Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Irrationele markten na de Brexit

Maar weinig markten hadden in hun prijzen al rekening gehouden met het vooruitzicht van een overwinning van het brexitkamp in het EU-referendum van het Verenigd Koninkrijk, en dus was de eerste reactie overal hetzelfde. Volgens Robert Mazzuoli, portefeuillebeheerder van Franklin Local Asset Management, European Equities, zijn dit situaties waar de storm vaak al snel weer gaat liggen, maar misschien zijn er onder de meest getroffen sectoren koopjes te vinden.

Opportunities from Brexit

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De beslissing van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie (EU) te stappen kwam voor de markten als een verrassing. Net voor het brexitreferendum hielden de marktprijzen steeds meer rekening met een beslissing om te blijven. Aanvankelijk reageerden de markten dan ook in paniek op de uitslag, maar halverwege de ochtend in het Verenigd Koninkrijk leek de storm enigszins te zijn bedaard, en was de liquiditeit op de markt toegenomen.

Momenteel piekeren beleggers over wat deze beslissing zou kunnen betekenen voor de Britse economie en die van Europa als geheel. Het lijdt geen twijfel dat deze beslissing onzekerheid creëert, omdat er geen standaardscenario bestaat voor een land dat de EU wil verlaten. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk wellicht nog verschillende jaren van onderhandelingen te wachten staan voor de scheiding een feit is. Het is belangrijk dat dat proces ordelijk verloopt, en het Verenigd Koninkrijk en de EU zullen nieuwe verdragen moeten sluiten. De onderhandelingen zullen tijd vergen en onzekerheid creëren omdat niemand een concreet beeld heeft van het uiteindelijke resultaat.

Politieke onzekerheid heerst alom. In de herfst komt er een nieuwe Britse premier. In de tussentijd rijzen er vragen over de samenhang van het Verenigd Koninkrijk, waaronder de mogelijkheid van een tweede referendum over de Schotse onafhankelijkheid.

En ook op het Europese vasteland is het onzekerheid troef. Zullen andere EU-lidstaten referendums organiseren?

Voor een economie is onzekerheid nooit goed omdat onzekerheid het vertrouwen aantast. Bedrijven kunnen investeringsplannen op de lange baan schuiven, en consumenten kunnen bepaalde grote uitgaven uitstellen omdat zij niet zeker zijn van hun baan. Op het hele continent zou de economische activiteit kunnen vertragen, en dat zou voor de markten zeker geen goed nieuws betekenen.

Zoals we in het verleden af en toe konden vaststellen blijkt ook uit de ervaring van vandaag dat markten soms irrationeel reageren. Niet alleen die activa die rechtstreeks lijken te worden getroffen of die verband houden met een welbepaalde gebeurtenis worden gestraft. Tijdens de Europese handeldag van vandaag zagen we andere Europese markten die eigenlijk veel sterker werden getroffen dan de markten in het Verenigd Koninkrijk.

In dit soort van situaties trachten wij, als stock-pickers, om bepaalde kansen op de markt aan te grijpen wanneer wij van oordeel zijn dat er een algemene verkoopgolf plaatsvindt.

Vandaag lijken de aandelen/sectoren met de hoogste bèta[1] — over het algemeen banken, verzekeringsmaatschappijen en de financiële sector — aanvankelijk het sterkst te zijn gedaald na de brexitbeslissing, en dus gaan we in die sectoren op zoek naar afzonderlijke namen waarvan wij menen dat ze onterecht het slachtoffer van de chaos zijn geworden.

Onze beleggingsbenadering wordt gedomineerd of gekenmerkt door bottom-uponderzoek, dus doorgaans kopen wij geen aandelen om in te spelen op bepaalde tendensen of macro-economische gebeurtenissen, maar moeten wij op het niveau van het aandeel/bedrijf overtuigd zijn dat het over de kwaliteit beschikt waar wij naar op zoek zijn en dat het volgens ons aantrekkelijk gewaardeerd is.

Traditioneel zijn dagen zoals vandaag uitstekende momenten om nieuwe kansen te vinden. Een markt die geconfronteerd wordt met zo’n schok, heeft immers doorgaans geen aandacht voor de kenmerken van afzonderlijke aandelen. Zodra de storm gaat liggen, houdt de markt normaal al snel weer rekening met onderscheidende kenmerken.

Wij beleggen op langere termijn, en bijgevolg kijken wij verder dan de chaos van het nu en vragen wij ons af of een aandeel zwaar getroffen wordt door de beslissing van het VK om de EU te verlaten. Als de schade volgens ons beperkt is, dan zijn wij mogelijk bereid om zwakke prestaties op korte termijn te aanvaarden als volgens ons de mogelijkheid bestaat dat wij op langere termijn worden beloond. Wij doen niets liever dan tegen de stroom in zwemmen. Wanneer pessimisme hoogtij viert, dan zien wij de kans om de aandelen te kopen waar de markt zich van heeft afgekeerd.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen, kan onderhevig zijn aan grotere risico’s van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een portefeuille die belegt in een ruimere waaier van landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

[1] Bèta is een maatstaf voor het risico dat een belegging loopt door de blootstelling aan algemene marktschommelingen.