Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

De markten in flinterdunne informatieplakjes

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Flinterdunne informatieplakjes, een concept dat populair werd door het boek Intuïtie: De kracht van denken zonder erbij na te denken van sociaal wetenschapper Malcolm Gladwell, verwijst naar de theoretische stelling dat mensen – doorgaans onbewust en razendsnel – met slechts beperkte informatie of ‘flinterdunne informatieplakjes’ nauwkeurige en uiterst scherpzinnige oordelen vormen over een persoon of situatie. Veel psychologen en sociologen zouden durven stellen dat deze snelle indrukken even nauwkeurig, of misschien zelfs nauwkeuriger zijn dan oordelen die gevormd worden op basis van uitgebreide hoeveelheden informatie.

In het eerste deel van deze reeks vertelt Matthias Hoppe, senior vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Templeton Solutions, in het artikel ‘De markten in flinterdunne informatieplakjes’ waarom beleggers in hun portefeuilles een defensief standpunt zouden moeten overwegen, in een context die hij beschrijft als enkele problematische moeilijkheden in de Verenigde Staten.

Een zegen. Echt waar?  US$19 biljoen en dat bedrag loopt alleen maar verder op

Als Alexander Hamilton nog zou leven, zou hij wellicht verbolgen zijn over de enorme schuldenberg die zijn land sinds zijn overlijden heeft opgebouwd.

Wat in 1789 begon als een schamele 19.608,81 USD (een lening die dhr. Hamilton als minister van Financiën zelf aanging), is inmiddels een monsterlijk bedrag van 19 biljoen USD… voluit 19.000.000.000.000 USD, ofwel 58.000 USD te betalen door elke man, elke vrouw en elk kind in de Verenigde Staten.

U kunt zich de reusachtige omvang van dit bedrag wellicht beter voorstellen met het volgende beeld: als u 19 biljoen 1 dollarbiljetten netjes zou opstapelen, dan bereikt de stapel een hoogte van 2.075.175 km. Dit is zesmaal de afstand tussen de aarde en de maan.

Hamilton draait zich wellicht nog eens extra om in zijn graf wanneer economen zijn naam aanhalen om deze volledig uit de hand gelopen last te rechtvaardigen (en het stukje ‘niet excessief’ daarbij gemakshalve weglaten).

De verhouding van de niet-financiële schuld in de Verenigde Staten (schulden van gezinnen, bedrijven en de federale en lokale overheid) tot het bruto binnenlands product (bbp) bereikte in 2015 een recordniveau van 248%, hoger dan het vorige record van 245% uit 2009. De totale schuld (financiële schuld inbegrepen) steeg vorig jaar met circa $2 biljoen, $1,4 biljoen meer dan de stijging van het nominale bbp.

En zo sloot de totale schuldquote 2015 af op 370%, flink boven het niveau van 250-300% waaraan academici doorgaans refereren als het niveau waarop schuld niet langer bevorderlijk is voor de productiviteit, maar juist hinderlijk werkt.

20160525_0516_Slicing_U S Debt to GDP_Yr Chart_final-nl-NL

Nog iets om over na te denken: de econoom Van R. Hoisington schreef onlangs dat er in de periode van 45 jaar tot het jaar 2000 in de Verenigde Staten zo’n 1,70 USD schuld nodig was om 1,00 USD bbp te genereren. Maar sindsdien was er voor diezelfde 1,00 USD van het bbp gemiddeld 3,30 USD aan schuld nodig. Uit deze stijging lijken we te kunnen concluderen dat hoewel Amerikanen (en Amerikaanse bedrijven) nog steeds voor zowat alles op hun collectieve balans geld lenen, het rendement op elke geleende dollar in ijltempo daalt.

En die enorme last – waar zowel de Verenigde Staten als andere ontwikkelde landen te kampen hebben – is duidelijk een probleem. Schuld heeft niet alleen een impact op het bbp, maar ook op de fundamentals voor het bedrijfsleven. Ik verwacht dat deze tegenwind nog niet meteen gaat liggen.

Vergeet niet dat schuld een verschuiving van toekomstige uitgaven naar huidige uitgaven inhoudt. Maar wat betekent dit dan voor toekomstige uitgaven?

Het komt hierop neer: volgens mijn analyse – en mijn intuïtie – ziet het er voor de Amerikaanse groei niet rooskleurig uit. Ik ben van oordeel dat beleggers in de positionering van hun portefeuille rekening moeten houden met deze problematische schuld-inkomstensituatie, en enkele andere minder dan bemoedigende factoren.

Wij hebben een grotendeels defensieve aandelenstrategie gehandhaafd, waarbij we tactieken gebruikten om het totaalrendement te verbeteren als de markten zwakker presteren. Onze bèta-blootstelling[1]hebben we behouden voor het geval de markten stijgen. We beweren niet dat beleggers hun Amerikaanse, Japanse en Europese aandelen overboord moeten gooien. Wel is het raadzaam om de reddingsboten te bemannen en de grootzeilen uit te rollen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.  Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.

[1] Bèta is een maatstaf voor de omvang van schommelingen van de aandelenkoers die een portefeuille in het verleden heeft meegemaakt in verhouding tot de stijgingen en dalingen van de globale markt (of de betreffende marktindex). Aan de markt (of index) wordt een bèta van 1,00 toegewezen. De aandelenkoers van een portefeuille met een bèta van 1,20 zal dan met 12% zijn gestegen of gedaald als de globale markt met 10% is gestegen of gedaald.