Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

Wat zijn de politieke gevolgen van Macrons overwinning in Frankrijk?

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Waar moeten beleggers op letten nu Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen heeft gewonnen? Matthias Hoppe, senior vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Templeton Solutions, vertelt wat dit volgens hem betekent voor de markt en de politiek. Er staan Frankrijk mogelijk nog wat politieke struikelblokken te wachten, maar waarschijnlijk krijgen beleggers nu weer aandacht voor de steeds betere Europese fundamentals.

Matthias Hoppe
Senior Vice President, Portefeuillebeheerder
Franklin Templeton Solutions

Net voor de tweede ronde van de Franse verkiezingen bereikte de volatiliteit op de aandelenmarkt een extreem laag peil. Daaruit bleek dat Emmanuel Macron volgens beleggers een erg grote kans had om te winnen. De markten kregen gelijk. De peilingen hadden het bij het rechte eind. De golf van populisme en antiglobalisering in Europa, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten lijkt stilaan weer weg te ebben.

 Maar nu begint het echte werk. Om zijn campagnebeloften te kunnen waarmaken, heeft Macron de steun nodig van een sterke achterban. In juni worden er in Frankrijk parlementsverkiezingen gehouden, en Macrons kersverse ‘En Marche’ is veeleer een politieke beweging dan een georganiseerde partij. Hoewel de beweging in elk kiesdistrict wel kandidaten heeft, bestaat de kans dat die in de Assemblée nationale maar weinig of zelfs geen zetels weet te veroveren.

Meer in het algemeen haalt Macron mogelijk geen meerderheid in het parlement als de traditionele partijen, zoals de centrumrechtse republikeinen, niet met hem willen samenwerken. Toch heeft Macron, die zich in het centrum positioneert, een grotere kans om een coalitie tussen verschillende partijen te smeden dan zijn rivaal Marine Le Pen.

Als president zou Macron dus enkele hindernissen moeten overwinnen. Op korte termijn is de kans op een politieke impasse niet onbestaande. Een van zijn prioriteiten is zijn belofte om de Franse arbeidswet te herschrijven. Dit zou wel eens moeilijk kunnen worden. Hij krijgt wellicht tegenstand van de Franse vakbonden, die al eerder hebben bewezen dat ze het land lam kunnen leggen. Als deze struikelblokken zich in het begin van zijn presidentschap voordoen, dan zou Macron al snel het momentum kunnen verliezen dat hij nodig heeft om te slagen.

Economische hervormingen zijn de afgelopen 30 jaar en meer in Frankrijk herhaaldelijk op de lange baan geschoven, maar het land heeft een dergelijk programma wel nodig. Doet Macron wat verschillende van zijn voorgangers niet konden? Andere punten van Macrons verkiezingsprogramma zijn een beter geïntegreerde Europese Unie (EU) en een zeker niveau van Europees protectionisme (bijv. een ‘Buy European Act’). Ook wil hij hervormingen aan de aanbodzijde doorvoeren, gecombineerd met stimulansen aan de vraagzijde.

 Gevolgen voor de economie en de markten

De markten reageerden na de eerste verkiezingsronde optimistisch. De aandelenmarkten noteerden fors hoger en traditionele veilige activa zoals Duitse Bunds en goud daalden. De vraag die we ons vandaag moeten stellen, is wat de overwinning van Macron voor de markten kan betekenen, en voor het politieke landschap in Frankrijk en meer in het algemeen de Europese Unie.

Wie op zoek is naar uitgelezen beleggingskansen, moet weten dat dit positieve resultaat al grotendeels is ingeprijsd. Maar naarmate het risico in verband met de Europese verkiezingen verdwijnt, zal de aandacht van wereldwijde beleggers volgens ons verschuiven van de politieke risico’s – een nieuwe eurocrisis of zelfs het uiteenvallen van de EU – naar de opmerkelijke verbetering die we in de economische indicatoren van de eurozone hebben vastgesteld. De betere economische en bedrijfsgegevens zouden Macron tijdens zijn eerste weken als president wat momentum kunnen bezorgen.

Naarmate het risico van een instorting van de muntunie afneemt, lopen de spreads op Franse overheidsobligaties – en die van de perifere markten nog meer – wellicht tegen een plafond aan. De rente op Duitse Bunds zou moeten stijgen en de spreads op Franse overheidsobligaties, die zich op hun hoogste niveau in drie jaar tijd bevinden, zouden moeten inlopen.

Positionering onder president Macron

Het bruto binnenlands product (bbp) laat in de eerste drie maanden van het jaar een solide groei optekenen en de bbp-groei voor het vierde kwartaal van 2016 is opwaarts bijgesteld van 0,4% naar 0,5%, hoewel het Franse bbp-cijfer enigszins teleurstellend onder dat percentage lag. Economen voorspellen dat het tempo van de reële bbp-groei in de eurozone in 2017 zal stijgen, maar wat vooral belangrijk is, is dat de vooruitzichten voor de groei sinds september 2016 consequent naar boven zijn bijgesteld. Deze trend zou volgens ons wel eens kunnen aanhouden.

Tegelijkertijd is de inflatie tot eind april gestegen tot 1,9% op jaarbasis, een cijfer dat steeds meer in de buurt komt van het streefdoel van de Europese Centrale Bank (ECB). Een risico van een buitensporige stijging is er echter niet. Wellicht maakt deze trend ook komaf met de aanhoudende vrees voor deflatie en zou de ECB weleens eerder dan verwacht afstand kunnen nemen van zijn uiterst inschikkelijke discours. De overwinning van Macron en de afgenomen politieke spanningen zouden dit proces kunnen bevorderen.

Maar hoewel de werkloosheid in de eurozone is gedaald en de capaciteitsbenutting toeneemt, zijn we van oordeel dat de economie nog steeds heel wat onbenutte capaciteit bevat. Daardoor zullen een duurzame stijging van de kerninflatie – de voorwaarde die de ECB gesteld heeft voor een beleidswijziging – en een sterke stijging van de obligatierente in de eurozone nog lang op zich laten wachten. De centrale bank heeft zijn houding tijdens de laatste vergadering nauwelijks veranderd. De prognoses voor de groei zijn optimistischer, maar de inflatievooruitzichten zijn nog steeds betrekkelijk laag.

Een koerswijziging zou tot gevolg kunnen hebben dat de rente op Duitse Bunds snel stijgt en dat de spread tussen Amerikaanse en Duitse overheidsobligaties versmalt. En dat zou tot een verdere stijging van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar kunnen leiden. Vooralsnog verwachten we echter dat de gevolgen voor de euro slechts tijdelijk en in beperkte mate positief zullen zijn. De overwinning van Macron verandert niets aan die vooruitzichten.

De combinatie van een sterkere economische conjunctuur, beperkte inflatiedruk en accommoderende financieringsvoorwaarden zouden gezien de steeds betere conjunctuurcyclus gunstig moeten zijn voor de bedrijfswinsten in de eurozone. In de Verenigde Staten bevindt de conjunctuurcyclus zich inmiddels in een vrij gevorderd stadium, terwijl het herstel in de eurozone nog maar enkele kwartalen oud is. Ook rekening houdend met de verschillen in monetair beleid tussen de eurozone en de Verenigde Staten, is het klimaat volgens ons gunstiger voor Europese dan Amerikaanse aandelen.

Kort na de Franse verkiezingen staan er in september ook in Duitsland verkiezingen op de agenda. Door de kans op een machtswissel in Berlijn zal de politieke risicopremie volgens ons zeker enigszins hoog blijven, maar het resultaat van de Franse verkiezingen heeft duidelijk een groot deel van dat risico weggenomen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.  Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Als nog meer landen uit de EU stappen, of als de perceptie ontstaat dat dit zal gebeuren, kan dit de wereldwijde markten verder verstoren en kan de juridische en reglementaire onzekerheid verder toenemen.