Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Volatiliteit wijst niet op een Amerikaanse recessie

Tekenen van een wereldwijde economische vertraging hebben dit jaar hun stempel gedrukt op de Amerikaanse aandelenmarkt en waren voer voor discussies over een mogelijke recessie, zowel in de Amerikaanse economie als in de Amerikaanse bedrijfswinsten. Grant Bowers, Vice President van Franklin Equity Group, stelt dat zo’n sterke taal niet gerechtvaardigd is in het huidige klimaat en gezien de vooruitzichten voor een belangrijke economische indicator. In dit interview blijft Bowers erbij dat de context voor de Amerikaanse economie en Amerikaanse bedrijven dankzij de hogere consumentenuitgaven voor de rest van 2016 over het algemeen positief zou moeten blijven.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De relatief solide fundamentals van de Amerikaanse economie lijken niet goed aan te sluiten bij de zwakke prestaties die de aandelenmarkt dit jaar vooralsnog heeft geleverd. Waaraan is dit volgens u te wijten, en is de wanverhouding terecht?

Door de bezorgdheid over de groei in opkomende markten en de gekelderde energieprijzen is bij veel mensen de angst ontstaan dat we ondanks de algemeen positieve economische gegevens in de Verenigde Staten mogelijk niet kunnen vermijden dat we toch in een recessie belanden. Hierdoor is het pessimisme op de markt in de eerste weken van 2016 tot ongeziene hoogten gestegen.

Ondanks deze vrees zijn we nog steeds van oordeel dat de Amerikaanse economie goed presteert, en 2016 zal wellicht menigeen verrassen met een bescheiden groei van de bedrijfswinsten, solide consumentenuitgaven en een groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2% tot 3%. Dit soort van algemene verkoopgolven creëert doorgaans kansen voor langetermijnbeleggers om bedrijven van hoge kwaliteit tegen een interessante prijs te kopen, en wij zijn de laatste weken actief op zoek gegaan naar koopjes voor onze portefeuilles.

De recente berichtgeving wordt gedomineerd door de komende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Wat is volgens u de impact van de verkiezingen op de financiële markten?

Politiek en verkiezingen zijn geen belangrijk onderdeel van onze fundamentele analyse. Wij besteden onze aandacht liever aan tastbare factoren zoals winst, vrije cashflow en het opsporen van mooie kansen voor potentiële groei. Anderzijds leidt een verandering in het status quo tot onzekerheid, en daar houden de markten niet van.

Volgens mij heeft de politieke onzekerheid in verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 in zekere mate bijgedragen aan de volatiliteit die we sinds het begin van het jaar hebben waargenomen. Ik verwacht dat de volatiliteit op de markten zal aanhouden tot de voorverkiezingen achter de rug zijn en we een duidelijker beeld hebben over welke kandidaten van beide grote partijen de nominatie in de wacht slepen en over hun beleidsvoorstellen.

Bent u gezien de recente volatiliteit optimistisch over de Amerikaanse aandelenmarkt? En zo ja, waarom?

Ja, we zijn momenteel optimistisch over de Amerikaanse aandelenmarkt. Ondanks een moeilijk begin van het jaar ligt er volgens ons geen recessie in het verschiet, en de Amerikaanse economie is volgens ons sterker dan vaak wordt gedacht. Elke expansie sinds Wereldoorlog II heeft perioden van trage groei meegemaakt. Als we later dit jaar terugblikken, dan weet ik zeker dat we deze periode zullen zien als een groeipauze in een langere cyclus van expansie.

Een van de redenen waarom we optimistisch blijven over Amerikaanse aandelen, is de kracht van de Amerikaanse consument. De Amerikaanse consumentenuitgaven zijn goed voor circa twee derde van het Amerikaanse bbp, en bijgevolg is een sterke consument een cruciale factor voor alle beleggingsvooruitzichten voor de Verenigde Staten. De werkgelegenheid en de banengroei doen het nog steeds goed, en krappe arbeidsmarkten beginnen stilaan een invloed te hebben op lonen en salarissen. Dit zou volgens ons dit jaar een gunstig effect moeten hebben op het consumentenvertrouwen.

Daarnaast is zowel de inflatie als de rente nog steeds laag. De relatief lage rente zal wellicht op talrijke vlakke steun blijven bieden aan het aanhoudende herstel van de woningmarkt, aangezien financiering nog steeds voordelig is. Ook is er op de markt volgens ons nog steeds een uitgestelde vraag naar woningen, wat eveneens gunstig zou moeten zijn.

De lage energieprijzen zouden voor Amerikaanse consumenten een meevaller moeten zijn, maar we konden nog niet vaststellen dat de gevolgen merkbaar werden in alle gebieden van de economie. Verwacht u dat de energiebesparingen de consumptie uiteindelijk zullen stimuleren? 

Het is een gangbare overtuiging dat lagere energieprijzen consumenten onmiddellijk meer geld bezorgen om uit te geven, maar uit de geschiedenis blijkt dat lagere energieprijzen een achterblijvende indicator zijn, omdat consumenten aanvankelijk een groot deel van het voordeel sparen en hun uitgavengewoonten niet snel veranderen. Een groot deel van het spaargeld van vorig jaar werd gebruikt om schuld af te betalen of het spaartegoed verder op te bouwen, wat ook uit de economische gegevens is gebleken. Naarmate de consumenten meer gewend raken aan de lagere energieprijzen, zullen ze meer geld uitgeven aan duurzame goederen en meer consumeren.

U zei dat een economische recessie in de Verenigde Staten niet in het verschiet ligt, maar kwatongen beweren dat Amerikaanse bedrijven zich reeds in een ‘winstrecessie’ bevinden. Wat vindt u daarvan?

Hier in de Verenigde Staten is het winstseizoen bijna voorbij, en we hebben een goed beeld van de afloop van het vierde kwartaal van 2015 en van de bedrijfsverwachtingen voor 2016. Het klopt dat de winst en de omzet in het vierde kwartaal gemiddeld zijn gedaald, voor de S&P 500,[1] en sommigen zouden dit als een winstrecessie kunnen omschrijven. Ik vind dat beleggers de cijfers grondiger moeten bestuderen om vast te stellen welke belangrijke factoren die daling hebben veroorzaakt.

In het winstseizoen zijn er twee belangrijke thema’s naar voren gekomen. Allereerst was een sterkere Amerikaanse dollar voor veel multinationals een tegenvaller, en de combinatie van de valuta-impact en een tragere wereldwijde groei heeft ervoor gezorgd dat bedrijven met sterk internationaal gerichte activiteiten een tragere groei registreerden dan bedrijven die veeleer op het binnenland of op de VS waren gericht; ten tweede hadden de lagere olie- en gasprijzen een negatieve impact, aangezien de winst op jaarbasis in de energiesector[2] met ruim 70% is gedaald, waardoor de gemiddelde groei lager uitviel.

Maar een blik van bovenaf biedt niet altijd het duidelijkste overzicht. Als we van onder naar boven werken en sector per sector vergelijken, dan stellen we vast dat groeisectoren zoals de duurzame consumptiegoederen en de gezondheidszorg beide voor het kwartaal een positieve winst lieten optekenen, en als we in de discussie de energiesector buiten beschouwing laten, dan waren de winsten voor de S&P 500 gemiddeld globaal positief in het vierde kwartaal van 2015.[3]

De technologie en de gezondheidszorg hebben de laatste jaren ijzersterke resultaten geboekt, maar gaan er in 2016 op achteruit. Heeft deze verslechtering iets aan uw vooruitzichten veranderd, of is er daardoor een koopkans ontstaan? 

Ondanks de zwakkere resultaten van dit jaar zijn onze langetermijnvooruitzichten voor bedrijven uit de technologie en de gezondheidszorg nog steeds positief. Voor zowel de technologie als de gezondheidszorg zijn de groeivooruitzichten naar onze mening uitstekend, en er zullen in de komende jaren waarschijnlijk enorme veranderingen plaatsvinden.

De technologiesector heeft altijd met enige volatiliteit te kampen gehad, maar uit het verleden is gebleken dat dit voor beleggers uitstekende koopkansen creëert. De vooruitzichten voor uitgaven zijn nog steeds robuust, aangezien veel bedrijven nu beseffen dat investeringen in technologieverbeteringen nodig zijn om op de wereldwijde markt concurrerend te blijven. Nieuwe software, fabrieksautomatisering en gegevensanalyse kunnen de productiviteit allemaal verbeteren en de productiekosten verlagen, waardoor bedrijven hun concurrenten voor blijven.

Enkele segmenten van de technologiesector waar wij bijzondere aandacht aan besteden, zijn cyberbeveiliging, Software as a Service (SaaS), cloudcomputing, digitale betalingen, mobiliteit en ‘intelligente’ apparaten.

Ook in de gezondheidszorg zijn we nog steeds positief over de langetermijnvooruitzichten, aangezien er door de wereldwijde vergrijzing steeds vaker een beroep wordt gedaan op medische diensten en de vraag naar betere behandelingen toeneemt. Dit demografische voordeel in combinatie met innovatie in de ontwikkeling van geneesmiddelen en medische technologie creëert eveneens talrijke beleggingskansen.

Als langetermijnbeleggers trachten we altijd door de tijdelijke mist op de markt heen te kijken en vast te stellen welke sectoren en bedrijven profiteren van grotere groeitendensen die meerdere jaren aanhouden. Vaak worden deze trends teweeggebracht door disruptieve technologieën, innovatie, veranderende gewoonten van consumenten of demografische verschuivingen. Het soort algemene verkoopgolven zoals degene die we onlangs zagen, creëren doorgaans kansen voor langetermijnbeleggers om bedrijven van hoge kwaliteit tegen een interessante prijs te kopen.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Koersen van de groeiaandelen weerspiegelen prognoses van toekomstige winst of omzet, en kunnen bijgevolg drastisch dalen als het bedrijf die prognoses niet waarmaakt. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen erg gevoelig zijn voor veranderingen in het economische klimaat, en hun groeivooruitzichten zijn minder zeker dan die van grotere, gevestigde bedrijven. In het verleden hebben deze effecten met een grotere prijsvolatiliteit te kampen gehad dan aandelen van grotere bedrijven, vooral op korte termijn. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen kan onderhevig zijn aan grotere risico’s van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een portefeuille die belegt in een ruimere waaier van landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen.

[1] Bron: FactSet Earnings Insight, 16 februari 2016. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[2] Ibid.

[3] Ibid.