Beyond Bulls & Bears

Vast inkomen

Amerikaanse verkiezingen: retoriek versus realiteit

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Dr. Michael Hasenstab, CIO van Templeton Global Macro, gaf woensdagochtend vanaf de handelsvloer van zijn team in een video commentaar op de reacties van de markt op het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen. Zijn opmerkingen zijn verwerkt in het onderstaande artikel. Hij bespreekt met name de mogelijke gevolgen voor vrijhandelsakkoorden, de waardering van de Mexicaanse peso, de toenemende inflatiedruk en de stijgende rente op Amerikaanse staatsobligaties.

Toen het resultaat van de verkiezingen dinsdagavond laat in de Verenigde Staten (woensdag rond de middag in Azië) werd bevestigd, reageerden tal van markten in tal van regio’s en voor tal van beleggingscategorieën vrij heftig. Het was echter interessant om te zien hoe er binnen die reacties een splitsing ontstond zodra Europa aan zijn dag begon en zodra vervolgens op woensdagochtend de gewone beursdag in New York van start ging. Een groot deel van de aanvankelijke paniek werd volledig teruggedraaid en een aantal reacties was zelfs positief.

Amerikaanse staatsobligaties reageerden op Donald Trumps overwinning aanvankelijk met een reflexmatige daling van de rente en een stijging van de koersen. Maar al snel werden die winsten teruggedraaid en naarmate de handelsdag op gang kwam, steeg de rente op Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties tot boven de 2%, bijna 20 basispunten hoger dan enkele dagen geleden.

Dit is volgens mij heel belangrijk, omdat we hieruit twee dingen kunnen afleiden. Allereerst: wanneer de markten een schok te verwerken krijgen, zijn de beleggingscategorieën die zich in een zeepbel bevinden het kwetsbaarst – en we zeggen al geruime tijd dat Amerikaanse staatsobligaties volgens ons overgewaardeerd zijn. Ik zou niet per se voorspeld hebben dat de verkiezing de katalysator zou zijn die de correctie in gang zou zetten, maar wanneer er een schok plaatsvindt, dan zullen verstoorde markten het hardst reageren, en dat hebben Amerikaanse staatsobligaties volgens mij aangetoond.

Ten tweede: als we nadenken over enkele van Trumps voorstellen over hogere invoerrechten, dan zijn de gevolgen daarvan in eerste instantie hogere prijzen – inflatie dus. Hoe Amerikaanse staatsobligaties vandaag hebben gereageerd, is volgens mij dus een uiting van twee aspecten: de zeepbel waarin ze zich bevonden werd doorgeprikt, en mensen zijn ergens bang dat het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen de reeds bestaande toenemende inflatiedruk verder uitvergroot.

Gevolgen voor wereldwijde markten
De Japanse yen en de euro stegen aanvankelijk aanzienlijk toen de resultaten van de Amerikaanse verkiezingen bekend werden, maar moesten al hun winsten vervolgens weer prijsgeven. In de vroege uurtjes aan de oostkust van de Verenigde Staten stonden beide valuta’s op verlies. Deze markten reageerden precies zoals we zouden verwachten op de stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties.

In de opkomende markten werd net na het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen aanvankelijk heel anders gereageerd. Veel Aziatische markten die eerst hadden ingeleverd, hebben die verliezen volledig of gedeeltelijk goedgemaakt. In India sloot de markt de dag hoger af en Indonesië gaf blijk van een aanzienlijke trendcorrectie. Elders werd Latijns-Amerika gezien Trumps campagneretoriek natuurlijk zwaarder getroffen.

Mexico was een van de speerpunten van Trumps campagne, en al in het begin van de verkiezingen hadden tal van traders voorspeld dat de peso sterk zou reageren op een overwinning van Trump. Zij hadden daar in hun posities ook rekening mee gehouden. Trumps overwinning kwam voor velen als een verrassing, maar volgens mij was een groot deel van de bezorgdheid al ingeprijsd en hadden tal van marktdeelnemers net voor de verkiezingen aanzienlijke shortposities in de peso, anticiperend op een daling. Al van in het begin was de markt in aanzienlijke mate oververkocht en enkele stuiptrekkingsverliezen na het verkiezingsresultaat konden worden gerecupereerd. Uit de reactie van de markt blijkt ook het besef dat het systeem voorziet in checks and balances. Wat in een verkiezingscampagne wordt verteld en welke beleidsmaatregelen vervolgens worden ingevoerd, zijn vaak twee heel verschillende dingen, en het Congres heeft alle belang bij voortgezette handelsrelaties met Mexico. Veel Amerikaanse arbeiders én bedrijven zijn in grote mate afhankelijk van de handel. De structuur van die handel kan in de loop van de tijd wel worden aangepast, maar helemaal stilgelegd wordt ze niet. Volgens mij bestaat het besef dat campagneretoriek iets helemaal anders is dan de realiteit van beleidsmaatregelen.

In de rest van Latijns-Amerika was er een reflexmatige uitverkoop die inmiddels enigszins is hersteld. Wij zijn steeds optimistischer over Zuid-Amerika, waar veel landen de laatste tien jaar met populisme hebben geëxperimenteerd en daarin vreselijk hebben gefaald. Die populistische beweging had enkele belangrijke uitgangspunten: aanzienlijke overheidsinterventie, een naar binnen gericht handelsbeleid en protectionisme. Het uiteindelijke resultaat van die inspanningen? Inflatie, geen groei, hoge werkloosheid en sociale instabiliteit. Het afgelopen jaar hebben landen als Argentinië en Brazilië dat soort populisme afgewezen. Maar in de Verenigde Staten en Europa steekt het helaas de kop op. De meeste landen in Zuid-Amerika hebben een andere koers gevolgd: een meer marktgerichte houding, een fiscaal conservatieve benadering, een geloofwaardig monetair beleid, een proactief bedrijfsklimaat en een naar buiten gericht handelsbeleid.

Wij maken ons zorgen over de opkomst van het protectionisme in de Verenigde Staten en Europa, maar we zijn nog steeds optimistisch over het traject van Latijns-Amerika op langere termijn. Volgens mij hebben we veel geleerd van de manier waarop de markten op de Amerikaanse verkiezingen hebben gereageerd. We hebben geleerd welke markten kwetsbaar zijn, welke markten oververkocht waren, en we zagen zowaar een aantal ontwrichte marktsituaties die beleggingskansen voor de langere termijn kunnen betekenen. Wat de toekomst betreft, verwachten we nog steeds een stijging van de inflatie in de Verenigde Staten, een stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties, waardedalingen voor de Japanse yen en de euro en waardestijgingen voor een select aantal valuta’s van opkomende markten.

Voor een meer gedetailleerde analyse kunt u ‘Global Macro Shifts’ raadplegen, een onderzoeksgebaseerde briefing over de wereldeconomie waarin de analyses en meningen van dr. Michael Hasenstab en andere senior leden van Templeton Global Macro worden gepresenteerd.

Dr. Hasenstab en zijn team beheren Templetons wereldwijde obligatiestrategieën, waaronder niet aan een benchmark gekoppelde strategieën voor vastrentende waarden, valutastrategieën en wereldwijde macro-economische strategieën. Zijn team van economen, die zijn opgeleid aan enkele van ’s werelds meest gerenommeerde universiteiten, koppelt een wereldwijde macro-economische analyse aan diepgaand onderzoek op landenniveau om langdurige evenwichtsverstoringen op te sporen die beleggingskansen kunnen opleveren.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?
Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in ontwikkelingsmarkten, waar frontiermarkten een onderdeel van zijn, gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.