Beyond Bulls & Bears

Alternatieven

Maak kennis met de Manager: John Levy

John Levy, Director of Impact, Franklin Real Asset Advisors, wist een plaatsje bij Franklin Templeton te veroveren toen een stagiair op een dag niet kwam opdagen. 14 jaar later staat hij aan het hoofd van de afdeling Impact Investing. Hij helpt het bedrijf om zijn sterke positie in het segment te verankeren. Maak kennis met John.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits

V: Vertel eens over uw carrière bij Franklin Templeton?

A: Na het afronden van de universiteit keerde ik terug naar mijn geboorteplaats, San Mateo in Californië, en ging ik op zoek naar een baan. Toen ik bij Franklin Templeton solliciteerde, waren er geen vacatures voor pas afgestudeerden, maar toen een student-stagiair die zomer op een goede dag niet kwam opdagen, vroegen ze of ik belangstelling had voor die functie. Ik greep die kans met beide handen aan.

En voor ik het wist was het herfst en was ik nog steeds als stagiair aan de slag. Uiteindelijk solliciteerde ik voor een functie als analist in wat nu het Multi-Asset Solutions-team van Franklin Templeton (FTMAS) is. Ik maakte tien jaar lang deel uit van het FTMAS-team, vervolgens ook als portefeuillebeheerder en later als hoofd van het researchteam.

In die periode heb ik mijn liefde voor impact investing ontdekt. Voor de allereerste keer zag ik hoe beleggingsprocessen en degelijke logica werden aangewend om te onderzoeken hoe er met kapitaal iets goeds kan worden gedaan. Wie zich bezighield met impact investing ging op zoek naar meetbare resultaten die meer betekenden dan een gerust geweten. Daarom raakte ik zo enthousiast over impact investing en op dat moment heb ik ook besloten dat dat het gebied was waar ik mijn carrière aan wilde wijden.

Omdat Franklin Templeton zich specifiek toelegt op innovatie en groei en wereldwijd actief is, besefte ik dat het bedrijf zich in een goede positie bevond om impactstrategieën uit te voeren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan het hele segment van impact investing en de groei ervan.

In januari 2018 trad ik toe tot het Franklin Real Asset Advisors-team om in onze eerste strategie de structuur en het proces voor impactmanagement vorm te geven. Impact investing is slechts één onderdeel van Franklin Templetons verantwoorde beleggingsoplossingen, een onderwerp dat het bedrijf na aan het hart ligt.

Impact investing volgens Levy

Impact investing gaat over ‘win-win-beleggingen’, waarbij er naast een financieel rendement ook opzettelijk een resultaat wordt nagestreefd dat positief is voor maatschappij en milieu.

Beleggers spreken over een strategie die een ‘dubbel rendement’ beoogt: het financiële rendement is belangrijk, maar even belangrijk is het rendement voor de maatschappij of het milieu, en dat rendement moet worden gemeten en worden beheerd.

Impact investing haalt een oud paradigma onderuit, namelijk dat je eerst moet beleggen om geld te verdienen, en dat je pas nadat je genoeg verdiend hebt, geld weggeeft om de wereld wat mooier te maken.

Volgens ons kunnen mensen tegenwoordig beide tegelijk. Het is mogelijk om én de grote wereldproblemen aan te pakken én tegelijkertijd een aantrekkelijk beleggingsrendement te verwezenlijken.

V: Wat zijn in uw huidige functie uw dagelijkse verantwoordelijkheden?

A: Als Director of Impact heb ik twee belangrijke functies.

Ten eerste als leider van onze inspanningen om een positieve impact tot stand te brengen in onze strategie voor sociale infrastructuur, die belegt in ziekenhuizen, klinieken, scholen, universiteiten, betaalbare woningen en openbare gebouwen. De eerste stap van het proces is het meten van de impact, want als iets kan worden gemeten, dan kan het worden beheerd, en wat kan worden beheerd, kan worden geoptimaliseerd. Het is onze taak om uit te zoeken hoe onze investeringen en ons actief eigendom van gebouwen kunnen bijdragen tot een sterkere gemeenschap en een duurzaam milieu.

Ten tweede gaan wij in de hele organisatie op zoek naar nieuwe kansen om impactgerichte beleggingsstrategieën te ontwerpen. We willen verder kijken dan deze eerste strategie en nadenken over de manier waarop FT meer kan doen op het gebied van impact investing.

V: Wat zijn uw doelen voor impact investing bij Franklin Templeton?

A: Ik wil dat Franklin Templeton een toonaangevende rol gaat spelen op het gebied van impact investing, wat een onderdeel is van het bredere universum van duurzame en verantwoorde beleggingen. Binnen het bedrijf gaat het vandaag vooral om groei, innovatie en betrokkenheid van werknemers.

Ook streven we naar een positie als dé vermogensbeheerder van de toekomst, door ons te richten op jongere generaties en onze cliënten voorop te stellen. Impact investing doet dat volgens mij allemaal. Het is een snelgroeiend segment, het is fundamenteel innovatief, het is uitermate boeiend om te bespreken en het is een antwoord op een vraag van steeds meer cliënten. Wat vooral zo interessant is, is dat impact investing veel meer doet dan alleen maar een band scheppen tussen onszelf en bedrijven en veel meer is dan goed presterende beleggingen. Ook belangrijk is het vermogen om een actieve rol te spelen om een bijdrage te leveren aan positieve resultaten voor de maatschappij.

Door de wereldwijde structuur van ons bedrijf hebben wij een kans om in dit segment niet alleen succesvol te zijn, maar ook om mee te definiëren hoe zo’n concept eruit kan zien en bij de invulling van het concept een pioniersrol te vervullen.

V: Waaraan hebt u uw succes in uw carrière te danken?

A: Ik ben zelden tevreden. Ik ben het gelukkigst en tegelijkertijd het meest gespannen wanneer ik voor een uitdaging sta en wanneer ik gedwongen word om professioneel te groeien.

Ik heb het geluk gehad dat ik omringd ben door collega’s die mij altijd de kans hebben gegeven om te bewijzen dat ik meer kan doen. Dat is volgens mij een kritieke factor voor succes. Succes bereik je nooit helemaal alleen. De steun van anderen is altijd een bepalende factor, en ik heb tijdens mijn carrière bij Franklin Templeton altijd het geluk gehad dat er mensen waren die in mij geloofden en die achter mij stonden. Een van mijn drijfveren is dat ik die mensen die in mij geloven, niet wil teleurstellen.

V: Waarom is impact investing belangrijk?

A: Zowel particuliere beleggers als grote instellingen blijken belangstelling te hebben voor impact investing.
Voor ons is het essentieel dat we kunnen groeien in een segment dat aan belang wint, en dat we ons positioneren als een toekomstgericht bedrijf. Impact investing is een van de manieren om dat te bereiken. Het moet wel gekaderd worden binnen een bredere benadering van verantwoord beleggen, met ook aandacht voor ESG-factoren (milieu, maatschappij en goed bestuur) en andere themabeleggingen.

Onze benadering kent een dubbel rendement. Het houdt in dat we vanuit financieel oogpunt een aantrekkelijke strategie willen bieden. Naast een geslaagde strategie willen we als bonus ook een positieve impact maken op maatschappij en milieu.

Traditionele beleggers bieden we een extra argument. We kunnen zeggen: “U zou elders hetzelfde rendement kunnen behalen, maar wij bieden ook een positief resultaat voor de maatschappij, dus waarom belegt u niet bij ons?”

V: Is er naast uw werk nog iets dat u bezighoudt?

A: Mijn vrouw en ik hebben allebei heel veel energie en voor onze twee kinderen geldt dat dubbel. Meestal spelen we samen spelletjes of doen we aan sport – alles wat we samen kunnen doen.

Mijn vrouw en ik zijn erg actief in de school van onze kinderen. Ik maak er vaak schoon, organiseer filmavonden, ik help met koken en organiseer ook acties om geld in te zamelen.

Ik kijk ernaar uit om wat meer met mijn kinderen te reizen als ze wat ouder zijn. Dankzij mijn werk heb ik zo veel fantastische plaatsen bezocht in Europa, Azië en Australië, en ik wil mijn gezin daar graag mee naartoe nemen en ze laten proeven van de diversiteit van onze wereld.

V: Wat wilde u als kind altijd graag worden?

A: Ik wilde piloot bij de luchtmacht worden. Ik heb mijn hele jeugd interesse gehad in vliegtuigen, maar die vervaagde geleidelijk aan toen ik besefte dat ik geen Tom Cruise uit Top Gun zou worden. Daarnaast ben ik te groot en is mijn zicht niet perfect, dus als ik bij de Amerikaanse luchtmacht in dienst was getreden, was ik allicht geen gevechtspiloot geworden. In plaats daarvan heb ik economie en politieke wetenschappen gestudeerd. Misschien een veiligere keuze, maar nu ben ik precies waar ik wil zijn.

Verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor actueel beleggingsnieuws kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Nederland en op @FTI_Belgium en op LinkedIn.

 

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden.