Beyond Bulls & Bears

Vooruitzicht

Italiaans verkiezingsresultaat: In Italië zijn ze gewend aan politieke onzekerheid

Er is geen duidelijke winnaar gekomen uit de algemene Italiaanse verkiezingen, maar David Zahn, Head of European Fixed Income bij Franklin Templeton, legt uit dat dit een normale situatie is voor Italië. Hij verwacht een gematigde reactie op de Europese obligatiemarkten, maar waarschuwt er wel voor dat er in de toekomst gevolgen kunnen zijn indien de instanties niet beseffen dat er ernstige hervormingen moeten worden doorgevoerd.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Italiaans Duits Spaans

Politieke onzekerheid zijn ze in Italië wel gewend, en daarom denken we dat de Europese obligatiemarkten waarschijnlijk pragmatisch zullen reageren op het feit dat er geen duidelijke winnaar is gekomen uit de Italiaanse verkiezingen die op zondag 4 maart 2018 werden gehouden.

We verwachten nu ofwel dat er een grote coalitie van de Italiaanse politieke partijen gevormd zal worden, of dat een technocratische regering aan het roer zal komen.

In beide gevallen zal het waarschijnlijk enkele dagen duren voor er een resolutie komt. In afwachting daarvan vermoeden we echter dat de Europese obligatiemarkten vrij koelbloedig zullen reageren.

Indien er geen resolutie op korte termijn komt, is het mogelijk dat de Italiaanse instanties een bijkomende stemronde zullen vragen, maar toen we onlangs door Italië reisden, voelden we geen enthousiasme voor nieuwe verkiezingen.

In Italië komt het wel vaker voor dat er verkiezingen worden gehouden zonder een duidelijk resultaat, afgaande op de recente geschiedenis.

Hervormingen niet langer op de agenda?

Het is waarschijnlijk dat gesprekken over politieke, structurele of begrotingshervormingen zullen wegebben; geen enkele belangrijke Italiaanse politieke partij had geijverd voor hervormingen in hun verkiezingspamflettten na de nederlaag bij het referendum en het daaropvolgende ontslag van de voormalige eerste minister Matteo Renzi.

Volgens ons is het op langere termijn mogelijk dat een gebrek aan daadkracht opnieuw een uitdaging wordt voor Italië, wij denken dat er bepaalde hervormingen nodig zijn. Op korte termijn vermoeden we echter dat de markten opgelucht zullen zijn dat het land niet langer rekening hoeft te houden met het vooruitzicht op een centrumrechtse coalitie, aangezien de verkiezingsbeloften eerder in de richting van meer uitgaven en hogere schulden wezen.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland en   @FTI_Belgium en op LinkedIn.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de omgekeerde richting van rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.