Beyond Bulls & Bears

Eigen vermogen

Resultaat van de Franse verkiezingen: Macron wint, maar kan hij zijn beloften waarmaken?

Geen verrassingen deze keer: na de tweede stemronde verkozen de Fransen Emmanuel Macron tot hun nieuwe president. In dit artikel reageren beleggingsprofessionals van Franklin Templeton op wat Macron als Franse president kan betekenen. Zij laten alvast verstaan dat het voor de zelfverklaarde politieke outsider misschien niet van een leien dakje zal gaan.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Pools

Nieuwe president heeft steun nodig om zijn programma uit te voeren

De peilingen hadden het bij het rechte eind.

Nog voor de eerste stemronde was Emmanuel Macron al uitgeroepen tot favoriet voor het Franse presidentschap en ook de markten hadden zijn overwinning al grotendeels ingeprijsd.

Maar als we verder vooruitdenken, kunnen we er niet omheen dat Macron een echte politieke outsider is. Hoewel Marine Le Pen en de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon zich tijdens de eerste campagneronde opwierpen als anti-establishmentfiguren, zijn ze allebei doorgewinterde politici. Macron is dat niet. Hij heeft nooit een belangrijk politiek ambt bekleedt en heeft ook geen echte politieke partij achter zich. Zijn politieke beweging is amper een jaar oud.

De vraag is volgens ons of Macron een parlementaire meerderheid kan overtuigen om de invoering van zijn hervormingsprogramma te steunen.

Vergeet niet dat er op 11 en 18 juni Franse parlementsverkiezingen worden gehouden. We verwachten dat het resultaat van die verkiezingen in belangrijke mate bepalend zal zijn voor de vraag of Macron zijn verkiezingsbeloften kan waarmaken.

Volgens ons leiden de verkiezingen van juni tot een grotendeels verdeeld parlement. In het begin van de presidentiële verkiezingscampagne waren er vier kandidaten die elk een andere uithoek van het politieke spectrum vertegenwoordigden, elk goed voor circa 20% van de stemmen. Het lijkt ons dan ook niet onlogisch dat die onderverdeling in de samenstelling van het nieuwe Franse parlement wordt weerspiegeld.

Dat betekent dat Macron wellicht met alle partijen onderhandelingen zal moeten voeren om zijn voorgestelde hervormingen door te voeren, maar vooral met de grotendeels centrumrechtse republikeinen.

Is de tijd rijp voor broodnodige hervormingen?

In economische en arbeidshervormingen is Frankrijk in Europa nooit echt een goede leerling geweest.

Volgens ons is het vooral tijd voor een hervorming van de chaotische Franse arbeidsmarkt. De werkloosheid is onaanvaardbaar hoog, deels door de strenge arbeidsregels waardoor bedrijven personeel maar moeilijk kunnen ontslaan. Daardoor zijn bedrijven nauwelijks bereid om nieuw personeel aan te nemen.

Om arbeidshervormingen door te voeren, zal Macron het moeten opnemen tegen de Franse vakbonden en hun politieke macht moeten inperken. Die macht is na tientallen jaren van Franse onderlinge politieke strijd enorm groot geworden.

Volgens ons zijn deze hervormingen in Frankrijk heel belangrijk. Bovendien zouden ze niet alleen gunstig kunnen blijken voor de Franse economie en de Franse aandelenmarkt, maar ook voor Europa in het algemeen.

We verwachten dat de vakbonden flink weerstand zullen bieden, onder andere in de vorm van luidruchtige nationale stakingen waarover uitvoerig in de pers zal worden bericht. Maar voor de Franse economie is dat volgens ons een noodzakelijke stap. En als Macron erin slaagt om met arbeidshervormingen enig succes te oogsten, dan zou dit volgens mij een aantal positieve gevolgen kunnen hebben: hogere bedrijfsmarges in Frankrijk, een daling van de werkloosheid en betere vooruitzichten voor de groei van het bruto binnenlands product (bbp).


Voor beleggers is de vraag nu: kan Macron besturen?

We verwachten dat de financiële markten positief reageren op de overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen, maar anderzijds dreigen de rentevoeten te stijgen en kan er nu meer aandacht worden besteed aan de uitdagingen waaraan Macron het hoofd zal moeten bieden. En dat zou weleens een domper op de feestvreugde kunnen zetten.  Na het succes van Macron in de eerste ronde eindigde een deel van de Franse aandelenmarkten hoger. Maar nu zullen beleggers zich wellicht afvragen of hij na een moeilijke campagne ook daadwerkelijk kan besturen.

Op langere termijn verwachten wij dat de regering-Macron het beleid van de vorige regering van François Hollande grotendeels voortzet, maar met meer investeringsgezinde en iets meer rechtse nuances.

Hoewel Macron nog niet heel veel politieke ervaring heeft, zal hij gezien de aard van de Franse politiek wellicht enkele meer gevestigde politici uit traditionele partijen in zijn regering moeten aanstellen.

Aangezien Macron geen belangrijke, gevestigde politieke partij achter zich heeft, verwachten we dat de partijen waarvan de kandidaten het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen niet hebben gehaald, flink zullen drummen om bij de parlementsverkiezingen in juni zetels te bemachtigen, om toch maar enige invloed te kunnen uitoefenen.

Vooral de rechtse partij Les Républicains deed het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen beter dan de Parti Socialiste, haar centrumlinkse rivaal, en de republikeinen zullen er waarschijnlijk alles aan doen om tijdens onderhandelingen met Macron over belangrijke regeringsfuncties een sterkere positie te veroveren.

Vooral de politieke kleur van de coalitie die Macron zal samenstellen, is volgens ons belangrijk. Hoewel de nieuwe president het bedrijfsleven gunstiger gezind is dan zijn voorganger Hollande, zou hij aardig wat tegenstand te verduren kunnen krijgen bij zijn sociale en economische hervormingen als hij de steun van zowel de rechtse als de linkse traditionele partijen nodig heeft.

Welke segmenten en sectoren profiteren?

Als Macron voldoende steun weet te vergaren en de hoofdlijnen van zijn hervormingsprogramma kan uitvoeren, dan verwachten we dat dit vanuit een beleggingsstandpunt vooral gunstig is voor aandelen met een blootstelling aan schone energie, onderzoek en ontwikkeling (O&O), technologie, gezondheidszorg en infrastructuurprojecten.

Verder is de overwinning van Macron volgens ons wellicht positief voor aandelen als de Franse macro-economische fundamentals verbeteren (vooral cyclische waardeaandelen), en voor alle aandelen die zouden profiteren van een mogelijke verlaging van de vennootschapsbelasting. Tot slot is de overwinning van Macron waarschijnlijk ook gunstig voor de Europese periferie, en dan vooral voor cyclische aandelen.


Goed nieuws voor aandelen uit de eurozone

De Europese markten hadden de overwinning van Emmanuel Macron al grotendeels ingeprijsd en de kiezers stelden niet teleur. Het resultaat van de Franse presidentsverkiezingen is echter niet alleen belangrijk voor Frankrijk, maar ook voor de bredere eurozone.

Als Marine Le Pen had gewonnen, dan was er een kans dat Frankrijk uit de Europese Unie (EU) zou stappen. Bij een mogelijk frexitscenario zou het vertrouwen in Europese aandelen ongetwijfeld klappen krijgen.

Wij beschouwen de overwinning van Macron als een goede zaak voor Frankrijk en voor de eurozone. Vanuit een beleggingsstandpunt zou het volgens ons goed nieuws kunnen betekenen voor aandelen van banken, verzekeringsondernemingen en mogelijk energiebedrijven in de regio.

Anderzijds is de overwinning van Macron wellicht minder gunstig voor bedrijven die volgens ons gekenmerkt worden door een lagere groei. Ook zouden de meer defensieve sectoren van de aandelenmarkt, zoals basisconsumptiegoederen, volgens ons minder goed kunnen presteren. Hetzelfde geldt voor telecommunicatiebedrijven en nutsvoorzieningen, waar de rendementen streng zijn gereglementeerd.

Groei in de eurozone op het goede spoor?

We gaan ervan uit dat de eurozone standhoudt, een uitgangspunt dat mede gestaafd wordt door de solide pro-Europese staat van dienst van Macron.

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kunnen we weer aandacht besteden aan het steeds bredere draagvlak van het interne herstel van de eurozone. Een Frankrijk onder Macron helpt dat alleen maar vooruit. Enkele van de belangrijkste indicatoren voor de eurozone, waaronder de industriële productie en de indices van de aankoopmanagers (PMI), lieten in het eerste kwartaal van 2017 uitstekende resultaten optekenen.

We hopen dat de milde inflatie aanhoudt en op termijn verwachten we een gepaste reactie van de Europese Centrale Bank, namelijk een afbouw van QE en uiteindelijk een verhoging van de rentevoeten.

Door de hogere olieprijzen is de nominale inflatie in de eurozone in het begin van dit jaar overal flink gestegen. Inmiddels daalt de inflatie weer naar een meer normale kerninflatie van circa 1%. Toch verwachten we dat de kerninflatie in de eurozone blijft stijgen tot het niveau van 2,2% dat momenteel in Duitsland wordt waargenomen.


Nog geen volledige duidelijkheid voor Franse obligaties op langere termijn

De algemeen voorspelde overwinning van Emmanuel Macron zou door de markten positief moeten worden onthaald, althans op korte termijn.

Wat vastrentende beleggingen betreft, zouden we verwachten dat Franse overheidsobligaties het dankzij dit resultaat goed blijven doen, hoewel de overwinning al na de eerste verkiezingsronde grotendeels was ingeprijsd.

Toch zal Macron heel snel meer duidelijkheid moeten verschaffen over de precieze inhoud van zijn beoogde beleid. Vooralsnog is zijn programma niet veel meer dan een bijzonder ruwe schets.

Veel zal afhangen van de resultaten van de parlementsverkiezingen in juni en vooral van de vraag of hij bij rivaliserende partijen steun weet te vergaren.

Op bestuursvlak zou Macron zich volgens ons wel eens iets meer aan de linkerkant van het politieke spectrum kunnen bevinden dan een aantal commentatoren aanvankelijk had verwacht.

In zijn programma wijst vooralsnog niets erop dat hij het Franse begrotingstekort aanzienlijk zou kunnen terugdringen of de steeds grotere schuldquote een halt zou kunnen toeroepen.

Voor de Franse fundamentals op lange termijn is dat geen goede zaak. Op middellange termijn zouden we verwachten dat Franse overheidsobligaties waarschijnlijk van de hand worden gedaan zodra iedereen alle implicaties van de overwinning van Macron heeft verwerkt.

Momenteel is politiek de bepalende factor voor de markten.  Zodra beleggers dat in de gaten krijgen, zouden Franse overheidsobligaties het volgens mij minder goed moeten gaan doen.

Momenteel worden ze verhandeld op een niveau dat vergelijkbaar is met dat van Duitse obligaties, hoewel ze helemaal niet vergelijkbaar zijn. Frankrijk heeft een groot tekort op de lopende rekening, een aanzienlijk begrotingstekort en een hoge schuldquote. Op termijn zullen beleggers volgens ons wel beseffen dat de spread tussen Franse en Duitse overheidsobligaties op basis van de fundamentals veel groter zou moeten zijn.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.  Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen.  Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Als nog meer landen uit de EU stappen, of als de perceptie ontstaat dat dit zal gebeuren, kan dit de wereldwijde markten verder verstoren en kan de juridische en reglementaire onzekerheid verder toenemen.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.