Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Resultaat van de Franse verkiezingen – het is nog geen uitgemaakte zaak

Er zijn duidelijke verschillen tussen de twee kandidaten die het in de laatste ronde van de Franse presidentsverkiezingen op 7 mei tegen elkaar opnemen: Marine Le Pen en Emmanuel Macron. In dit artikel geeft David Zahn, hoofd van European Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Group, zijn mening over de gevolgen die de race voor de markt zou kunnen hebben.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Op papier lijkt het resultaat van de laatste ronde van de Franse verkiezingen inmiddels een uitgemaakte zaak. De meeste waarnemers verwachten een ruime overwinning voor de tegen het establishment aanleunende Emmanuel Macron op de extreemrechtse Marine Le Pen.

Maar als we uit de recente politieke gebeurtenissen iets hebben geleerd, is het wel ‘verwacht het onverwachte’.

Het lijdt geen twijfel dat een overwinning voor Macron voor de markten het gunstigste scenario zou zijn. Toch zijn er nog steeds een aantal onbekende factoren die het resultaat zouden kunnen beïnvloeden. We verwachten dan ook dat de markten volatiel blijven in de aanloop naar de laatste stemronde op 7 mei en misschien zelfs daarna.

Wat we vooral willen benadrukken, is dat de uiteindelijke Franse president – wie dat ook wordt – zonder parlementaire steun wellicht maar weinig opties heeft.

Noch Le Pen, noch Macron kan in het parlement rekenen op aanzienlijke steun. Macron heeft immers geen vertegenwoordigers in het parlement en zou een hele reeks kandidaten bij elkaar moeten sprokkelen. Het zou natuurlijk kunnen dat enkele kandidaten van andere partijen overlopen, maar de parlementsverkiezingen in juni worden volgens ons wel een belangrijk aandachtspunt.

Wie mag uiteindelijk de sleutels van het Elysée op zak steken? Dat Marine Le Pen als de globale winnaar van de eerste ronde wordt beschouwd, hoeft niet veel te betekenen.

De prangende vraag is natuurlijk welke kandidaat de steun kan veroveren van de achterban van de kandidaten die het niet gehaald hebben.

Wij verwachten dat Macron zal kunnen rekenen op de steun van de voorstanders van Francois Fillon en Benoît Hamon. Maar wat met de aanhangers van Jean-Luc Mélenchon, het radicaal-linkse <em>enfant terrible </em>dat net voor de verkiezingen flink aan populariteit leek te winnen? Tot nu toe lijkt het erop dat Macron wordt gesteund door alle drie de groepen.

Hoewel Mélenchon en Le Pen elk het andere uiterste van het politieke spectrum vertegenwoordigen, zijn een aantal van hun politieke ambities hetzelfde: ze koesteren beiden anti-EU-gevoelens en zijn voorstander van soepelere belastingregels, een groter staatsapparaat en hogere belastingen.

Er bestaat dus een kans dat de voormalige achterban van Mélenchon zich nu achter Le Pen schaart. Ook bestaat de kans dat deze groep kiezers in de tweede ronde helemaal niet gaat stemmen, wat inhoudt dat de opkomst lager uitvalt.

De politieke visie van Macron lijkt veelal aan te sluiten bij die van de huidige Franse president François Hollande, al zegt Macron enkele nieuwe structurele hervormingen te willen invoeren.

Macron heeft verklaard uiterste inspanningen te willen leveren opdat Frankrijk voldoet aan de EU-regel van een begrotingstekort van minder dan 3% van het bruto binnenlands product, maar die toezegging ligt gezien bepaalde van zijn andere ambities wat moeilijk. Hij verklaart te willen snoeien in de overheidsuitgaven, maar wil tegelijkertijd het aantal ambtenaren verhogen.

Macron komt dus uit een traditionelere positie aan de linkerkant van het spectrum. Anderzijds is hij een voorstander van de EU en wil hij Frankrijk beter in de EU integreren.

Naar onze mening zou een overwinning van Macron op 7 mei op korte termijn wellicht een rally in Franse overheidsobligaties veroorzaken. Op langere termijn beschouwen wij zijn beleidslijnen niet als positief, wat na verloop van tijd ongunstig zou kunnen zijn voor Franse overheidsobligaties.

Macrons pro-EU-standpunten zijn wellicht positief voor de euro, en dat betekent meteen dat overheidsobligaties uit de rand van Europa het bij een overwinning wellicht goed zouden doen. Anderzijds doen Duitse overheidsobligaties het volgens mij wellicht niet even goed.

Vanuit het standpunt van de financiële markten is een overwinning van Le Pen in mei waarschijnlijk het slechtst denkbare scenario.

Op korte termijn zou het beleid van Le Pen Frankrijk een boost kunnen geven vanwege de hogere uitgaven, maar op langere termijn zou het waarschijnlijk een ramp worden, omdat hogere uitgaven zouden leiden tot grotere tekorten en een aanzienlijke toename van het staatsapparaat, dat volgens de financiële markten nu al vrij log is.

Als Le Pen de verkiezing wint, zouden Franse overheidsobligaties volgens ons aanzienlijk dalen.

Ook wil ze een referendum organiseren over het lidmaatschap van de EU, wat wellicht druk zou uitoefenen op de euro.  We zouden wellicht getuige worden van een uitverkoop van obligaties uit de rand van Europa en een rally van Duitse obligaties.

<em>De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Omdat de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden de verklaringen, meningen en analyses enkel op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.</em>

<em>Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.</em>

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog <a href=”https://pages.e.frk.com/bbb-global-blog-sub/”>Beyond Bulls &amp; Bears</a>.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter <a href=”http://twitter.com/FTI_Global”>@FTI_Global</a> en op <a href=”http://www.linkedin.com/company/3676?trk=tyah”>LinkedIn</a>.

<em>CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.</em>

<strong>Wat zijn de risico’s?</strong>

<strong>Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal.</strong> <strong>De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.</strong> Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de omgekeerde richting van rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.