Beyond Bulls & Bears

Vast inkomen

Europese obligatiemarkt verder kijken dan de politiek

Net als in 2016 zou de aanhoudende politieke onzekerheid ook in 2017 grotendeels bepalend kunnen zijn voor de beleggingsagenda. Niettemin is David Zahn, hoofd van European Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Group, van mening dat beleggers rekening moeten houden met andere thema’s die volgend jaar wel eens aan bod zouden kunnen komen. In dit artikel leest u zijn standpunt over de verschillen in het beleid van de centrale banken en in de economische groei en bespreekt hij enkele waarschijnlijke politieke hoogtepunten van 2017.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Ik nam onlangs deel aan een rondetafelgesprek waar bijna alle deelnemers het erover eens waren dat de aanhoudende politieke onzekerheid in 2017 voor de markten het dominante thema wordt.

We zijn het daar in principe mee eens: 2016 was een bijzonder politiek beladen jaar, en 2017 belooft nog spannender te worden, vooral vanuit het standpunt van de Europese markten. Maar hoewel de politiek in Europa en daarbuiten wellicht in grote mate de beleggingsagenda bepaalt, is dat voor beleggers naar onze mening niet het enige thema.

Het is interessant wat er momenteel in Europa gebeurt: de afgelopen zes maanden hebben Europese overheidsobligaties het aanzienlijk beter gedaan dan hun Amerikaanse tegenhangers. De inhaalbeweging begon in juni 2016, net na het Britse EU-referendum, toen Amerikaanse obligaties in de zomer massaal werden verkocht terwijl Europese obligaties relatief goed verankerd bleven.

Events chart_translation_dut

Toen de markten stilaan gewend raakten aan het idee dat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen had gewonnen, steeg de rente op Amerikaanse staatsobligaties, terwijl de Europese obligatierente stabiel bleef. Die trend – Europese obligaties die het beter doen dan Amerikaanse – zet zich volgens ons ook in 2017 door vanwege de politieke dynamiek en het beleid van de centrale banken. Volgens ons zal het beleid van de centrale bank in de Verenigde Staten ook dit jaar wellicht in schril contrast staan met dat in Europa.

Het einde van de stierenmarkt voor obligaties?

Een aantal marktcommentatoren vraagt zich af of er in 2017 een einde komt aan de stierenmarkt voor overheidsobligaties. Ze wijzen erop dat de 10-jarige rente op overheidsobligaties de laatste maanden in grote delen van de wereld aanzienlijk is gestegen, hoewel het niveau nog steeds historisch laag is.

Wij zijn van oordeel dat deze trend van stijgende obligatierente in Europa niet blijft duren. Integendeel, volgens ons blijft de obligatierente in Europa binnen een welbepaald bereik, grotendeels vanwege de invloed van de Europese Centrale Bank (ECB).

Naar onze mening zal de ECB de komende 12-18 maanden wellicht de bepalende factor zijn voor de Europese obligatiemarkten. In december kondigde ECB-voorzitter Mario Draghi aan dat de centrale bank het bedrag van de maandelijkse activa-aankopen zou verlagen, maar de duur van het programma zou verlengen. Een slimme zet, vonden wij.

In wezen betekent dit dat er in Europa wellicht nog tot in 2018 een beleid van kwantitatieve versoepeling (QE) wordt gevoerd. Belangrijk is dat er zo voorlopig komaf wordt gemaakt met de speculatie over de vraag of de bank zijn QE-programma zal verlengen of afbouwen, althans tot na enkele belangrijke politieke gebeurtenissen die in 2017 op de agenda staan, zoals de parlementsverkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Volgens ons is dat gunstig voor de Europese obligatiemarkt.

Los daarvan menen wij dat de ECB slim gehandeld heeft door de bezorgdheid over de beschikbaarheid van obligaties die in het kader van het programma kunnen worden gekocht, te bedaren. Dankzij de beslissing om de beperkingen in verband met de depositorente te verlichten is er nu een heel scala aan nieuwe mogelijke aankopen, waaronder obligaties met een negatieve rente.

Een zwak herstel

Hoewel de gegevens wijzen op een herstel van de Europese economie, is dat herstel volgens ons zwak, zeker niet vergelijkbaar met het sterke herstel dat in 2004 en 2009 werd opgetekend.

Dat is des te teleurstellender omdat de omstandigheden juist bijzonder gunstig zijn: de ECB heeft de rente verlaagd tot een historisch dieptepunt, de euro is aanzienlijk verzwakt, de meeste landen van de regio hebben een einde gemaakt aan het besparingsbeleid en de olieprijzen liggen veel lager dan normaal.

Dat er ondanks al die gunstige factoren toch maar een minimale groei wordt geregistreerd, wijst erop dat de onderliggende groei niet sterk is.

Franse verkiezingen

Onverwachte politieke resultaten – de brexitbeslissing van het VK en de Amerikaanse verkiezing van Donald Trump – waren kenmerkend voor 2016. Daardoor speculeren commentatoren inmiddels over een overwinning van Marine Le Pen, leider van het Franse extreemrechtse Front National, in de presidentsverkiezingen van het land later dit jaar.

Uit de huidige koersen van Franse overheidsobligaties blijkt dat de markten de kans op een overwinning van Le Pen uiterst gering achten. Daardoor verwachten wij, ongeacht de uitkomst, een zekere volatiliteit, die nog zou kunnen toenemen omdat mensen niet vertrouwd zijn met het Franse kiessysteem.

De eerste ronde van de Franse verkiezingen is gepland voor 23 april. Volgens ons is het heel waarschijnlijk dat Le Pen voldoende stemmen haalt om door te gaan naar de tweede ronde. Als ze de voorverkiezingen wint, dan zouden mensen buiten Europa die niet goed weten hoe het kiessysteem precies werkt, kunnen denken dat ze de presidentsverkiezingen heeft gewonnen, wat een marktreactie zou kunnen uitlokken. Wij beschouwen die mogelijkheid als een kans als Franse overheidsobligaties massaal worden verkocht omdat verwacht wordt dat Le Pen het goed zal doen.

De werkelijke verkiezing vindt plaats op 7 mei.

Duitse verkiezingen

Er lijkt een grote consensus te bestaan dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel na de Duitse verkiezingen, die gepland zijn voor september 2017, op een of andere manier aan de macht zal blijven.

Volgens ons is dat niet helemaal zeker. Mogelijk zal ze een nieuwe coalitie moeten aangaan – misschien een van drie partijen in plaats van de huidige twee – waardoor ze zich in een zwakkere positie zou bevinden. Er bestaat zelfs een kleine kans dat ze geen partijleider wordt. Die kans is weliswaar gering, maar volgens ons is het een mogelijkheid waar de markten geen rekening mee lijken te houden, en dat is, gezien de ervaringen van 2016, volgens ons verkeerd.

De Amerikaanse situatie

Dat het voor Europa een interessant jaar met complexe politieke risico’s wordt, is duidelijk. Daarbovenop moeten we ook nog rekening houden met de invloed van Trump als president van de VS.

Trump lijkt niet echt affiniteit hebben met Europa, althans niet met de EU. Ook zijn houding ten aanzien van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) lijkt dubbelzinnig; eerder deze maand noemde hij de organisatie nog ‘verouderd’.

Op basis van de attitude van Trump die we kennen, verwachten we dat zijn regering zal eisen dat de Europese partners een grotere bijdrage aan defensie leveren. Het lijkt in het bijzonder waarschijnlijk dat de Verenigde Staten erop zullen staan dat de NAVO-partners hun verbintenis om circa 2% van het bruto binnenlands product aan defensie te spenderen, zullen nakomen.

Volgens die redenering zou Spanje zijn militaire uitgaven moeten verviervoudigen, en zou Duitsland de huidige uitgaven moeten verdubbelen. Een hogere bijdrage zou ofwel leiden tot hogere algemene overheidsuitgaven, wat wij mogelijk als positief beschouwen, of tot besparingen elders.

Brexit: een onderwerp op zich

U vindt het misschien merkwaardig dat we al een heel artikel hebben neergeschreven en het in wezen nog niet over de brexit hebben gehad.

De brexit verdient volgens ons namelijk een eigen artikel, dat we over ongeveer een week zullen publiceren. Mis het niet: schrijf in op onze blog Beyond Bulls & Bears via het vak hierboven, of klik hier .

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de omgekeerde richting van rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.