Beyond Bulls & Bears

vastrentende beleggingen

Hoe AMLO en Mexico het populistische noodlot kunnen vermijden

De markten hadden al een hele tijd verwacht dat Andrés Manuel López Obrador als winnaar uit de bus zou komen in de Mexicaanse presidentsverkiezingen op 1 juli. Nu pas worden de gevolgen op langere termijn van het nieuwe politieke mandaat duidelijk, in de aanloop naar zijn inauguratie op 1 december. Dr. Michael Hasenstab, CIO van Templeton Global Macro, maakt een analyse van hoe de toekomst er in Mexico volgens hem kan uitzien. Hij legt ook uit waarom hij denkt dat de nieuwe president moet opletten dat hij de populistische agenda van andere Latijns-Amerikaanse leiders in de recente geschiedenis niet herhaalt.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

De populistische afzetting van de PRI (Institutionele Revolutionaire Partij)-regering door Andrés Manuel López Obrador’s (AMLO) geeft aanleiding tot politieke onzekerheid. We denken echter dat het team van AMLO voldoende heeft ondernomen om beleggers te verzekeren dat de regeringswissel op een ordentelijke manier zal verlopen, om “de economische en stabiliteit te behouden.” Volgens ons is dat een goed begin van de nieuwe regering.

Financiële discipline vs. populistische impulsen

In de geschiedenis vinden we een aantal voorbeelden terug van Latijns-Amerikaanse populisten die een marktvriendelijk beleid lieten varen en daarmee hun land schade toebrachten. We denken bijvoorbeeld aan Dilma Rousseff in Brazilië of de Kirchners in Argentinië.

Hoewel AMLO enkele populistische impulsen heeft laten zien, zoals het uitbreiden van de pensioenvoordelen of het gul uitdelen van studiebeurzen, lijkt zijn team zich bewust van de valkuilen waarmee regeringen die het vertrouwen in de financiële markten van hun land schaden, worden geconfronteerd.

De afgelopen weken heeft het team van AMLO beloofd om de begrotingsdiscipline aan te houden en ervoor te zorgen dat de centrale bank onafhankelijk blijft. AMLO heeft ook aangegeven dat hij een aantal kritieke hervormingen die zijn voorganger had doorgevoerd, zoals de privatisering van de energiesector, niet zou terugdraaien.

Het lijdt geen twijfel dat we nog moeten zien hoe het beleid in de praktijk zal werken, maar het team heeft aandacht voor de kapitaalmarkten en de zakenwereld, en dat is alvast een bemoedigend teken. Bovendien voerde AMLO een relatief verantwoordelijk begrotingsbeleid; in de periode waarin hij burgemeester van Mexico Stad was.

Hoe goed zullen de politieke allianties van AMLO stand houden?

De nieuwe regering kijkt hoe dan ook aan tegen enkele uitdagingen. Zo zitten er in de linkse Morena-partij, die AMLO in 2014 oprichtte, een aantal onbekende nieuwkomers die nog geen politieke ervaring hebben, zoals activisten en beroemdheden. Zijn regerende coalitie in het Congres, Juntos Haremos Historia, heeft een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden en controleert 62% van de zetels. Ze bestaat echter uit politiek clashende getrouwheden tussen de Arbeidspartij (AP) en de sociaal conservatieve PES-partij.

De populariteit van AMLO lijkt het bindmiddel te zijn dat deze sterk uiteenlopende politieke groeperingen samenhoudt, maar we moeten nog afwachten of deze allianties samen een echt beleid zullen kunnen voeren, zeker indien de populariteit van AMLO stokt.

Zelfs de Morena-partij zelf, die nu het hoogste aantal zetels heeft in beide kamers van het Congres, heeft weinig ervaring met het bekrachtigen van stemmen. We denken dat het belangrijk zal zijn dat de regering de recente hervormingen in stand houdt, en ook nieuwe hervormingen doorvoert indien Mexico zijn economie wil uitbreiden en investeringen wil aantrekken.

Voorlopig een overwegend positieve respons van de markten

Ondanks enkele politieke onzekerheden na de verkiezingen hebben de markten overwegend positief gereageerd de afgelopen weken. Dat is voor een groot deel te danken aan de centrale bank (Bank of Mexico) die een orthodox beleid is blijven voeren toen de verkiezingen aan de gang waren. Ze heeft met name haar beleidsrente met 25 basispunten (bp) verhoogd op 21 juni tot 7,75% en aangegeven dat ze de peso blijvend wil ondersteunen en de inflatieverwachtingen verankerd wil laten.

De Mexicaanse peso heeft daarop gereageerd met een waardestijging van 10% tegenover de Amerikaanse dollar in de periode tussen 14 juni en 15 juli, terwijl de markten rekening houden met een renteverhoging van nog eens 25 bp tijdens de bijeenkomst van 2 augustus.

Over het algemeen blijven er nog enkele vragen onbeantwoord voor de nieuwe regering die wordt geleid door Morena, maar we denken dat de institutionele sterkte van het land of zijn economie niet op de helling staat.

Beleggers moeten in het achterhoofd houden dat de Mexicaanse regering de afgelopen twintig jaar een passend begrotingsbeleid heeft gevoerd en ondertussen ook de onafhankelijke positie van haar centrale bank heeft verdedigd. Ook de wisselkoers is vlottend gebleven. We denken niet dat deze institutionele verworvenheden in het gedrang zullen komen.

Onze vooruitzichten voor Mexico blijven positief

De Mexicaanse economie is over het algemeen veerkrachtig gebleven. Zo heeft het land één van de meest open economieën ter wereld, die profiteert van vrijhandelsovereenkomsten met de Verenigde Staten, Canada, Japan, Centraal-Amerika en de Europese Unie. Ze profiteert ook in belangrijke mate van een herstel van de Amerikaanse zakencyclus.

De heronderhandeling van de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) blijft een bron van bezorgdheid, maar dat is volgens ons niet van die aard om de uitgebreide handelsrelaties tussen Mexico en de Verenigde Staten in het gedrang te brengen.

Al bij al behouden we een positieve kijk op het land. We blijven ons richten op beleggingskansen op de Mexicaanse markt in lokale valuta, aangezien de peso ondergewaardeerd en de rendementen op het korte eind van de curve met meer dan 7,5% bijzonder aantrekkelijk blijven.

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

U kunt meer vooruitzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen. Schrijf u in op de blog Beyond Bulls & Bears.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium, @FTI_Nederland en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen, en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug.Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende markten, waarvan frontiermarkten een onderdeel zijn, brengen verhoogde risico’s met zich mee die verband houden met dezelfde factoren, bovenop degene die worden geassocieerd met de kleinere omvang van deze markten, de beperktere liquiditeit en het ontbreken van een gevestigd juridisch, politiek, zakelijk en maatschappelijk kader om de effectenmarkten te ondersteunen. Omdat deze kaders doorgaans nog minder ontwikkeld zijn op de frontiermarkten, en gelet op diverse factoren zoals het hogere risico van extreme koersvolatiliteit, illiquiditeit, handelsbarrières en deviezencontroles, gelden de risico’s van de opkomende markten nog sterker voor frontiermarkten. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in de omgekeerde richting van rentevoeten. Daardoor is het mogelijk dat de waarde van de portefeuille daalt, aangezien de koersen van obligaties in een portefeuille zich aanpassen aan een rentestijging.