Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Dankzij smartphones en software komen de ‘dotcomdromen’ uit

Toen het internet ruim twintig jaar geleden op het toneel verscheen, zou het volgens bepaalde technische deskundigen niet lang duren voor het uit geen enkel aspect van ons leven meer was weg te denken. Het heeft bijna twee decennia geduurd, maar volgens Jonathan Curtis, Vice President en Research Analyst van Franklin Equity Group, worden veel beloften uit het dotcomtijdperk inmiddels eindelijk werkelijkheid. In dit artikel bespreekt hij de geboekte vooruitgang waardoor die beloften volgens hem zijn uitgekomen en verkent hij een technologie die ons leven binnen afzienbare tijd zou kunnen veranderen: kunstmatige intelligentie.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Tal van de onvervulde dromen van het dotcomtijdperk komen volgens ons nu eindelijk uit. Consumenten zijn nog nooit zo verbonden geweest, technologie en software worden steeds geavanceerder. Bedrijven die handig inspelen op beide factoren bieden nu diensten aan die tien jaar geleden nog onmogelijk leken. Door dergelijke veranderingen ontstaan er kansen in veel sectoren – transport, financiële diensten en landbouw – die vaak niet eens als technologisch geavanceerd worden beschouwd.

Neem bijvoorbeeld bedrijven die alternatieve taxidiensten aanbieden. Dergelijke diensten kunnen alleen worden aangeboden dankzij de geboekte vooruitgang op het gebied van GPS, cloudcomputing en betalingstechnologie en omdat gebruikers de diensten via hun smartphone kunnen gebruiken. Ook is het succes van dergelijke diensten gedeeltelijk te danken aan de intuïtieve software, die de meeste mensen gebruiksvriendelijk vinden.

In de sector van de financiële dienstverlening zijn banken niet langer in dezelfde mate afhankelijk van hun kantoren, omdat klanten steeds vaker transacties online verrichten – ook in dit geval vaak via hun smartphone. Vrijwel alle bankverrichtingen zijn voor klanten beschikbaar met een druk op de knop. Bankieren met een smartphone is zo gewoon geworden dat de meeste klanten helemaal geen bankkantoor nodig hebben. Het grootste deel van hun transacties verrichten ze thuis, op het werk of zelfs onderweg.

Zelfs de landbouw is niet van deze vormen van vooruitgang gespaard gebleven en boerenbedrijven maken gebruik van technologie om hun gewasopbrengst te verhogen en hun activiteiten beter te beheren. Zo is er bijvoorbeeld een app die met behulp van GPS-technologie en gepatenteerde software op basis van de hoogte, het klimaat en de geologische eigenschappen van een stuk grond de bodemkwaliteit bepaalt, en die met temperatuur- en vochtigheidssensoren in de grond kan communiceren om te achterhalen wat de beste tijd is om te planten.

Kunstmatige intelligentie wordt werkelijkheid

De gegevens over de bodemkwaliteit van die landbouwer zijn natuurlijk nuttig voor hemzelf, maar misschien ook voor andere landbouwers. Wat als de vergaarde informatie – en andere gegevens over tal van onderwerpen in de hele wereld – gemakkelijk kon worden verzameld en geanalyseerd? Dat is precies wat veel techreuzen inmiddels doen met behulp van een andere technologie die sinds het dotcomtijdperk aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt: kunstmatige intelligentie (KI).

KI-technologie zorgt ervoor dat computers taken kunnen uitvoeren die gewoonlijk menselijke intelligentie vereisen, zoals gegevensanalyse, spraakherkenning, besluitvorming en vertaling. KI-technologie kan helpen om orde te scheppen in enorme hoeveelheden gegevens zodat mensen die gegevens optimaal kunnen benutten.

Een van de belangrijkste gebieden waar KI-technologie wordt ingezet, is naar onze mening de strijd tegen kanker. Zo is er bijvoorbeeld een groot technologiebedrijf dat artsen helpt om hun patiënten een effectieve en persoonlijke behandeling te bieden via een intuïtieve analyse van het online beschikbare kankeronderzoek.

Ook een grote online retailer investeert in KI-technologie, en niet alleen om te voorspellen welke producten gebruikers wellicht zullen kopen. Het bedrijf heeft namelijk een spraakgestuurde luidspreker ontwikkeld die vragen kan beantwoorden, muziek kan afspelen en het nieuws kan lezen, en wil het product optimaliseren zodat het een opdracht van een gebruiker beter kan interpreteren. Als KI-technologie steeds meer doordringt in diensten die wij vandaag allemaal gebruiken, zou dat voor deze en andere bedrijven een aantal voordelen opleveren. Dankzij een betere KI kunnen onze apparaten beter begrijpen waarvoor we ze gebruiken en kunnen ze die taken effectiever uitvoeren.

En door de geboekte vooruitgang op het gebied van KI-technologie zou de vraag naar infrastructuur voor cloudcomputing, betaling en beveiliging wellicht toenemen. Beveiligingsondernemingen zijn enorm belangrijk voor het succes van KI-initiatieven. Naarmate de digitalisering toeneemt en er meer gegevens over consumenten worden opgeslagen op vroeger onbestaande locaties en er meer transacties online worden uitgevoerd, zal het aantal cyberaanvallen op consumenten waarschijnlijk drastisch toenemen. Bedrijven die beveiligingsinfrastructuur en beveiligingsdiensten leveren bevinden zich volgens ons in een uitstekende positie om een antwoord op die nieuwe uitdagingen te formuleren.

Consolidatie in de halfgeleidersindustrie

Er zijn natuurlijk meer gevestigde technologische gebieden waar de veranderingen niet zo snel verlopen. De ontwikkelde sector van de halfgeleiders had te kampen met een aantal uitdagingen, zoals de vertraging op de markten voor vaste computers en mobiele telefoons. Maar onlangs heeft de sector betere resultaten geboekt. Er zijn weliswaar enkele interessante tendensen die bevorderlijk zouden kunnen zijn voor de groei in de halfgeleiderssector — denk bijvoorbeeld aan het ‘internet of things’ en zelfrijdende auto’s — maar volgens ons heeft de sector zijn recente verbetering te danken aan de consolidatie in de sector.

Wij denken dat beleggers bedrijven die aan die consolidatie hebben deelgenomen, hebben beloond, en wij verwachten dat die trend wellicht blijft duren. Gezien de tragere groei grijpen tal van bedrijven strategische fusies en overnames aan om kosten te besparen, efficiëntiewinsten te realiseren of om toegang te krijgen tot een markt met een hogere groei. Gebieden die volgens ons over een beter groeipotentieel beschikken, zijn onder meer halfgeleidersbedrijven met een blootstelling aan geïntegreerde controllers of convertoren die analoge signalen omzetten naar digitale, twee technologieën die vaak worden gebruikt in de hierboven besproken verbonden apparaten.

Over het algemeen heeft de fusie- en overnameactiviteit in de techsector volgens ons goede vooruitzichten. De rente is nog steeds laag en veel grotere bedrijven beschikken over een aanzienlijke kaspositie. Volgens ons zouden de techreuzen kunnen overwegen om hun activiteiten uit te breiden via de overname van getalenteerde teams en/of innovatieve technologieën.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Koersen van groeiaandelen weerspiegelen prognoses van toekomstige winst of omzet, en kunnen bijgevolg drastisch dalen als het bedrijf die prognoses niet waarmaakt. Historisch gezien is de technologiesector altijd volatiel geweest door het snelle tempo van productveranderingen en ontwikkelingen in de sector. Technologiebedrijven kunnen klein en/of relatief nieuw en onervaren zijn. Kleinere, middelgrote en relatief nieuwe of onervaren bedrijven kunnen erg gevoelig zijn voor veranderingen in het economische klimaat, en hun groeivooruitzichten zijn minder zeker dan die van grotere, gevestigde bedrijven.