Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Een grote wereld voor Europese small- en midcapaandelen

Het universum van smallcaps is groter dan de meeste mensen denken. Daarom is Ed Lugo, senior vice president en portefeuillebeheerder bij Franklin Equity Group, van mening dat er ook meer kansen zijn dan veel beleggers beseffen. Hij legt uit waarom hij potentiële beleggingskansen ziet in dit domein, en analyseert de sectoren waarin hij wel brood ziet.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits Pools

Ondanks een recente toename van de volatiliteit en tekenen dat de groei van het Europese bruto binnenlands product in het eerste kwartaal van 2018 wat lijkt af te koelen1 na een sterk 2017, zijn we van mening dat Europese small- en midcapaandelen nog steeds een aantrekkelijke belegging vormen over de markt- en economische cycli heen.

Small- en midcaps hebben het niet alleen historisch beter gedaan dan hun grotere tegenhangers (zoals de grafiek hieronder aantoont), beleggers die bereid zijn om bottom-up fundamenteel aandelenonderzoek te doen in wat wij beschouwen als een onderbelicht marktdomein kunnen kansen zien die anderen links laten liggen.

Smallcaps doen het beter dan grote aandelen

De afgelopen tien jaar hebben Europese small- tot midcapaandelen het doorgaans beter gedaan dan grote aandelen. Dat blijkt uit onderstaande grafiek, die de MSCI Europe Small- and Mid-Cap (SMID) Index afzet tegenover de MSCI Europe Index. We beschouwen smallcapaandelen als aandelen met een marktkapitalisatie van minder dan 8 miljard EUR.

We zien een aantal redenen voor deze historisch betere prestaties. Small- en midcapaandelen zitten in veel gevallen in de vroege fase van hun ontwikkeling. Ze groeien sneller dan meer mature grote bedrijven. Zo zijn dankzij de internationale concurrentie small- en midcapbedrijven doorgaans flexibeler om zich aan te passen aan veranderingen in hun sector.

Small- en midcapbedrijven kunnen zich ook focussen op één enkel product of dienstverlening. Hierdoor kunnen ze aantrekkelijke overnamedoelwitten worden voor bedrijven die verder willen diversifiëren, of voor bedrijven die aan schaalvergroting willen doen.

Kansen in een weinig geanalyseerd segment

We schatten dat er bijna 1.300 componenten zitten in het Europese mid- en smallcapuniversum, maar het blijft toch een weinig geanalyseerd segment. Het aantal sell-side-analisten dat kleinere bedrijven opvolgt, is aanzienlijk lager dan het aantal dat grotere bedrijven opvolgt.

We denken dat deze kloof in de toekomst verder zal toenemen, daar de researchbudgetten bij de grote investeringsbanken verder onder druk komen te staan en doordat ook regelgevende evoluties de researchtransacties in deze banken verder onder druk zetten.

Aangezien ze minder worden opgevolgd, zijn we van mening dat er meer inefficiënties bestaan in de smallcapsegmenten van de markt waar bottom-up fundamentele beleggers mogelijk op kunnen inspelen. Het kan zijn dat aandelen verkeerd geprijsd zijn ten opzichte van hun onderliggende winsten en cashflows en dat zal normaal meer kansen creëren voor stockpickers.

In ons onderzoek focussen we ons op wat wij beschouwen als kwaliteitsbedrijven met sterke competitieve voordelen die genoteerd staan aan volgens ons aantrekkelijke waarderingen. Aandelen van zulke bedrijven vinden we allicht in marktsegmenten die op korte termijn door de bredere markt niet op de bovenste plank liggen. Het is ook mogelijk dat de markt niet vertrouwd is met dit beleggingsverhaal.

We hebben al gezien dat bepaalde cyclische aandelen in de productie-industrie profiteren van de gevolgen van een sterker beleggersvertrouwen in een verbeterend economisch klimaat. We hebben eveneens gezien dat een aantal Britse industriële bedrijven profiteren van het economische herstel in het Verenigd Koninkrijk, ondanks de aanslepende onzekerheid rond de brexit. En aangezien de economische groei in Europa wat lijkt af te zwakken, zijn we op zoek gegaan naar potentiële kansen bij bedrijven die gestaag groeien over de economische cycli heen in de sector van de verbruiksgoederen.

In een potentieel meer onzekere marktomgeving die wordt gekenmerkt door hogere volatiliteit en stijgende rentevoeten, geloven we dat diepgaande aandelenanalyses miskende of ten onrechte afgestrafte Europese smallcapbeleggingen aan het licht kunnen brengen die mogelijk deel uitmaken van onze visie op langere termijn.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium of @FTI_Nederland en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers hun volledige inleg niet terugkrijgen. Aandelenkoersen kunnen soms snel en fors schommelen, als gevolg van factoren die individuele bedrijven, specifieke activiteiten of sectoren beïnvloeden, of door algemene marktomstandigheden. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Kleinere en nieuwere bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in het economisch klimaat. Hun groeivooruitzichten zijn minder zeker dan die van grotere, meer gevestigde bedrijven, en ze kunnen volatiel zijn.