Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Kijken naar het ruimere plaatje bij marktcorrecties

Hoewel we niet weten wanneer de recente volatiliteit op de aandelenmarkten zal gaan liggen, is het belangrijk om het ruimere plaatje en de fundamentele omstandigheden van de markt te bekijken. We mogen ons niet verliezen aan sentimentswisselingen op korte termijn. Dat zegt Stephen Dover, Head of Equities bij Franklin Templeton. Hij gelooft ook dat de fundamentele omstandigheden nog steeds sterk zijn.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Pools

Op maandag 5 februari ging de volatiliteit op de Amerikaanse aandelenbeurs plots fors de hoogte in. De Dow Jones Industrial Average zakte met meer dan 1.175 punten, het grootste puntenverlies in de geschiedenis, terwijl de markt in de loop van de dag bijna 1.600 punten was gedaald. Het was het grootste procentuele verlies op één dag voor de index sinds augustus 2011. De naschokken werden over de hele wereld gevoeld, want de Aziatische en Europese aandelenmarkten gingen mee lager op dinsdag 6 februari.

Aangezien de markt erg plots daalde, gingen sommige marktwaarnemers op zoek naar een verklaring. Een ervan was de vaststelling dat het tijdperk van goedkoop geld over de hele wereld op zijn laatste benen lijkt te lopen.

Aandelenbeleggers hebben echter al vele mooie jaren achter de rug. Een marktcorrectie is dus gezond volgens ons.

Wanneer je vaststelt dat de markten de afgelopen jaren relatief sterk zijn gestegen, ongezien in de geschiedenis, kunnen marktcorrecties een gelegenheid bieden om de waarderingen te verbeteren, zodat het aantrekkelijker wordt om aandelen te kopen. Dat helpt ervoor te zorgen dat nieuwe posities in de portefeuille efficiënter kunnen worden ingenomen.

Beleggers mogen de markt niet verwarren met de economie. We hebben immers wereldwijd reële en sterke economische groei gezien. Bedrijven met een lage schuldgraad, goed voorspelbare winsten, prijszettingskracht en positieve cashflow zouden het goed moeten doen, zelfs in een klimaat van strakker monetair beleid en stijgende rentevoeten.

Het is belangrijk om te benadrukken dat hoewel de markten op korte termijn volatiel kunnen zijn, ze op lange termijn wel de onderliggende fundamentals van bedrijven en landen weerspiegelen. Volgens ons zijn de groeistimuli op lange termijn nog steeds aanwezig. Een lichte stijging van de rentevoeten of inflatie zou geen wezenlijke negatieve impact mogen hebben. Consumptie-uitgaven, infrastructuur, technologische innovatie/aanpassing zijn op lange termijn structurele aandrijvers van wereldwijde groei, samen met innovatie op het vlak van gezondheidszorg.

We geven toe dat er wereldwijd uitdagingen zijn. Structurele hervormingen (die vaak onpopulair zijn) zijn noodzakelijk in sommige landen. Verkiezingen kunnen onzekerheid en verandering met zich meebrengen en het is steeds mogelijk dat er beleidsfouten worden gemaakt of onverwachte geopolitieke schokken optreden.

De koers aanhouden

Wanneer de markten in rep en roer staan, is het verleidelijk om naar de korte termijn te kijken. Het is echter belangrijk om stil te staan bij uw beleggingshorizon op lange termijn, en waarom u belegt, of het nu is voor uw pensioen, de opleiding van uw kinderen, of een andere doelstelling.

De rendementen op de markt kunnen schommelen, maar zolang de wereldeconomie gezond blijft en bedrijven innoveren en groeien, denken we dat er nog steeds goede argumenten zijn om te beleggen in aandelen voor de potentiële groei die we in de toekomst waarschijnlijk zullen zien.

Veel beleggers houden aanzienlijke posities aan in hun eigen land, wat in het kader van de gedragseconomie de zogenaamde home-county bias wordt genoemd. We denken dat alle beleggers er echter baat bij hebben om te spreiden tussen verschillende activaklassen en markten, om zich te beschermen tegen de negatieve impact van één welbepaalde gebeurtenis. Bovendien denken we dat actief beheer in volatiele tijden echt zijn verdiensten kan tonen. We raden beleggers aan om met een financieel adviseur te spreken om de meest geschikte portefeuillesamenstelling voor hun situatie te vinden.

De recente ruis op de markten heeft onze kijk op de wereld niet veranderd. Hoewel er nog meer volatiliteit kan komen, blijven we optimistisch voor het komende jaar.

 

Kom meer te weten over de vooruitzichten van Stephen voor het komende jaar, inclusief de mogelijke uitdagingen en kansen.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door u in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland en @FTI_Belgium en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

De verklaringen, meningen en analyses vertegenwoordigen het persoonlijke standpunt van de beleggingsbeheerders. Zij zijn enkel bedoeld ter algemene informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Ze vormen geen juridisch of fiscaal advies. De informatie in dit document wordt verstrekt per de publicatiedatum en kan zonder kennisgeving veranderen, en is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt of belegging.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

 Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Diversificatie is geen garantie voor winst of bescherming tegen het risico op verlies.