Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Een goed moment voor Europese overheidsobligaties ?

David Zahn van Franklin Templeton Fixed Income Group legt uit waarom een flexibele benadering gezien de overvolle Europese politieke agenda waardevol zou kunnen zijn.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Pools

De politieke agenda van 2017 was tot nu toe al flink volgeboekt. Volgens David Zahn, hoofd van European Fixed Income, Franklin Templeton Fixed Income Group, blijven politieke overwegingen wellicht een belangrijk thema voor beleggers die op zoek zijn naar kansen in Europa. In dit artikel legt hij uit waarom een flexibele benadering van vastrentende beleggingen waardevol kan blijken in dit politiek wel heel beladen jaar, en waarom het universum van de Europese overheidsobligaties volgens hem nog enkele interessante kansen te bieden heeft.

We zijn halverwege het jaar en er zijn al verschillende belangrijke Europese politieke gebeurtenissen achter de rug, maar volgens ons blijft de politiek wellicht een belangrijk thema voor beleggers die op zoek zijn naar Europese kansen. De komende maanden zijn er de parlementsverkiezingen in Frankrijk, de Bondsdagverkiezingen in Duitsland en na de vervroegde verkiezingen van 8 juni in het Verenigd Koninkrijk zullen de brexitonderhandelingen worden hervat.

Tegelijkertijd zullen beleggers ook de recente politieke ontwikkelingen in Spanje, Italië en Griekenland blijven volgen, maar volgens mij zullen die het algemene ‘Europese’ project niet radicaal veranderen.

Franse verkiezingen

De markten hebben niet uitgesproken gereageerd toen Emmanuel Macron vorige maand de Franse presidentsverkiezingen won, maar om zijn verkiezingsprogramma uit te voeren, heeft hij de steun van de Assemblée Nationale nodig.

De En Marche-partij van Macron zet voor de parlementsverkiezingen van deze maand tal van kandidaten op het veld. Pas na deze verkiezingen zal blijken op hoeveel steun de nieuwe president in werkelijkheid kan rekenen.

Wij zijn van oordeel dat president Macron wellicht een aantal hindernissen zal moeten overwinnen, aangezien de Franse economische fundamentals blijven achteruitgaan.

Beleggers zijn wat Frankrijk betreft vooral bezorgd over de hoge schuldquote van het land en het aanzienlijke tekort op de lopende rekening. Macron heeft verklaard uiterste inspanningen te willen leveren opdat Frankrijk voldoet aan de regel van de Europese Unie (EU) van een begrotingstekort van minder dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Op dit moment ligt het tekort net iets boven het EU-streefdoel.

Die toezegging sluit echter niet goed aan bij zijn ambities om zowel de overheidsuitgaven terug te schroeven als de uitgaven voor veiligheid op te voeren om het aantal politieagenten te verhogen. Volgens ons wordt het voor de nieuwe regering dan ook geen sinecure om deze problemen op zinvolle wijze aan te pakken, en daarom beschouwen wij Franse overheidsobligaties op dit moment niet als interessant.

Duitse verkiezingen in zicht

Intussen wordt er steeds reikhalzender uitgekeken naar de Duitse parlementsverkiezingen die op 24 september zullen plaatsvinden.

Het lijkt erop dat de vermeende bedreiging voor de almachtige positie van kanselier Angela Merkel de laatste tijd enigszins is bedaard, maar we verwachten nog steeds dat vragen over immigratie en de arbeidsmarkt een centrale plaats blijven innemen naarmate de campagnestrijd heviger wordt.

Hoewel er dit jaar in Spanje geen nationale verkiezingen zijn gepland, was er wel enige aandacht voor de herbenoeming van Pedro Sanchez als leider van de socialistische partij van het land.

Sanchez was nog geen acht maanden geleden afgetreden, en enkele commentatoren hebben te kennen gegeven dat de politieke stabiliteit in Spanje zou kunnen worden ondermijnd als de bezorgdheid over de nieuwe leider van de socialistische partij uitmondt in een parlementaire impasse en er uiteindelijk vervroegde verkiezingen worden georganiseerd.

Vooruitzichten voor vastrentende beleggingen

Overheidsobligaties bieden op dit moment volgens ons meer kansen. Flexibiliteit zou volgens ons een voordeel kunnen opleveren in het huidige marktklimaat, waar de toon in zo’n sterke mate bepaald wordt door de politieke omgeving en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB).

De politieke onzekerheid zou beleggers de kans moeten bieden om heel uiteenlopende rendementen na te jagen, afhankelijk van de overheidsobligaties die zij al dan niet in portefeuille hebben.

Meer specifiek zouden de verschillen tussen de obligatierentes van bepaalde landen uit de eurozone potentiële kansen kunnen scheppen voor beleggers die bereid zijn tot enige flexibiliteit in de manier waarop zij marktsegmenten die volgens hen geen waarde bieden, betreden en verlaten.

Relatief gezien leunen de waarderingen van hoogrentende obligaties volgens ons dan weer tegen hun bovengrens aan. Datzelfde sentiment geldt ook voor investment-grade bedrijfsobligaties.

Brexit: een vooruitblik

Britse kiezers brengen op 8 juni hun stem uit in de vervroegde verkiezingen die zullen beslissen of de conservatieve partij voldoende steun krijgt om de Britse premier Theresa May een ‘sterker mandaat’ voor de brexitonderhandelingen te verschaffen.

We verwachten dat de Britse regering in de brexitonderhandelingen met Europa enkele moeilijke beslissingen zal moeten nemen. De definitieve brexitdeal, die over twee jaar afgerond zou moeten zijn, moet immers door het parlement worden goedgekeurd.

Een brexitdeal tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU waarover beide partijen het eens zijn, is volgens ons in ieders belang. Anderzijds zouden Britse gilts het wellicht vrij goed kunnen doen in geval van een harde brexit, dus als het Verenigd Koninkrijk alle economische banden met de EU zou verbreken.

Op de huidige niveaus beschouwen wij het pond sterling als ondergewaardeerd ten opzichte van de euro, en omdat de wisselkoers zodanig door politieke factoren wordt bepaald, is het moeilijk om te voorspellen hoe de valuta de komende weken en maanden zal schommelen. Voor Europese valuta’s zien we momenteel maar weinig kansen.

Samengevat: er staan nog aardig wat Europese gebeurtenissen op de agenda die een zekere weerslag zouden kunnen hebben, en dus zijn overheidsobligaties uit de eurozone volgens ons een flexibele optie om in aanmerking te nemen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de omgekeerde richting van rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.