Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Hoe omgaan met disruptie: De toekomst van kaartbetalingssystemen

Nieuwe technologieën en veranderend consumentengedrag kunnen netwerken voor krediet- en debetkaartbetalingen fundamenteel onder druk zetten. Diana Keenan, research analyst bij Franklin Equity Group, is echter optimistisch over de toekomst van de betalingssector. Zij staat stil bij enkele groeikansen voor traditionele betalingsnetwerken en geeft een overzicht van enkele mogelijke beleggingskansen in deze sector.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits

Het betalingsecosysteem ligt aan de basis van de manier waarop we krediet- en debetkaarten gebruiken om goederen en diensten te kopen. Het maakt momenteel een disruptie door.

Er komt immers nieuwe technologie opzetten in dit domein, en samen met een veranderend consumentengedrag geeft dit gestalte aan deze omwenteling.

Ondanks het veranderende landschap en de mogelijke bedreigingen voor gevestigde spelers in dit segment, zijn we van mening dat kaartnetwerken nog steeds in een goede positie zitten, en omwille van heel wat redenen sterk kunnen groeien in de toekomst.


Wat er gebeurt wanneer je met een kaart betaalt

Kaartverrichtingen zijn afhankelijk van een betalingsecosysteem, dat beter bekend staat als het ‘vierpartijenkaartsysteem’. Zoals de naam al doet vermoeden, zijn er vier belangrijke partijen bij betrokken:

  • Verkopers: Kleinhandelaars die kaartbetalingen aanvaarden voor goederen en diensten.
  • Wervers en verwerkers van verkopers: Bedrijven die een contract aangaan met verkopers om kaartbetalingen te aanvaarden. De wervers en verwerkers van de verkoper werken samen met de kaartnetwerken en voorzien in de verwerking van de betalingen en afwikkelings- en rapportagediensten.
  • Kaartnetwerken: De kaartnetwerken, zoals Visa en Mastercard, bieden bijkomende verwerkings- en werkingsdiensten aan. In feite fungeren zij als tussenpersoon tussen de wervers en verwerkers van de verkoper en de uitgevende banken.
  • Uitgevende banken: De financiële instelling die de kaart uitreikt aan de rekeninghouders.

Meer algemeen zal elke keer dat een consument zijn of haar kaart gebruikt in de winkel of online met een kaart betaalt, de transactie verlopen van de verkoper naar de wervers en verwerkers van de verkoper. Daarna gaat het naar het kaartnetwerk en ten slotte naar de uitgevende banken, ter validatie.

De factoren achter de disruptieve verandering

De opkomst van de e-commerce en de toenemende penetratiegraad van smartphones blijven de twee vaakst genoemde factoren die zorgen voor een veranderend betalingsecosysteem.

Dankzij smartphones krijgen consumenten meer mogelijkheden om in de winkel en online te betalen, via digitale portefeuilles, QR-codes en in-app betalingsfaciliteiten. Kaarten zorgen echter nog steeds voor het meeste geld in deze digitale portefeuilles en mobiele betalingsmethodes zullen er waarschijnlijk voor blijven zorgen dat cash steeds sneller vervangen wordt door elektronische betalingen.

Dat neemt niet weg dat bepaalde evoluerende technologieën zorgen voor nieuwe risico’s in het betalingsecosysteem. Zo zorgt e-commerce voor de opmars van een nieuwe klasse concurrenten, denken we maar aan bedrijven zoals Paypal. Ondanks de huidige partnerships met kaartnetwerken kunnen deze spelers ervoor zorgen dat op lange termijn de rol van de netwerken wordt uitgehold, indien een toenemend transactievolume rechtstreeks gekoppeld zou worden aan de bankrekeningen van de consumenten.

Ondanks het veranderende landschap en de mogelijke bedreigingen denken we dat het groeipotentieel in de toekomst nog aanzienlijk is.

In de ontwikkelde landen, waar de penetratiegraad van kaarten hoog ligt en verkopers ze alom aanvaarden en er getrouwheidsprogramma’s bestaan voor kaartbetalingen, geeft men nog steeds de voorkeur aan betaalkaarten.

Wij denken dat het business-to-business segment een domein is waar er heel wat groeikansen zijn weggelegd voor kaartnetwerken. Het is een grote markt waar nog steeds vaak gebruik wordt gemaakt van chèques om betalingen te doen. We denken dat er voor de kaartnetwerken mooie kansen zijn om na verloop van tijd marktaandeel te winnen.

Een nieuwe wereld in de opkomende landen

Bovendien worden alternatieve lokale betalingsmethodes die de traditionele vierpartijensystemen volledig omzeilen steeds couranter in sommige markten, vooral dan in de opkomende landen, die vaak een onderontwikkeld banksysteem hebben.

Zo is in China de retailgigant Alibaba erin geslaagd om zijn dominante positie in de e-commerce verder uit te breiden naar online en mobiele betalingen met Alipay, zijn eigen externe betalingssysteem.

We denken dat de kaartpenetratie nog kan groeien op wereldschaal, zelfs in de opkomende landen, waar de kaartmaatschappijen agressief hun toekomst op lange termijn aan het veiligstellen zijn, en vermijden dat ze in de hoek worden gedrumd door de alternatieve lokale betalingsmethodes.

Er blijven nog beleggingskansen

Het domein van de wervers en verwerkers van de verkopers wordt volgens ons geconfronteerd met het hoogste disruptierisico. Heel wat nieuwe spelers betreden immers deze markt om de verwerking van betalingen te vereenvoudigen.

We denken daarentegen dat de kaartnetwerken in de waardeketen van de betalingen meer mogelijkheden hebben dan andere spelers, en dat deze op dit moment nog steeds aantrekkelijke beleggingskansen zijn.

We zijn van mening dat er mogelijke beleggingsmogelijkheden zijn bij verstrekkers van betalingsdiensten met disruptieve technologieën en businessmodellen ― degene die het domein van de wervers en verwerkers van verkopers willen consolideren via een single-platform benadering ― en bedrijven met e-commerceplatforms die geïntegreerde omni-channel betalingen kunnen ondersteunen.

Om meer te weten te komen over de manier waarop cryptocurrencies, blockchain en digitale betalingen onze wereld veranderen, kunt u gaan naar: Taken On Trust: Disrupting Money

Dit materiaal weerspiegelt de analyse en meningen van de sprekers, en kan afwijken van de meningen van andere portefeuillebeheerders, beleggingsteams of platforms bij Franklin Templeton Investments. Het is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de sprekers en de commentaren, meningen en analyses kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie die dit document bevat, is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, effect of strategie. Feitelijke verklaringen zijn verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar er wordt geen verklaring of waarborg verstrekt over de volledigheid of de juistheid van deze informatie.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door u in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Belgium, @FTI_Nederland en op LinkedIn.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Commerciële banken, spaar- en kredietkassen en hun holdingbedrijven zijn bijzonder onderhevig aan de negatieve gevolgen van volatiele rentevoeten, de concentratie van kredieten in specifieke sectoren en sterke concurrentie. De winstgevendheid van deze activiteiten is in grote mate afhankelijk van de beschikbaarheid en kostprijs van kapitaalfinanciering. Banken en financiëledienstenbedrijven kunnen verliezen lijden indien de rentevoeten stijgen of de economische omstandigheden verslechteren. Beleggingen in buitenlandse markten gaan gepaard met specifieke risico’s, zoals wisselkoersschommelingen, economische instabiliteit en politieke ontwikkelingen, beleggingen in opkomende landen gaan gepaard met hogere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, bovenop de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. De prijzen van dergelijke beleggingen kunnen in elk jaar aanzienlijk volatiel zijn.