Beyond Bulls & Bears

vastrentende beleggingen

Begrijpen de markten de gevolgen van de ECB-tapering wel ten volle?

De markten verwachten nu al maanden dat de Europese Centrale Bank (ECB) een deadline zou aankondigen voor de tapering van haar stimulusprogramma. Nu de ECB haar plan voor 2018 heeft bevestigd, bekijkt David Zahn, Fixed Income Group head of European Fixed Income bij Franklin Templeton, of de markten de gevolgen van deze beslissing wel ten volle begrijpen. Bovendien legt hij uit waarom hij denkt dat de ECB in de nabije toekomst voorzichtig zal blijven en een soepel beleid zal blijven voeren.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Pools

Tijdens haar jongste beleidsbijeenkomst bevestigde de Europese Centrale Bank (ECB) dat zij vanaf januari volgend jaar haar kwantitatief versoepelingsprogramma zou beginnen af te bouwen. Hierdoor zouden de maandelijkse aankopen dalen van €60 miljard tot €30 miljard. We zijn er echter niet van overtuigd dat de markten de gevolgen van deze beslissing wel ten volle begrijpen.

Door deze beslissing zou de ECB de weg opgaan van een normalisering van het monetair beleid, maar we denken niet dat dit snel zal gaan. We verwachten immers dat de eurozone een soepel beleid zal blijven voeren en dat de rentevoeten nog een tijdje laag zullen blijven.

In dat opzicht verschilt de benadering in de eurozone van die in de Verenigde Staten, die een gelijkaardig groei- en inflatieprofiel hebben. Net zoals in de eurozone kijken de Verenigde Staten aan tegen bijzonder lage werkloosheidsniveaus.

Toch evolueren de respectieve centrale banken in een andere richting. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogt niet enkel de rente en bouwt de omvang van haar balans af door de activa die op vervaldag komen niet te herinvesteren, zij overweegt ook ronduit de verkoop van activa.

Volgens ons zijn we in Europa nog lang zo ver niet. We voorzien dat de kwantitatieve versoepeling (QE) in de eurozone minstens tot 2019 zal aanhouden.

Terechte voorzichtigheid

Ondanks het vertrouwen in de gezondheid van de Europese economie geloven we dat de ECB het bij het rechte eind heeft door een voorzichtig beleid te voeren.

De centrale bank heeft al meer dan €2 biljoen gespendeerd aan de inkoop van activa sinds zij in maart 2015 van start ging met haar QE-programma. Volgens ons wil zij er zeker van zijn dat ze de markt niet bruuskeert, want anders zou dat engagement teniet kunnen worden gedaan.

Het is tekenend dat de inflatie in de eurozone nog een eind onder de doelstelling van 2% van de ECB ligt. Daarom geloven we dat het monetair beleid soepel moet blijven. Terzelfdertijd zijn Draghi en zijn collega’s, hoewel ze hun plannen op een omzichtige manier de wereld hebben ingestuurd, er zich van bewust dat de markten soms schrikken wanneer ze geconfronteerd worden met de realiteit.

Een element dat nog niet helemaal tot sommige beleggers is doorgedrongen, is dat overheidsobligaties waarschijnlijk het merendeel van de afbouw van het inkoopprogramma van activa zullen voelen. We verwachten dat de aankopen van niet-overheidspapier, inclusief covered bonds, over het algemeen stabiel zullen blijven op ongeveer €10 miljard per maand.

We kijken dus mogelijk aan tegen een afbouw van de aankoop van overheidspapier van €50 miljard per maand naar €20 miljard per maand. Een dergelijke verandering kan een serieuze impact hebben op bepaalde markten, met name de Europese periferie. De ECB heeft immers forse aankopen verricht op dat domein. Bovendien zal het erg belangrijk zijn om te zien hoe de markten reageren.

Het is mogelijk dat bepaalde van deze markten een opwaartse beweging laten zien, omdat beleggers precies moeten inschatten wat het betekent wanneer een grote koper (één die niet prijsgevoelig is) afhaakt.

Zelfs wanneer de ECB haar aankopen van activa afbouwt, verwachten we dat de bank effecten die op vervaldag komen zal herbeleggen.

Die herinvestering zal waarschijnlijk een vervanging zijn voor de QE. Hierdoor kan de neerwaartse druk op de rentes langer aanhouden. Bovendien bevestigt het onze mening dat een echte renteverhoging door de ECB ten vroegste in 2020 een optie is.

Externe invloeden

Naast de economische overwegingen zullen de beleidsmakers van de ECB ook de politieke ontwikkelingen in Europa in de gaten houden, die mogelijk ook de ‘lower for longer’ en soepele houding ondersteunen die de ECB volgens ons zal innemen.

Er zijn geen overduidelijke signalen die het herstel kunnen doen ontsporen, maar er zijn wel een aantal kleinere spelbrekers die de algemene economie tijdelijk van hun melk kunnen brengen.

We geloven niet dat de onenigheid tussen de Spaanse en Catalaanse regering op dit moment een belangrijke impact kan hebben op de financiële markten. Maar, bepaalde beleggers willen misschien niet beleggen in Catalonië of zelfs Spanje omwille van deze grondwettelijke onzekerheid.

Volgens ons kan een escalatie van het Spaanse conflict de groei in Spanje schade toebrengen.

De brexitonderhandelingen zijn mogelijk een grotere bron van bezorgdheid, omdat ze maar blijven aanslepen zonder al te veel vooruitgang.

Een bruuske brexit, waarbij het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder enige handelsovereenkomst, zou waarschijnlijk een negatieve invloed uitoefenen op de economie in de eurozone. Dat kan wat opschudding teweeg brengen, net op het moment wanneer de ECB probeert om haar QE-programma te verlaten.

De landen die de groei in de eurozone aanzwengelen, met name Duitsland, Nederland en Ierland, zouden de impact waarschijnlijk het sterkst voelen.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt de inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door u in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland en @FTI_Belgium en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers hun volledige inleg niet terugkrijgen. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Daardoor is het mogelijk dat de waarde van de portefeuille daalt, aangezien de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een rentestijging. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.