Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Amerikaanse aandelen: beleidsonduidelijkheid of stevige pijlers?

Nu Amerikaanse aandelen nieuwe hoogtepunten bereiken, vragen sommige marktwaarnemers zich af of de markt een ‘muur van zorgen’ aan het beklimmen is, voor een deel op beleidsbeloftes die nog niet waargemaakt zijn. Grant Bowers, vice president, researchanalist en portefeuillebeheerder bij Franklin Equity Group, gaat na of de toestand van de Amerikaanse economie een verdere marktrally ondersteunt, en of Amerikaanse aandelen stilaan duur worden. Hij zegt dat de twee ‘pijlers’ van de Amerikaanse economie, namelijk consumenten en bedrijven, nog steeds in goede doen zijn.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

We beschouwen de huidige staat van de Amerikaanse economie als gezond, en typisch voor een economie die nog steeds halverwege de cyclus zit. De economische activiteit is aan het aantrekken, maar de inflatie blijft onder controle. Ondertussen blijft de kredietgroei sterk, zijn de bedrijven mooi winstgevend en blijven de rentevoeten historisch laag en versoepelend. In deze fase van de economische cyclus doen aandelen het doorgaans goed.

Meteen na de presidentsverkiezingen in de VS was er aanvankelijk heel wat optimisme rond beleidsvoorstellen die gunstig zijn voor de bedrijven, zoals lagere belastingen en minder regelgeving. Onlangs hebben beleggers wat bezorgdheid geuit rond de toepassing van een dergelijk beleid, en hebben ze hun blik ook gericht op de buitenlandse politiek.

Vanuit het standpunt van de belegger, hebben we er goede hoop op dat er een gunstige wind zal waaien, maar we willen ons wel richten op de fundamentals van de bedrijven, het essentiële economische plaatje, en de groeitrends op lange termijn.

Twee stevige pijlers: Consumenten en Bedrijven

Wat wij beschouwen als de twee ‘pijlers’ van de Amerikaanse economie, namelijk consumenten en bedrijven, is nog steeds in goede doen, en een positieve factor voor de markten op lange termijn.

De afgelopen weken hebben we gemerkt dat de cijfers voor de consumentenuitgaven wat minder waren, vooral in de kleinhandelsverkopen. Over het algemeen blijven de voorlopende indicatoren die wijzen op de gezondheid van de consument echter nog steeds op een hoog niveau.

In maart bereikte het consumentenvertrouwen het hoogste niveau sinds december 2000.De huizenmarkt is aangetrokken, de arbeidsmarkt blijft sterk groeien, de werkloosheidsgraad blijft nog steeds erg laag en we zien in veel domeinen dat de lonen beginnen te stijgen.[1] Twee van de belangrijkste sectoren waar er onlangs veel banen zijn gecreëerd, zijn de maakindustrie en de bouwsector, die al sinds de financiële crisis van 2007-2009 achter waren gebleven.

Volgens ons is de Amerikaanse consument in goede gezondheid, en zou hij in de toekomst de economie moeten blijven ondersteunen.

Als we kijken naar de Amerikaanse bedrijfswereld, gaan we beginnen aan het resultatenseizoen over het eerste kwartaal. De winstrapporten zouden moeten aangeven of het optimisme na de verkiezingsuitslag van eind vorig jaar zich heeft vertaald in een concrete fundamentele verbetering dit jaar.

Eind april had 58% van de S&P 500 bedrijven hun winsten gerapporteerd. Zowat driekwart heeft zowel op het vlak van de winst als de omzet de verwachtingen geklopt. De huidige schattingen geven aan dat de winsten in 2017 met ruim 10% zullen toenemen.[2] We denken dat dit groeiniveau de bedrijven zou moeten ondersteunen, en een gunstige factor zal betekenen voor de markt.

Een technologische transformatie

We zien nog steeds potentiële kansen in veel marktsectoren, maar één domein waar we bijzonder tuk op zijn, is de technologiesector. In het verleden hebben we het gehad over het feit dat veel bedrijven nu beseffen dat investeringen in technologische verbeteringen nodig zijn om op de wereldwijde markt competitief te blijven. Nieuwe software, fabrieksautomatisering en gegevensanalyse kunnen de productiviteit allemaal verbeteren en de productiekosten verlagen, waardoor bedrijven hun concurrenten voor blijven. Deze trends zijn nog steeds geldig, en dat zou volgens ons de uitgaven in de technologiesector moeten blijven aanzwengelen.

De door technologie gedreven transformaties die geruisloos plaatsvinden in veel sectoren buiten de technologiesector, zijn zelfs nog interessanter en minder voor de hand liggend. Van industrials tot energie tot gezondheidszorg; technologische toepassingen zetten de traditionele sectoren op hun kop en zorgen voor een verbetering van de efficiëntie op heel wat vlakken.

Een voorbeeld daarvan is de industrials sector, waar de connectiviteit tussen verschillende industriële toestellen standaard wordt. De gegevens die worden verzameld, worden gecombineerd met de kracht van cloud computing en de uitrol van artificiële intelligentie toepassingen om traditionele, niet-technologische sectoren om te vormen tot efficiëntere wereldwijde bedrijven. In de industrials sector geloven veel experts dat dit het pad zal effenen voor de echt ‘slimme’ fabriek. We geloven dat dit de volgende stap wordt in de richting van de vierde industriële revolutie.

De impact van stijgende rentevoeten

We beschouwen het vooruitzicht op stijgende Amerikaanse rentevoeten als een weergave van een gezonde economie. We denken dat aandelen de gematigde rentestijgingen in de komende paar jaar zouden moeten kunnen verteren. De huidige verwachtingen van de Federal Reserve wijzen op twee bijkomende renteverhogingen in 2017, en tenzij het economische klimaat drastisch wijzigt, lijkt de markt dit tempo wel te aanvaarden. We denken niet dat goed gecommuniceerde en geleidelijk stijgende rentevoeten onze positieve kijk op Amerikaanse aandelen zullen beïnvloeden.

Aandelenwaarderingen: Een weergave van een sterke markt

We hebben gezien dat de waarderingen de afgelopen jaren zijn opgelopen. De huidige verwachte koers-winstverhouding (voor de S&P 500-index) noteert boven het langetermijngemiddelde, maar is volgens on niet onhoudbaar.De huidige waardering op zich is voor ons geen punt, maar we houden er wel nauwlettend rekening mee wanneer we onze portefeuilles opvolgen.[3] We kijken immers naar de waarderingen in een ruimere context, en beschouwen ze als een weergave van een sterke economie, een aantrekkende winstverwachting voor de bedrijven en het vooruitzicht op een fiscaal en regelgevend beleid uit Washington, D.C. dat gunstig is voor de ondernemers.

Wanneer in het verleden aandelen relatief lage waarderingsparameters hadden, de markt gemakkelijk kon omgaan met bepaalde teleurstellingen, in het bijzonder vroeg in de cyclus. Tegenslagen kunnen doorgaans gemakkelijk snel worden opgevangen in een aantrekkende economie, maar aangezien de huidige zakencyclus al acht jaar duurt, denken we dat de dagen van goedkope Amerikaanse waarderingen al lang achter de rug zijn. Dat betekent echter niet dat er geen kansen zijn voor groeibeleggers.

We denken immers dat de winsten de komende jaren de rendementen van beleggingen voor het grootste deel zullen bepalen. Ik zou er wel op willen wijzen dat teleurstellingen waarschijnlijk zullen zorgen voor meer volatiliteit, wat doet denken aan 2016, toen de wereldwijde markten fors daalden toen bleek dat de winstgroei wat afkoelde. In het verleden hebben deze verkoopgolven kansen gecreëerd voor beleggers om opportunistische aankopen te doen in kwaliteitsvolle bedrijven, tegen aantrekkelijkere prijzen.

Wij richten ons als actieve beheerders op het identificeren van meerjarige groeithema’s op lange termijn, en op het beleggen in bedrijven met een sterk competitief voordeel, waarvan we denken dat ze garen zullen spinnen bij langetermijngroeitrends, wars van de marktschommelingen op korte termijn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Het is mogelijk dat er gegevens van derde partijen werden gebruikt om dit materiaal voor te bereiden, en Franklin Templeton Investments (‘FTI’) heeft zulke gegevens niet onafhankelijk nagekeken, goedgekeurd of geauditeerd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen kunnen soms snel en fors schommelen, als gevolg van factoren die individuele bedrijven, specifieke activiteiten of sectoren beïnvloeden, of door algemene marktomstandigheden. Het beleggen in snel groeiende sectoren, zoals de technologiesector (die in het verleden volatiel is geweest) kan aanleiding geven tot meer prijsschommelingen, zeker op korte termijn, door het snelle tempo van productveranderingen en ontwikkelingen en gewijzigde overheidsregelgeving van bedrijven met de nadruk op wetenschappelijke of technologische vooruitgang.

[1] Conference Board Consumer Confidence Survey, maart 2017

[2] Bron: FactSet, per 28 april 2017. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen, verwachtingen of prognoses werkelijkheid zullen worden. Ga naar www.franklintempletondatasources.com voor meer informatie over de gegevensverstrekker.

[3]Indexen worden niet beheerd en er kan niet rechtstreeks in worden belegd. Ze zijn exclusief vergoedingen, kosten of verkoopkosten. De koers-winstverhouding (K/W of P/E) is een waarderingsfactor voor aandelen gedefinieerd als de marktprijs per aandeel gedeeld door de jaarlijkse winst per aandeel.