Beyond Bulls & Bears

Vast inkomen

Welke factoren volgens ons de komende maanden hun stempel op de Europese markten kunnen drukken

Nu de zomervakantie er bijna opzit en Europese beleggers en professionele marktdeelnemers zich klaarmaken voor de laatste vier maanden van 2019, bespreekt David Zahn, hoofd van Fixed Income, welke factoren volgens hem de komende maanden hun stempel op de markten zullen drukken. In dit artikel leest u wat, gezien de ontwikkelingen in Europa, volgens hem de belangrijkste factoren zijn voor wereldwijde beleggers.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits

Monetair beleid en begrotingsbeleid in de eurozone

Waar Europese beleggers die terugkomen uit vakantie op dit moment volgens ons vooral op moeten letten, is de vergadering van de Europese Centrale Bank (ECB) van 12 september.

De vraag is of de ECB de marktverwachtingen zal kunnen inlossen, als we kijken naar het parcours dat veel Europese obligaties de laatste drie maanden hebben afgelegd.

Vroeger gaf de ECB vaak meer dan werd verwacht. Maar nu is het afwachten of de communicatie van de ECB zal volstaan om de markt te ondersteunen.

We verwachten een aantal aankondigingen:

  • Een renteverlaging

Hoe groot die renteverlaging is – 10, 15 of zelfs 20 basispunten – maakt volgens ons niet veel uit, zolang de boodschap overkomt.1 

  • Een lagensysteem in depositorente (‘tiering’)

We verwachten ook dat de ECB een ‘Tiering’-systeem introduceert om banken te helpen, waardoor ze minder kosten betalen om overschotten bij de ECB onder te brengen. De invoering van tiering zou voor de markt een signaal zijn dat de rente waarschijnlijk gedurende een langere periode laag zal blijven. Als de ECB op korte termijn in de rente zou snoeien (ervan uitgaande dat ze de rente zes maanden of een jaar later weer zou verhogen), dan zou ze allicht niet de moeite nemen om ‘tiering’ in te voeren.

  • Een nieuwe ronde kwantitatieve versoepeling (QE)

We verwachten dat de ECB opnieuw start met een programma van activa-aankopen, voornamelijk gericht op overheidsobligaties, maar waarschijnlijk met meer aandacht voor bedrijfsobligaties dan voorheen.

  • Een verhoging of afschaffing van het plafond voor activa-aankopen

Volgens ons zal de ECB waarschijnlijk aankondigen dat er overwogen wordt om het percentage van elke emissie die ze kan kopen, aan te passen. Op dit moment mag de ECB niet meer dan 33% van een emissie kopen. Wij verwachten dat dat beleid zal worden herzien. In het kader van haar activa-aankoopprogramma kan de bank per maand € 30 miljard kopen, maar met een plafond van 33% blijven er al snel geen activa meer over.

De behoefte aan een bijpassend begrotingsbeleid

De markten hebben hoge verwachtingen van de ECB, en wij zijn bang dat de rentes aanzienlijk zouden kunnen stijgen als ze die verwachtingen niet inlost.

Volgens ons wordt de regering ook aangespoord om het begrotingsbeleid te laten aansluiten op de monetaire beleidsmaatregelen van de centrale bank, wellicht in de vorm van een grootschalig infrastructuurproject.

Aangezien de Groene Partij het in de Europese parlementsverkiezingen zo goed heeft gedaan, zou er wel eens overheidsgeld kunnen worden uitgetrokken voor een ‘groen’ infrastructuurproject om de Europese Unie (EU) tegen 2050 CO2-neutraal te maken. Een dergelijk project zou goed overkomen bij de kiezer en laten zien dat politici werkelijk iets doen.

We zouden verwachten dat de ECB een steentje bijdraagt door de aankoop van obligaties uitgegeven door een supranationaal orgaan zoals de Europese Investeringsbank (EIB). De resulterende extra uitgaven zouden de groei in Europa en mogelijk de inflatie kunnen aanzwengelen.

Dus hoewel veel commentatoren veronderstellen dat de rente alleen maar omlaag gaat, is een van de grote risico’s voor Europa een dergelijk groot project waardoor de rente mogelijk gaat stijgen.

Een nieuwe regering voor Italië

De politieke situatie in Italië heeft de hele zomer lang de krantenkoppen gehaald.

In de afgelopen weken is de onorthodoxe coalitie van de Lega en de Vijfsterrenbeweging uit elkaar gevallen en is er een nieuwe regering gevormd met de Vijfsterrenbeweging en de centrumlinkse Democratische Partij (PD).

We voeren al geruime tijd aan dat een regeringswissel in Italië geen al te ontwrichtende invloed hoeft te hebben. In dit geval is het volgens ons misschien juist positief voor Italiaanse overheidsobligaties (BTP’s), omdat er nu een centrumpartij in de regering zit.

We verwachten dat de nieuwe regering een minder agressief uitgavenbeleid zal voeren dan de vorige. Ook heeft de PD al laten blijken belangstelling te hebben voor parlementaire hervormingen, met name door een aantal parlementszetels te schrappen.

Uiteraard is er geen garantie dat de nieuwe regering haar hele ambtstermijn zal uitzitten. Volgens de opiniepeilingen blijft de Lega de populairste partij van Italië, en partijleider Matteo Salvini blijft allicht goed in beeld. Hij zal waarschijnlijk wat vaker van zich laten horen, wat voor enige volatiliteit zou kunnen zorgen, en dus mogelijke koopkansen.

Met de nieuwe regering verwachten we wel dat er enige vooruitgang wordt geboekt op het gebied van hervormingen, en dat Italië wat begrotingsdiscipline aan de dag legt. In combinatie met wellicht een nieuwe start voor een QE-programma in de eurozone, zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben dat de Italiaanse obligatierentes dalen tot het niveau van de Duitse Bund.

Verwachtingen ten aanzien van een harde brexit nemen toe

Sinds Boris Johnson in het VK premier is geworden, is de kans op een harde brexit volgens ons aanzienlijk toegenomen.

Johnson heeft duidelijk gemaakt dat het Verenigd Koninkrijk als het aan hem ligt op 31 oktober met of zonder deal de EU verlaat. We willen niet stellen dat er helemaal geen kans is dat Europa alsnog met een betere deal komt – de EU is niet vies van wat afgrondpolitiek – maar er is volgens ons weinig bewegingsruimte.

Gezien het niveau van de Britse overheidsobligaties en het Britse pond beginnen de markten inmiddels de reële kans van een harde brexit in hun prijzen te verrekenen.

Hoewel we in de periode tot 31 oktober nog veel tumult en volatiliteit verwachten, is de echte vraag hoe de Britse regering en de EU op een brexit zonder akkoord zullen reageren. Hoe dat precies zal gaan, valt alleen maar af te wachten.  In het algemeen verwachten we ook in de rest van 2019 aanhoudende volatiliteit op de markten.

Uit onze analyse blijkt stilaan een overwaardering van de markten. We verwachten meer volatiliteit op de markten omdat de gevolgen van een verkeerde beleidskeuze of geopolitieke schokken groter zouden kunnen zijn.

U kunt meer inzichten van Franklin Templeton Investments in uw inbox ontvangen door in te schrijven op de Beyond Bulls & Bears-blog.

Voor tijdige beleggingstips kunt u ons volgen op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

 

Belangrijke juridische informatie

De verklaringen, meningen en analyses in dit document zijn enkel bedoeld ter informatie en mogen niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling om in enig effect te beleggen of om enige beleggingsstrategie te volgen. Aangezien de markt- en economische omstandigheden snel kunnen veranderen, worden meningen en analyses weergegeven op de datum van de publicatie, en kunnen ze wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, belegging of strategie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton Investments (‘FTI’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses. Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden alleen door andere gelieerde ondernemingen van FTI en/of hun distributeurs aangeboden als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

 

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

 


1. Een basispunt is een meeteenheid. Eén basispunt is gelijk aan 0,01%.