Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

India is meer dan alleen een verhaal van groei

India telt meer dan 5.000 verschillende aandelen verspreid over een brede waaier van sectoren. De Indiase aandelenmarkt heeft voor iedere belegger dan ook wat wils en steekt zelfs de Verenigde Staten naar de kroon met het aantal bedrijven waarin kan worden belegd. Maar door het vooruitzicht van een Amerikaanse regering onder leiding van Donald Trump dreigt voor opkomende markten op korte termijn volatiliteit. Sukumar Rajah, Managing Director en Chief Investment Officer, Asian Equity, legt uit waarom hij van oordeel is dat India de tegenwind zal kunnen weerstaan en waarom de gevarieerde aandelenmarkt van het land meer kansen zou kunnen bieden dan veel beleggers zouden verwachten.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits Spaans Pools

Veel waarnemers hebben de volatiliteit die meteen na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in opkomende markten kon worden vastgesteld, toegeschreven aan de onverwachte overwinning van Donald Trump. In India denken wij daar anders over. Zelfs als Trump erin zou slagen om enkele van zijn meer protectionistische beleidslijnen uit te voeren, dan nog zou India daar maar weinig van merken, aangezien het land geen aanzienlijke hoeveelheden vervaardigde producten naar de Verenigde Staten exporteert. Anderzijds viel de verkiezing samen met de beslissing van de Indiase premier Narendra Modi om alle bankbiljetten van 500 en 1000 roepie ongeldig te verklaren, een factor die zeker heeft meegespeeld in de verkoopgolf. Op korte termijn zou deze beslissing kunnen leiden tot zwakke kwartaalresultaten voor bedrijven, maar volgens ons zal dit gedurfde en revolutionaire initiatief van Modi wellicht een blijvend effect hebben op de Indiase economie. Wij verwachten dat het leidt tot minder belastingontwijking en minder zwart geld – dat voor belastingdoeleinden nog niet is aangegeven – wat op hun beurt wellicht de economische efficiëntie en de groei van het bruto binnenlands product (bbp) ten goede komt. In theorie zouden beleggingen in langlopende schuld door dit initiatief zelfs interessanter kunnen worden.

Volgens sommige maatstaven heeft India de grootste en meest gevarieerde aandelenmarkt ter wereld. Hoewel de opkomende markten nog steeds geteisterd worden door wereldwijde tegenslagen en geopolitieke spanningen, heeft India volgens ons bepaalde kenmerken waardoor het zich van de andere opkomende markten onderscheidt. De Indiase economie bevindt zich op een keerpunt: dankzij een steeds grotere middenklasse, structurele veranderingen en een verwachte bbp-groei van 7,4% voor 2017 is het land goed bestand tegen externe schokken.[1]

Vroeger dachten we dat de inefficiënte belastingstructuur, de reglementering en de ontoereikende infrastructuur een struikelblok vormden voor de Indiase economie. Maar onlangs hebben structurele hervormingen, zoals de wet belasting goederen en diensten (GST), een aantal economische knelpunten weggewerkt. Dergelijke hervormingen zouden volgens ons een belangrijke rol moeten spelen om de productiviteit van India te stimuleren. Door de uitvoerige GST-wet wordt het bestaande systeem van indirecte belastingen grondig veranderd: er wordt nu belasting geheven in elk stadium waarin goederen of diensten worden gekocht, waardoor fabrikanten en handelaars belastingen niet langer hoeven op te nemen als een onderdeel van hun productiekosten. Bijgevolg verwachten we door de invoering van de GST een stijging van de productie en de werkgelegenheid. Ook zou de volledige vernieuwing van het Indiase belastingsysteem de winstgevendheid van de bedrijven moeten verbeteren en directe buitenlandse investeringen moeten bevorderen, wat op zich tot meer werkgelegenheid kan leiden. Dit is een stap in de goede richting, maar volgens ons heeft India veel meer te bieden.

India telt 5.835 beursgenoteerde bedrijven, meer dan de Verenigde Staten, Japan, China en Australië afzonderlijk.[2] China, dat gewoonlijk voor vergelijkingsdoeleinden wordt gebruikt omdat de bbp-groei een vergelijkbare trend vertoont, telt slechts 2.827 in het binnenland beursgenoteerde bedrijven.[3] Wat belangrijker is, is dat de Indiase aandelenmarkt beleggers enkele kansen kan bieden die in andere opkomende markten doorgaans niet beschikbaar zijn.

sukumar_rajah_blog_graph_dut

Bepaalde opkomende markten zijn buitensporig gefocust op specifieke sectoren, bijvoorbeeld technologie in Taiwan en Zuid-Korea of energie in Saoedi-Arabië. Door het enorme aantal bedrijven waarin in India kan worden belegd, beschikken beleggers over een mogelijk veel breder aanbod van beleggingskansen in alle sectoren. Het is mijn vaststelling dat Indiase bedrijven doorgaans langetermijntrends volgen, en niet zozeer conjunctuurgebonden tendensen. In veel gevallen was dit een extra afweermechanisme voor wereldwijde tegenslagen, met als recente voorbeelden de gevolgen van het brexitreferendum – de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten – de Amerikaanse verkiezingen en de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten.

Technologie heeft voor de financiële sector in India deuren geopend. Nadat alle belangrijke banken in 1969 werden genationaliseerd, werd de banksector gedomineerd door kredietverstrekkers in staatseigendom. In de jaren 90 zette de regering vervolgens een liberaliseringsbeweging in gang en werd aan een klein aantal private banken vergunning verleend. Sinds de liberalisering zijn er meer private banken ontstaan, die ook sneller zijn gegroeid dan overheidsbanken vanwege hun geleverde inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in technologie, diensten, producten en kantorennetwerken, en wij zijn van oordeel dat deze private banken de komende tien jaar aanzienlijk groter zouden kunnen worden. Het gaat echter niet alleen over de financiële sector. Ook het aantal bedrijven in de farmacie, de maakindustrie, de bouw en de automobielsector is als gevolg van de steeds grotere Indiase middenklasse toegenomen.

In de laatste decennia heeft er een verschuiving plaatsgevonden in het soort banen waarin India voorzag: van slecht betaalde banen in de landbouw tot beter betalende banen in de maakindustrie en de dienstverlening. Gezien de stijging in het beschikbare inkomen zal de vraag van de consument volgens ons bepalend zijn voor de winstgroei van bedrijven en voor de Indiase economie. De veelzijdige kansen die door de Indiase aandelenmarkt worden aangereikt, geven deze opkomende economie de kans om een nieuw hoofdstuk te schrijven, en in dat hoofdstuk zal volgens ons meer aan bod komen dan groei.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen.

[1] Bron: Internationaal Monetair Fonds, World Economic Outlook, juli 2016. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.

[2] Bron: Wereldbank, 2015. World Federation of Exchanges Database.

[3] Ibid.