn standpunt dat de Amerikaanse economie en het financiële systeem zich niet langer in de kwetsbare toestand van na de crisis bevinden. Voor ons, beleggers, is dat goed nieuws.

We waren enigszins teleurgesteld toen een inschikkelijke Fed op zijn laatste twee vergaderingen in september en oktober geen actie ondernam. Hoe langer de Fed de rente ongewijzigd houdt, hoe langer beleggers en bedrijven uit onzekerheid geen belangrijke beslissingen zouden nemen, was de voornaamste gedachte die ons bezighield. Daarnaast heeft al de speculatie over de beslissing wellicht een rol gespeeld in de voortgezette marktvolatiliteit.

Een hogere rente heeft op korte termijn weliswaar bepaalde negatieve gevolgen voor rentegevoelige aandelen, zoals nutsbedrijven, banken en vastgoedbeleggingstrusts (REIT’s). Maar globaal genomen verwachten we dat veel bedrijven in een periode van stijgende rente goed stand zullen houden, aangezien de voordelen van een aanhoudende Amerikaanse economische expansie en hogere winsten zwaarder doorwegen dan de mogelijk negatieve implicaties. Ook willen we er graag op wijzen dat de Fed in zijn toelichting heeft laten blijken dat enige toekomstige renteverhogingen wellicht geleidelijk en gematigd zullen plaatsvinden. Aan de vooravond van 2016 zijn alle ogen in de Amerikaanse economie vooral gericht op de solide groei van de werkgelegenheid, waarbij de nationale werkloosheidsgraad is gedaald tot 5% (vaak beschouwd als het niveau van ‘volledige werkgelegenheid’) en de lonen in ongeveer vijf jaar tijd nog nooit zo snel zijn gestegen. Bovendien hebben ook de consumentenuitgaven – waaronder auto- en woningverkopen – goed stand gehouden en zijn ze de laatste maanden zelfs gestegen.

Geen reden tot paniek

Volgens ons is een kleine of geleidelijke verhoging van de rente voor beleggers zeker geen reden tot paniek. Na vorige perioden van monetaire verstrakking deden Amerikaanse aandelen het niet noodzakelijk slechter. Hoewel de ervaring uit het verleden ons leert dat de Amerikaanse aandelenmarkten tijdens de eerste maanden onmiddellijk na het begin van een renteverhogingscyclus van de Fed gemiddeld genomen enigszins daalden, wisten ze zich in de eerste zes tot twaalf maanden daarna gewoonlijk te herstellen en bereikten ze zelfs hogere niveaus. Intuïtief lijkt het erop dat de onderliggende sterke economische toestand die renteverhogingen gewoonlijk noodzakelijk maakt, samenvalt met een macro-economisch klimaat dat bevorderlijk is voor hogere bedrijfswinsten, en dus veerkrachtige aandelenkoersen. Zoals blijkt uit de onderstaande grafieken, heeft de S&P 500 in de periode van één jaar na de eerste renteverhoging van de Fed (‘lift off’) in een periode van verstrakking, gemiddeld een hoofdzakelijk vlak rendement behaald.[1] Maar in het tweede en het derde jaar na de lift-off gingen de rendementen vervolgens hoger, waardoor beleggers op langere termijn reden hadden om optimistisch te zijn. Tijdens de twee recentste verstrakkingscycli van de Fed, 1999 en 2004, waren rendementen op een jaar bovendien positief.[2]

Slide0

Bepaalde sectoren hebben in het verleden beter gepresteerd in perioden van monetaire verstrakking, ofschoon in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Hoewel de periode na juni 1999 een sterk vertekend beeld heeft opgeleverd voor de prestaties van de technologiesector, hebben energie-aandelen tijdens de drie verstrakkingscycli die wij sinds 1994 hebben geanalyseerd, positieve rendementen behaald. Bovendien waren de olieprijzen één jaar na lift-off positief in vijf van de zes perioden die wij sinds 1974 hebben geanalyseerd.[3]

Hoewel de energiesector zeker een chaotisch jaar achter de rug heeft, is het moment volgens ons geschikt om in de sector op zoek te gaan naar waarde. De energie is volgens ons een sector waarmee het in 2016 wel eens beter zou kunnen gaan. Onze voorkeur gaat vooral uit naar grote geïntegreerde oliemultinationals die naar onze mening beschikken over een solide balans, een gediversifieerd bedrijfsmodel, het vermogen om kosten te verlagen en die mogelijk ook solide kasstromen kunnen genereren en stabiele dividendrendementen kunnen bieden.

Slide1

Buiten de energiesector heeft ons analistenteam beleggingskansen vastgesteld in een aantal sectoren, zoals de IT, de industrie, de duurzame consumptiegoederen en de gezondheidszorg, die volgens ons een solide rendementspotentieel zouden moeten vertonen als de aandelenmarkten stijgen en de recente onzekerheid van beleggers enigszins wordt weggenomen.

Wij zullen het monetaire beleid van de Fed op korte termijn uiteraard goed in de gaten houden, alsook de gevolgen van de langetermijnrente voor de economie, de risicoappetijt en de premies, de inflatieverwachtingen en de verhouding tussen vraag en aanbod. De steeds betere vooruitzichten en kansen voor dividendaandelen van steeds meer Amerikaanse bedrijven en sectoren hebben ons geholpen sterker te focussen op de kansen van de aandelenmarkt. We blijven proberen om interessante koopkansen te identificeren die het gevolg zijn van marktdalingen op korte termijn en verhoogd pessimisme onder beleggers. Ook merken we op dat de centrale banken buiten de Verenigde Staten, waaronder de Europese Centrale Bank, de People’s Bank of China (PBOC) en de Bank of Japan hun inschikkelijke beleid het komende jaar wellicht zullen aanhouden. Deze liquiditeit zou de aandelenmarkten wereldwijd van brandstof kunnen blijven voorzien en de wereldwijde groei ondersteunen.

Voordelen van een actief beheer 

Wanneer volatiliteit steeds vaker voorkomt, kunnen wij dankzij de flexibele benadering van actief beheer profiteren van potentiële marktverstoringen. Doorgaans neemt de kans om extra rendement te genereren toe in perioden van extreme marktdruk, zoals, maar niet beperkt tot de wereldwijde financiële crisis, de schuldencrisis in de eurozone, periodes van hoge inflatie en stijgende rente, en in periodes van minder volatiliteit. Voor geduldige beleggers is het volgens ons momenteel mogelijk dat er niet alleen in 2016 extra rendement wordt gegenereerd, maar ook in de jaren daarna, ongeacht de richting waarin de rente evolueert.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen wettelijk of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

 Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij op deze verklaringen, meningen en analyses wil vertrouwen. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bronnen: FactSet, S&P 500. Op basis van een gemiddeld cumulatief koersrendement op één jaar na de verstrakking van de Fed sinds 4 februari 1994. Indexen worden niet beheerd en er kan niet in een index worden belegd. Rendementen zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[2] Bron: FactSet. Op basis van een gemiddeld cumulatief koersrendement op één jaar na de verstrakking van de Fed sinds 1 maart 1974.

[3] Ibid.