Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Brexit: hoe snel kan het gaan voor de schok is verteerd?

Terwijl de markten de schok verteren van de beslissing van de Britse kiezers om de Europese Unie (EU) te verlaten, is Dylan Ball van Templeton Global Equity Group van mening dat beleggers zich beter concentreren op de fundamentals van de aandelen in hun portefeuille, en een oogje in het zeil houden voor eventuele kansen te midden van de volatiliteit. In dit artikel vertelt hij ook waarom hij de uittredingsonderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op de voet zal volgen.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Voor markten is het moeilijk om in hun prijzen rekening te houden met politieke risico’s en gebeurtenissen zoals de uitslag van het Britse EU-referendum, omdat de uitkomst twee kanten op kan. Na de aanvankelijke schok van de beslissing lijkt het ons alsof de markt probeert te bepalen waar de bodem ligt om de situatie opnieuw te kunnen beoordelen. Halverwege de ochtendhandel had de FTSE 100-index immers net geen 4% verloren.[1] Volgens ons begint het aanvankelijke verrassingseffect stilaan weg te ebben.

Op dit moment zijn vraagstukken op langere termijn cruciaal voor beleggers zoals wij, die in eerste instantie aandacht hebben voor fundamentals. Een van de macro-economische implicaties van de brexitbeslissing van het Verenigd Koninkrijk, is dat wij verwachten dat de vooruitzichten voor de groei van het Britse bruto binnenlands product (bbp) voor 2017 en daarna zouden kunnen worden verlaagd. Dat is al tot uiting gekomen in de wisselkoersen, toen het pond vandaag daalde tegenover de Amerikaanse dollar; en dat betekent waarschijnlijk dat de Bank of England (BOE) verdere versoepeling zou kunnen overwegen, en mogelijk opnieuw kwantitatieve versoepeling invoert. Volgens ons zou dat kunnen helpen om enige opwaartse druk op Britse obligatierendementen te compenseren die ontstaat door negatieve ratingbeslissingen zoals een potentiële kredietratingverlaging.

Vanuit het standpunt van de Europese Centrale Bank (ECB) zou het volgens ons kunnen dat er de komende weken meer liquiditeit in de obligatiemarkten wordt geïnjecteerd, en dat het activa-aankoopprogramma waarschijnlijk wordt verlengd tot na de streefdatum van maart 2017.

Volatiliteit kan kansen bieden

Als wereldwijde op waarde gerichte beleggingsbeheerders met een langetermijnvisie heeft Templeton Global Equity Group situaties als deze wel eerder meegemaakt, en waarschijnlijk is dit ook niet de laatste keer. Het voordeel aan een staat van dienst die 60 jaar bestrijkt, is dat wij inzien dat volatiliteit kansen kan opleveren. In dergelijke situaties is het volgens ons belangrijk om vooral te kijken naar de fundamentals van afzonderlijke bedrijven. Stock-pickers halen volgens ons het beste uit de markt, en het is mogelijk dat er enkele aantrekkelijke waardekansen ontstaan, al kunnen die ook weer snel verdwijnen.

Het is wellicht voor beleggers een goed moment om zich even te beraden over de gevolgen van deze situatie voor de bedrijfswinsten. De twee sectoren die volgens ons bijzonder interessant zouden kunnen zijn, zijn de financiële sector — en banken in het bijzonder — en de energiesector, die te midden van alle brexitonzekerheid enigszins stand lijkt te houden, ondanks de pariastatus van de sector in de laatste 12 maanden. Ook Britse bankaandelen gaven blijk van veerkracht, en de sector wist enkele van de forse verliezen die het vrijdag in het begin van de beursdag had geleden, te recupereren.

Wat banken betreft, zijn de markten bezorgd over twee dingen: ten eerste de reglementaire onzekerheid als gevolg van de Brexit, en ten tweede wat lagere obligatierendementen zouden kunnen betekenen voor de winstgroei van banken. Op het koersdieptepunt van de banksector in het begin van de Britse beursdag, kwam deze bezorgdheid naar onze mening buitensporig tot uiting. Als we verder nadenken dan de kortetermijnweerslag van de brexitschok, dan denken wij dat de banken zich vandaag doorgaans in een betere positie bevinden dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008–2009. Er zijn een aantal stresstests uitgevoerd op hun kapitaalbasis en liquiditeitspositie, en volgens ons zijn zowel de banken als de regelgevende instanties beter geplaatst om aan een dergelijke gebeurtenis het hoofd te bieden.

Het grootste probleem is volgens ons de langetermijntrend voor obligatierendementen, want die zal uiteindelijk wellicht bepalend zijn voor de toekomstige winstgroei. Als centrale banken in grotere mate tussenbeide komen – ongeacht of de maatregelen afkomstig zijn van de BOE of de ECB, of van de Amerikaanse Federal Reserve die een renteverhoging blijft uitstellen – dan impliceert dat onvermijdelijk een klimaat van ‘langer lagere’ rente. Dat zal wellicht druk uitoefenen op de winsten van banken, en dat is wat de markten momenteel in hun prijzen proberen te verrekenen.

Politieke implicaties hoog op de agenda van beleggers

De aandacht zal nu wellicht verschuiven naar de toon van de onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk, en of die vriendelijk of vijandig zullen verlopen. Wij verwachten dat de EU een voorbeeld zal willen stellen en voet bij stuk houdt, maar uiteindelijk waarschijnlijk redelijk snel een ‘Plan B’ zal voorstellen om het risico van verdere desintegratie tegen te gaan indien er ook in andere landen stemmen opgaan om een referendum te organiseren.

Er zal wellicht met argusogen worden gekeken naar de Britse regering en de manier waarop die omgaat met een verandering in het leiderschap. Dat zou bepalend kunnen zijn voor de manier waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat en zijn handelsrelaties met Europa aanpast. Deze vraagstukken zijn volgens ons de komende weken bepalend voor de fundamentals, en de markt begint hier stilaan oog voor te hebben.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De koers van waardeaandelen stijgt mogelijk niet zoals verwacht, of kan verder dalen. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen, kan onderhevig zijn aan grotere risico’s van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een portefeuille die belegt in een ruimere waaier van landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s in verband met dezelfde factoren. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen.

[1] De FTSE 100-index is een kapitalisatiegewogen index van de 100 bedrijven met de grootste kapitalisatie die worden verhandeld aan de London Stock Exchange. Indexen worden niet beheerd en er kan niet direct in een index worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, uitgaven of verkoopkosten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.