Beyond Bulls & Bears

De steeds grotere Europese obligatiemarkt in perspectief

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Spaans Pools

Er gaan steeds meer stemmen op voor een verdere versoepeling van het monetaire beleid door de Europese Centrale Bank (ECB) op de volgende vergadering van de raad van bestuur op 10 maart. Volgens David Zahn, hoofd van European Fixed Income van de Franklin Templeton Fixed Income Group, komen er meer maatregelen, maar hij vermoedt dat de markt in het algemeen — net als na de vergadering in december — wellicht te hoge verwachtingen heeft en uiteindelijk misschien teleurgesteld wordt door het resultaat. Verder is David Zahn nog steeds redelijk hoopvol over de situatie in Europa. Hij legt uit waarom de vrees over de banksector volgens hem overdreven is en waarom de recente volatiliteit voor langetermijnbeleggers wellicht kansen biedt.

David Zahn
David Zahn

David Zahn, CFA, FRM
Hoofd European Fixed Income
Senior Vice President, Portefeuillebeheerder
Franklin Templeton Fixed Income Group

Over het algemeen doet de algehele Europese economie het volgens ons goed, en vooralsnog lijkt de zogenaamde ‘reële economie’, de productie van goederen en diensten, van de volatiliteit op de financiële markten gespaard te zijn gebleven. De inflatie in Europa is weliswaar nog steeds laag, maar ze is op de goede weg en de groei wordt grotendeels aangestuurd door de binnenlandse consumptie.

Niettemin verwachten wij net als de meesten dat de volatiliteit die wij de afgelopen maanden hebben waargenomen nog enige tijd zal aanhouden. Daarom menen wij dat de ECB verdere versoepelingsmaatregelen zal nemen, waarschijnlijk door zijn programma van kwantitatieve versoepeling (QE) nog verder te verlengen. Markten houden van zekerheid, en weten dat er gedurende een langere periode een koper voor effecten bestaat, is naar onze mening vrij belangrijk. Op dit moment is het volgens ons onwaarschijnlijk dat de ECB zijn programma uitbreidt naar andere financiële effecten. Mogelijk worden er in de lijst van emittenten waarvan het effecten kan kopen meer overheidsinstellingen opgenomen, maar daar houdt het wellicht op.

box

Slide1

We moeten wel onthouden dat we sinds de invoering van het QE-programma enorme vooruitgang hebben geboekt. Een jaar geleden waren waarnemers in de eurozone verzonken in deflatiecijfers, een sombere economie en een sterkere euro. Tegenwoordig is de groei verbeterd, is de euro voordeliger en de inflatie positief — niet veel, maar wel positief. Volgens ons heeft de ECB dus geen reden tot paniek. Ons lijkt het een goed idee als de Europese Centrale Bank voorlopig gewoon obligaties blijft kopen.

Ook is het interessant om na te gaan hoe het belang en de dynamiek van de Europese obligatiemarkt in het algemeen veranderen. Sinds 2005 is die namelijk in omvang bijna verdubbeld tot ruim €10 biljoen vandaag, voor overheidsobligaties, bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en high yield obligaties samen.

Steeds meer grote niet-Europese bedrijfsemittenten kiezen voor Europa om obligaties uit te geven. Voor de diversificatie van de Europese obligatiemarkten is dat volgens ons een belangrijke ontwikkeling. En voor beleggers die streven naar een internationale portefeuille om een goed inzicht te krijgen in de namen die in Europa worden uitgegeven.

Door die verandering in belang en dynamiek van de Europese obligatiemarkt, wordt ook duidelijker hoe enorm dat obligatie-aankoopprogramma van de ECB van €1,5 biljoen is. Voor ons is dat een goede reden om aan te nemen dat de obligatierente in Europa nog wel even verankerd blijft.

Balansen van banken kleiner

Naarmate meer bedrijfsemittenten zich op de markt begeven, verdwijnt de rol van het banksysteem als tussenpersoon steeds vaker. Een grotere obligatiemarkt betekent dat er steeds minder vaak een beroep wordt gedaan op tussenpersonen omdat er meer internationale beleggers belangstelling hebben voor de markt naarmate die groter wordt. Om beter aan te sluiten bij de Verenigde Staten moeten de balansen van banken in Europa als een percentage van het bruto binnenlands product (bbp) verder omlaag. Dat betekent dat meer bedrijven zich direct op de obligatiemarkt moeten begeven, en een grotere, meer liquide obligatiemarkt zou gunstig moeten zijn voor dat klimaat.

Toch gaat het volgens ons over het algemeen goed met de Europese banksector, alvast veel beter dan in tal van afgelopen jaren. Er zijn in bepaalde landen weliswaar banken met problemen die moeten worden opgelost, maar dat lijken de overheden en de banken zelf ook te doen. Over het algemeen beschikt het banksysteem inmiddels over veel meer kapitaal dan in de afgelopen jaren, en de balansen van banken krimpen[1].

Bovenal is er groei in de economie en dat zou voor banken een goede zaak moeten zijn. Het grote probleem voor banken is volgens ons de negatieve depositorente die door de ECB wordt aangerekend en de mogelijke gevolgen daarvan voor het vermogen van banken om geld te verdienen. In het algemeen denken wij echter niet dat het huidige negatieve-renteklimaat zwaar zal doorwegen.

Kortom, op korte termijn zullen de markten het hoofd moeten bieden aan enige volatiliteit, maar dat geeft ons juist de kans om onze portefeuilles te herpositioneren. Ik ben inmiddels optimistischer over het vermogen van Europa om rendement te genereren, omdat Europees krediet volgens onze analyse relatief goed gewaardeerd is. Dat is iets wat we al tal van jaren niet meer hebben kunnen zeggen.

 

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rente. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

[1] Bron: Europese Bankautoriteit, risk dashboard, derde kwartaal 2015 [https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1257370/EBA+Dashboard+-+Q3+2015.pdf]