Beyond Bulls & Bears

Vast inkomen

Goed op de hoogte: VK beslist om EU te verlaten

Goed op de hoogte: Professionals van Franklin Templeton Investments geven een korte, maar heldere update over een prangende kwestie voor beleggers.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Op donderdag 23 juni 2016 hebben Britse kiezers, ondanks de onheilspellende waarschuwingen van talrijke politici, bedrijfsleiders en internationale regeringsonafhankelijke economische organisaties, ervoor gekozen om de Europese Unie te verlaten. David Zahn, hoofd van European Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Group, geeft zijn eerste ideeën over een mogelijke reactie van de markten en de problemen en potentiële kansen voor de toekomst.

Het Verenigd Koninkrijk heeft gekozen om uit de Europese Unie (EU) te stappen. Wat zijn volgens u de onmiddellijke gevolgen?

Volgens mij zal de volatiliteit op de financiële markten na de uitslag van het referendum van gisteren opmerkelijk stijgen. Het pond sterling zal waarschijnlijk dalen en wijzigingen in de Britse rentevoeten zijn voorlopig wellicht weinig, aangezien het beleggersvertrouwen door deze beslissing wel eens een belangrijke klap zou kunnen hebben gekregen.

Onbekend is onbemind, ook voor de markten, en een Brexit houdt enorm veel onbekende factoren in: niet alleen waar deze situatie uiteindelijk toe zal leiden, maar ook wie zich ermee zal bezighouden.

Hoewel dat natuurlijk moeilijk is wanneer de markten door dit soort van volatiliteit worden getroffen, willen wij benadrukken dat het vanuit een beleggingsstandpunt belangrijk is om op lange termijn te blijven denken. Wij volgen nauwgezet wat de politici zullen doen, want hun beslissingen zullen bepalen hoe de markten zullen reageren.

Voor beleggers is het een idee om deze gelegenheid aan te grijpen om voor hun portefeuilles een langetermijnstandpunt in te nemen. Wij denken dat deze turbulente situatie de komende weken en maanden mogelijk een aantal kansen zal opleveren, omdat bepaalde activa die normaal gezien interessant zijn, verstrikt raken in de chaos.

Wat zullen de gevolgen zijn voor de internationale markten?

In het algemeen beschouw ik dit als een resultaat dat negatief is voor risico. Dat betekent dat ik verwacht dat aandelen en bedrijfsobligaties – die door beleggers als ‘risicovolle’ activa worden beschouwd – zwak zullen presteren, en dat er een vlucht naar kwaliteit ontstaat naar categorieën die als minder risicovol worden beschouwd, vooral Gilts en Bunds.

Ik verwacht ook dat de zwakkere economieën in de eurozone en de bredere EU hier invloed van zullen ondervinden, waarbij de spreads op Europese obligaties van perifere landen wellicht breder zullen worden, en dat de euro zal dalen – hoewel niet zo sterk als het pond – omdat mensen de toekomst van het EU-project in vraag stellen.

Wat betekent de beslissing van gisteren voor de toekomst van de EU en de eurozone?

De vraag is hoe de EU op dit resultaat zal reageren. Als het Verenigd Koninkrijk, de op vier na grootste economie ter wereld, niet in de EU wil blijven, kunnen we dan verwachten dat ook andere lidstaten twijfelen over een voortgezet lidmaatschap? Mensen zullen zich waarschijnlijk de vraag stellen of de EU in zijn huidige vorm zal kunnen blijven bestaan. Er is nu immers een precedent dat landen de EU kunnen verlaten. En nu kijkt iedereen met argusogen naar elke andere lidstaat waar er ooit een zweem van ongenoegen over het EU-lidmaatschap te bespeuren viel. Op economisch vlak denk ik dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn versoepelingsbeleid in de eurozone zal handhaven, en als de volatiliteit te sterk toeneemt, kan de ECB overwegen om maatregelen te nemen (misschien alleen door het juiste discours te voeren), maar mogelijk ook zijn aankoopprogramma veranderen.

Wat zijn de tekenen/indicatoren waar beleggers vooral op moeten letten naarmate de situatie in de komende weken en maanden evolueert?

Volgens mij moeten we vooral letten op de ontwikkeling van het politieke landschap in het Verenigd Koninkrijk. Ik verwacht een aantal veranderingen, aangezien de parlementsleden van de conservatieve regeringspartij verdeeld waren over het EU-lidmaatschap, en de interne samenhang moet worden hersteld. Een ander heet hangijzer voor het Verenigd Koninkrijk is de reactie van de Schotse regering. Volgens bepaalde waarnemers bestaat de mogelijkheid dat Schotland een tweede onafhankelijkheidreferendum aankondigt als Schotland kiest om in de EU te blijven en het Verenigd Koninkrijk kiest voor een Brexit. Volgens mij wordt het een bijzonder politiek beladen situatie, en daar worden beleggers doorgaans heel nerveus van. Als er iets is waar de financiële markten een hekel aan hebben, dan is het onzekerheid.

Zijn er volgens u potentiële gevolgen van de uitslag van het referendum van gisteren die door de markten en door commentatoren niet naar waarde worden geschat?

Volgens mij beseffen de meeste mensen niet hoe complex het scheidingsproces tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU zal verlopen. Het aantal overeenkomsten dat opnieuw moet worden gesloten of waarover opnieuw moet worden onderhandeld is gigantisch en wordt naar mijn mening enorm onderschat.

Het is sinds 1976 geleden dat het Verenigd Koninkrijk nog over een bilaterale handelsovereenkomst moest onderhandelen, dus het is maar de vraag hoe snel dat kan gebeuren. We hebben gezien hoeveel tijd dat in beslag kan nemen. Het gaat bovendien niet alleen over handel, maar ook over vrij verkeer van werkkrachten en belangrijke kwesties zoals luchtvaartverkeer: de EU heeft wereldwijd meer dan 60 verschillende overeenkomsten die toestaan dat vliegtuigen van de EU over het grondgebied van andere landen vliegen en er landen. Het Verenigd Koninkrijk heeft er geen. Zo blijkt maar hoe enorm de schaal is van alle vraagstukken die moeten worden behandeld.

Natuurlijk moet de Britse regering eerst een officieel verzoek indienen, en pas daarna begint het aftellen naar de werkelijke uitstap uit de EU. Het is mogelijk dat dat proces om bepaalde redenen nog niet meteen wordt gestart. Qua infrastructuur moet er voor het begin van het proces nog heel wat worden voorbereid. En Duitsland en Frankrijk hebben volgend jaar belangrijke verkiezingen. Aangezien dat twee van de belangrijkste partners zijn waarmee Britse functionarissen over de voorwaarden van een Brexit zullen moeten onderhandelen, is het maar de vraag hoeveel belangstelling zij daarvoor zullen hebben wanneer zij zich moeten voorbereiden op binnenlandse verkiezingen.

Ook weten we niet hoe inschikkelijk de EU zal zijn bij onderhandelingen met een Verenigd Koninkrijk dat geen deel uitmaakt van de EU. Ik zou verwachten dat de EU die onderhandelingen niet gemakkelijk zal maken. Het laatste wat de EU wil doen is een precedent scheppen waaruit blijkt dat een EU-exit een pijnloos proces is zonder echte gevolgen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rente. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen.