Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

Wat kan Draghi zeggen dat de markten niet van hun stuk brengt?

ECB-voorzitter Mario Draghi is zich maar al te goed bewust van de kracht van zijn woorden. Beleggers nemen elke openbare uitspraak van hem onder de loep, op zoek naar aanwijzingen over de toekomstige richting van het monetaire beleid voor de eurozone. Net voor de septembervergadering van de raad van bestuur van de ECB onderzoekt Matthias Hoppe, senior vice president en portefeuillebeheerder van Franklin Templeton Multi-Asset Solutions, hoe Draghi enkele prangende vraagstukken van de regio zou kunnen benaderen, niet in het minst de sterke euro.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

We hebben gezien hoe de markten elke uitspraak van ECB-voorzitter Mario Draghi de laatste maanden verwachten en ontleden – niet in het minst de niet bijster veelzeggende toespraak op het jaarlijkse symposium over het economische beleid van de Federal Reserve Bank of Kansas City in Jackson Hole, Wyoming – en kijken al angstvallig uit naar zijn persconferentie in september.

Wat kan hij zeggen dat de markten niet van hun stuk zou brengen?

Het beheer van gediversifieerde portefeuilles in een context van hoge aandelenwaarderingen en tal van katalysatoren die de volatiliteit de hoogte in zouden kunnen jagen, lijkt ons alvast eenvoudiger dan de taak die de ECB-voorzitter te wachten staat.

De ECB begint aan een cruciale fase van de strijd om de prijsstabiliteit in de eurozone veilig te stellen, aangezien de economie verbetert, maar de inflatie halsstarrig onder het 2%-streefdoel blijft.

De algemene inflatie van de consumptieprijzen bedroeg in augustus 1,5% op jaarbasis, voldoende voor de ECB om de overwinning over de deflatie uit te roepen. Maar de kerninflatie blijft zwak en de ECB heeft haar doelstellingen nog lang niet bereikt.

Dus vooralsnog bevestigt de raad van bestuur van de ECB dat de beleidsrente langere tijd op het huidige niveau zou blijven, en een heel stuk na het afronden van het QE-programma (kwantitatieve versoepeling). Hoewel de raad op dit moment de aanpak voor de afbouw van QE opnieuw lijkt te bekijken, is het einde van kwantitatieve versoepeling naar onze mening nog niet in zicht en nog helemaal niet zeker.

De sterke euro kwam er nadat marktanalisten de ontwikkeling van de munt in verband trachtten te brengen met commentaren van de centrale bank, in een economisch klimaat dat inmiddels veel gunstiger was voor de euro.

Maar de verschuiving in het economische sentiment kan evenzeer toe te schrijven zijn aan de ontwikkelingen in de VS als aan factoren die door de ECB worden bepaald. Niettemin kan de markt haar aandacht ondertussen weer richten op de pogingen van de ECB om de markt na haar onjuiste interpretaties van de uitspraken van de ECB weer ‘bij te sturen’.

Wij denken dat de ECB wil vermijden dat de euro nog verder stijgt, zeker omdat de inflatie nog altijd onder de doelstelling blijft.

Het is inderdaad goed mogelijk dat het monetaire klimaat door de sterke euro inmiddels strak genoeg is om de vooruitzichten voor de groei van de bedrijfswinsten en de juiste koers voor het monetaire beleid te veranderen.

De vraag is dus of de ECB iets kan doen om de stijging van de euro te beheersen?

Want zelfs nadat de euro zijn hoogste niveau sinds begin 2015 bereikte, zou de munt nog verder kunnen stijgen. Door die stijging heeft de waarde ten opzichte van de US-dollar immers een niveau bereikt dat sinds het begin van het activaopkoopprogramma van de ECB niet meer was waargenomen. Dat zette vervolgens aan tot nog meer speculatieve beleggingen in de eenheidsmunt, waardoor die zijn hoogste niveau in verschillende jaren tijd bereikte.

Het is een interessante vraag of een dergelijke ontwikkeling, die aanvankelijk was toe te schrijven aan de verwachte afbouw van de obligatie-opkoopprogramma, ironisch gezien zou kunnen leiden tot een verlenging van QE.

Na Jackson Hole zou Mario Draghi kunnen overwegen om helemaal niets over de euro te zeggen. Een sterke munt naar beneden praten is zinloos. Dat is bijna net zo goed gedocumenteerd als de mislukte pogingen tot interventie om een verzwakkende wisselkoers op te krikken.

De hoog gewaardeerde Zwitserse frank speelt de Zwitserse Nationale Bank (SNB) sinds kort iets minder parten, deels het gevolg van de duurdere euro. Maar de volatiliteit die ontstond tijdens de eerdere mislukte poging van de SNB om de waardestijging van de frank een halt toe te roepen, is iets wat de Europese centrale bankiers zich maar al te goed herinneren. Verbale interventie om de stijging van een munt tegen te houden is lastig, en vaak valt er alleen maar te hopen dat het proces kan worden vertraagd.

Mario Draghi is echter een centraal bankierdie moet rekening houden met de inflatie, die niets verkeerd wil zeggen en wil “vermijden dat hij signalen geeft die verkeerd zouden kunnen worden geïnterpreteerd” (zoals duidelijk bleek uit de notulen van de vorige vergadering van de raad van bestuur in juli). Het zou een optie kunnen zijn om niet over de euro te praten, maar de euro is wel waar iedereen aan denkt.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn alleen bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt en de economie snel kunnen evolueren, gelden verklaringen, meningen en analyses op de datum van de publicatie en kunnen ze zonder kennisgeving worden gewijzigd. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door u in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland of @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.  Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Bijkomende exits uit de EU, of de overtuiging dat dergelijke exits zullen plaatsvinden, kunnen aanleiding geven tot bijkomende onrust op de wereldwijde markten en nieuwe wettelijke en regelgevende onzekerheid met zich meebrengen.