Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Symmetrisch beleid: Hoe kan men zich aanpassen aan een volatielere marktomgeving?

Het ligt voor de hand waarom de terugkeer van de volatiliteit op de aandelenmarkten in het eerste kwartaal van 2018 voor opschudding zorgde bij beleggers. Maar Dylan Ball, head of European Equity Strategies van Templeton Global Equity Group, houdt het hoofd vrij koel. Hij bespreekt op welke manier hij zijn aanpak heeft aangepast aan wat hij als een normaler niveau van volatiliteit beschouwt. Hij integreert daarin diepgaand aandelenonderzoek en houdt de risico/rendementsdynamiek in de gaten.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits Spaans Pools

Door een ongewoon lage volatiliteit in de loop van 2017 voelden bepaalde beleggers zich misschien overdreven veilig. Maar de onverwachte marktevoluties die we zagen begin februari en eind maart deden vermoeden dat we zouden terugkeren naar een historisch normaler niveau van volatiliteit. De vraag is nu hoe beleggers hun strategie moeten aanpassen aan dit nieuwe klimaat.

Een alternatief voor derivaten

Om de volatiliteit het hoofd te kunnen bieden, maken sommige aandelenfondsen gebruik van de derivatenmarkt om de neerwaartse bewegingen af te dekken. Zo kan een beleggingsbeheerder gebruik maken van putopties om het neerwaartse potentieel te beperken, en om het rendement te beschermen. Putopties geven de eigenaar ervan het recht, maar niet de verplichting, om een specifiek aantal onderliggende effecten te verkopen tegen een specifieke prijs, binnen een specifieke periode. Wanneer iemand een put koopt, heeft hij een negatieve kijk op het effect, aangezien hij verwacht dat de koers ervan zal dalen.

Dat soort bescherming heeft uiteraard een bepaalde kostprijs, en hoewel derivaten bescherming kunnen bieden tegen een marktdaling, kunnen zij ook het opwaartse potentieel aantasten.

Wij denken dat er een andere manier is waarop langetermijnbeleggers de volatiliteit mogelijk kunnen beheren, namelijk door gebruik te maken van fundamentele winstanalyse om zo de ideeën te vinden die wat we noemen een asymmetrisch opwaarts/neerwaarts potentieel hebben.

Aantrekkelijk opwaarts potentieel, beperkt neerwaarts potentieel

Over het algemeen zitten er in het beleggingsuniversum heel veel bedrijven met een aantrekkelijk opwaarts potentieel; aandelen die mogelijk bijzonder grote winsten kunnen opleveren. Het probleem is echter dat de grote meerderheid van deze ideeëen een symmetrisch neerwaarts potentieel hebben; evenveel kans op bijzonder grote verliezen.

Wanneer wij onze portefeuilles samenstellen, gaan we op zoek naar bedrijven met asymmetrische risico’s: bijvoorbeeld met een opwaarts potentieel dat twee tot drie keer groter is dan het neerwaarts potentieel.

Het spreekt voor zich dat het niet gemakkelijk is om aandelen met een dergelijk risicoprofiel te vinden. Daarom moeten we de handen uit de mouwen steken en onze analyse op zoveel mogelijk aandelen loslaten.

Drie analysecategorieën

Hiervoor delen we onze verwachtingen over het opwaarts potentieel op in drie categorieën: winstgroei, de re-rating van de waardering en de kapitaalwinst (inclusief dividenden). We hanteren steeds een horizon van vijf jaar.

We passen een gelijkaardige benadering toe op de analyse van het neerwaarts potentieel. We onderzoeken in hoeverre het mogelijk is dat de winsten zullen instorten, de waarderingen naar een dieptepunt zakken, of het kapitaal aangetast wordt door een dividendverlaging of een kapitaalsverhoging in de komende 12 maanden.

Die analyse leert ons of een aandeel een asymmetrisch opwaarts/neerwaarts profiel heeft.

In vergelijking met het gebruik van derivaten is deze toepassing van fundamentele analyse een benadering die meer op de lange termijn is gericht. Ze kan arbeidsintensief zijn, en om er de beste resultaten mee te halen, denken we dat ze moet worden uitgevoerd voor de volatiliteit opduikt.

Kansen grijpen wanneer ze zich voordoen

Volgens ons was de lage volatiliteit tijdens 2017 een perfect klimaat om aandelen te kopen die het naar onze mening vrij goed konden doen wanneer de volatiliteit zou toenemen en die de algemene risicoparameters van onze portefeuilles zouden kunnen doen dalen.

We vonden enkele opportuniteiten bij de financiële bedrijven, inclusief financiële beurzen en makelaarsbedrijven of effectenhandelaars, die het goed kunnen doen zelfs wanneer de volatiliteit toeneemt.

Bovendien zijn we van mening dat bedrijven die hun prijzen kunnen verhogen in een inflatoir klimaat mogelijks beter kunnen presteren wanneer de volatiliteit de hoogte ingaat. Zo hebben intellectuele eigendomsrechten en patenten in het verleden vaak bepaalde bedrijven in de gezondheidszorg ondersteund.

Ten slotte zijn stijgende grondstoffenprijzen, in het bijzonder olie, in het verleden vaak gecorreleerd geweest met hogere volatiliteit. Er deed zich dus een erg interessante kans voor om grote geïntegreerde energiebedrijven te kopen tegen een korting op hun gemiddelde koers op lange termijn. We zochten immers naar potentieel hogere rendementen en lagere risico’s dan de benchmark.

Analyse van een volledige waaier risico’s verwerken

Onze benadering weerspiegelt een intensieve onderzoeksanalyse die diep geïntegreerd is in de aandelenselectie voor onze portefeuilles. Met hoe meer risico’s een belegger rekening houdt wanneer hij een aandeel koopt, hoe lager de impact van de volatiliteit kan zijn op zijn portefeuille, zolang die risico’s werden verrekend.

Dit soort analyse uitvoeren kan betekenen dat er gegevens van derden worden verwerkt indien dat nuttig zou blijken. Bijvoorbeeld, hoewel onze analyse traditioneel ecologische, sociale en governance criteria heeft geïntegreerd bij het kijken naar potentiële beleggingen, gebruiken we ook externe analyse om de ESG-overwegingen die we nog niet hebben geïntegreerd in onze oorspronkelijke beleggingscase te toetsen.

Indien die analyse een risico blootlegt waarmee we voordien nog geen rekening hadden gehouden, dan kunnen we onze winstverwachtingen voor dat aandeel in gelijke mate bijstellen.

We proberen namelijk te anticiperen op alle ESG-kortingen die de markt zou kunnen verrekenen wanneer een risico zich voordoet. We geloven dat we aan de hand van doeltreffend onderzoek en analyse onze portefeuille mogelijk minder vatbaar kunnen maken voor volatiliteit.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium, @FTI_Nederlanden op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. De koers van waardeaandelen stijgt mogelijk niet zoals verwacht, of kan verder dalen. Een portefeuille die zich van tijd tot tijd toelegt op specifieke landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of soorten beleggingen, kan onderhevig zijn aan grotere risico’s van nadelige ontwikkelingen in die specifieke aandachtsgebieden, dan een portefeuille die belegt in een ruimere waaier van landen, regio’s, sectoren, bedrijfstakken of beleggingen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

Beleggingen in derivaten gaan gepaard met kosten en kunnen een economische hefboomwerking creëren, wat kan resulteren in een aanzienlijke volatiliteit en verliezen die de oorspronkelijke belegging in grote mate overtreffen. Short gaan kan risico’s met zich meebrengen die groter zijn dan het oorspronkelijk belegde bedrag. Liquiditeitsrisico doet zich voor wanneer het moeilijker is geworden om effecten te verkopen tegen de prijs waaraan ze gewaardeerd zijn.