Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

De hervormingsbeweging in India in volle opmars

India wil onder minister-president Narendra Modi diepgaande hervormingen doorvoeren. Dat is beleggers niet ontgaan. Michael Hasenstab, CIO van Templeton Global Macro, heeft onlangs een bezoek gebracht aan India. Hij staat stil bij enkele hervormingen die hij als wereldwijde obligatiebelegger het meest interessant vindt. Hij is ervan overtuigd dat India een mooie toekomst voor zich heeft, en dat het sterk zal blijven groeien, hoewel er op korte termijn enkele correcties zullen zijn.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools


Eerder deze zomer reisden we naar India. Het was een goede periode om het land te bezoeken. Het land heeft de laatste jaren enkele ambitieuze hervormingen doorgevoerd onder het bewind van minister-president Narendra Modi, die in mei 2014 aan de macht kwam. De economie in India is onder Modi blijkbaar herleefd. Het jaarlijkse bruto binnenlands product (bbp) is immers gestegen van 5,5% in 2013, voor hij aan de macht kwam, tot 7,5% in 2015 en 8,0% in 2016. Dat groeipercentage is een van de hoogste geweest van de grootste wereldwijde economieën, en daardoor heeft het land de afgelopen kwartalen bijzonder veel buitenlands kapitaal aangetrokken.[1]

We staan echter op een belangrijk keerpunt in het bewind van Modi. De groei is wat getemperd in 2017 (geschatte jaarlijkse groei bedraagt 7,1%[2]) aangezien enkele hervormingsmaatregelen op korte termijn voor wat tegenwind hebben gezorgd. Bepaalde marktparticipanten lijken zich zorgen te maken, maar de negatieve impact op de groei op korte termijn is vaak een noodzakelijk kwaad om op langere termijn de juiste oplossingen te vinden.

De belangrijkste factor die de economische toekomst van India gaat bepalen zal waarschijnlijk niet afhangen van het groeiparcours in de komende kwartalen, maar wel van de vraag of Modi de diepgaande hervormingen zal kunnen doorvoeren die India nodig heeft, en of ze het economische potentieel van het land gevoelig kunnen uitbreiden. Wij geloven dat dit mogelijk zal zijn.

We hebben immers al de toepassing van faillissementswetgeving gezien (mei 2016) die nodig is om contracten na te leven en die uiteindelijk meer kredietactiviteit stimuleert door het vertrouwen in het financieel systeem te versterken. We hebben ook een bijzonder diepgaande herziening vastgesteld van het belastingwetboek, waardoor belastingen op goederen en diensten werden ingevoerd (toegepast in juli 2017) die de complexe situatie en inefficiëntie van het binnenlandse tariefsysteem moeten verhelpen.

De regering heeft eveneens een gedurfd plan opgesteld om geld uit de schaduweconomieën te halen en het in de formele economie te pompen door 86% van het geld in omloop te demonetiseren (november 2016). Dit zijn ongeziene en structurele hervormingen voor India – de regering-Modi heeft vooruitgang kunnen boeken op beleidsdomeinen die door de vorige regeringen decennialang werden verwaarloosd.

Vanuit macro-economisch standpunt heeft Modi ook de broodnodige stabiliteit gebracht. De Reserve Bank of India (RBI) heeft immers een verantwoord monetair beleid aangehouden volgens ons, terwijl ze gebruik maakt van inflatiedoelstellingen om periodes van hoge inflatie te doorbreken die de economie zouden kunnen destabiliseren. De inflatie in India is zo gedaald van meer dan 10% in 2013 tot minder dan 2% in 2017 op jaarbasis. Op begrotingsvlak denken we ook dat de regering haar duit in het zakje heeft gedaan door een verantwoord begrotingsbeleid te voeren.[3] De lopende rekening is ook sterk verbeterd ten opzichte van de hoge tekorten van 2013.

Al bij al denken we dat het macro-economische klimaat in India vrij gezond is. Wat goed is voor de gezondheid op lange termijn, kan echter een bittere pil zijn om door te slikken op korte termijn. Het is mogelijk dat een geloofwaardige centrale bank hogere rentevoeten zal moeten aanhouden en de overheid minder moet uitgeven om de begrotingsdiscipline te behouden. Zulke maatregelen kunnen de groei op korte termijn afremmen maar de economische gezondheid op langere termijn ten goede komen.

Het is mogelijk dat de economische groei van India het volgende jaar wat vertraagt, maar we denken dat het belangrijk is dat beleggers beseffen dat hierdoor de groei van de snelst groeiende grote economie wat zou matigen. Het zou geen krimp of ontsporing betekenen. India is zijn economische toekomst aan het hertekenen, en deze correcties op korte termijn zouden de komende decennia een geweldig economisch potentieel kunnen doen ontluiken.

Al bij al behouden we onze positieve verwachtingen voor India, ondanks enkele uitdagingen op kortere termijn. Er zijn enkele bijkomende maatregelen die de regering kan nemen de komende jaren om de prestaties van de economie de komende decennia te veranderen. Inspanningen om de opbouw van slecht presterende activa in de banksector aan te pakken en het algemene vertrouwen in het financieel systeem op te krikken, zullen belangrijk zijn. Er zijn ook enkele inefficiënties in de grond- en arbeidsmarkt, en in de nuts- en transportinfrastructuur die baat zouden kunnen hebben bij een brede hervorming.

Als vastrentende beleggers denken we echter dat India in een aantrekkelijke fase zit – het heeft een conservatieve regering op begrotingsvlak, een afkoelende maar doorgaans veerkrachtige economie en een centrale bank die de inflatie heeft doen dalen en een geschikte rentevoet heeft aangehouden. Er is een sterk klimaat voor obligaties, en we zien nog steeds aantrekkelijke waarderingen op de markten in lokale valuta in India. In een notendop blijven we optimistisch voor de hervormingsmaatregelen van Modi en zien we nog meer economisch potentieel in de toekomst.

 

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerder. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers hun inleg niet volledig terugkrijgen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de tegenovergestelde richting van de rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de waarde van de portefeuille dalen.

_____________________________________________________________________________________

[1] Bronnen: India Central Statistical Organisation, Bloomberg. Jaarlijks bbp India (constant 2011 – 2012 prijzen, j/j)

[2] Bronnen: India Central Statistical Organisation, Bloomberg. Er kan niet worden gegarandeerd dat schattingen, verwachtingen of prognoses werkelijkheid zullen worden.

[3] Bron: India Central Statistical Organisation.CPI India gecombineerd (j/j).