Beyond Bulls & Bears

Multi-Asset

Algemene beleggingsimplicaties van de spanningen tussen de VS en Iran

Onze senior investment leaders zijn onlangs bij elkaar gekomen om de toenemende spanningen tussen de VS en het Midden-Oosten te bespreken. Hier delen zij enkele eerste gedachten over de mogelijke gevolgen voor de markten. 

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Duits Spaans Pools

Na de Amerikaanse luchtaanval op 3 januari nabij de luchthaven van Bagdad, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven kwam, hebben we een bijeenkomst belegd met onze senior investment leaders van de verschillende beleggingsteams van Franklin Templeton – waaronder een aantal van onze in het Midden-Oosten gevestigde beleggingsprofessionals – om de marktimplicaties van recente gebeurtenissen te bespreken.

Generaal Soleimani was de commandant van de QUDS-eenheid bij de Revolutionaire Garde (Revolutionary Guard Corps, IRGC) van Iran, dat toezicht houdt op de op het buitenland gerichte militaire acties van Iran. Hij werd algemeen beschouwd als de op een na machtigste persoon in Iran, na de hoogste leider Ayatollah Ali Khamenei. Zijn liquidatie verhoogde de spanningen in het Midden-Oosten en zal het regime in Teheran waarschijnlijk tot tegenacties aanzetten.

Het is niet verwonderlijk dat er binnen onze verschillende beleggingsteams uiteenlopende opvattingen zijn over deze ontwikkelingen, variërend van bezorgdheid over een mogelijke toename van langetermijnrisico’s tot een optimistischere gedachte dat Iran rationeel zal reageren op deze actie. Belangrijk is dat tal van andere wereldmachten – met name Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland en China – standpunten hebben ingenomen die oproepen tot een spoedige de-escalatie van de huidige spanningen. Dit opent de deur naar mogelijke diplomatieke oplossingen.

De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran lijken sinds de afgelopen zomer te zijn toegenomen, grotendeels door een reeks aanslagen, waaronder die op olietankers in de Straat van Hormuz, de olie-infrastructuur in Saoedi-Arabië en de recentere aanvallen op Amerikaanse bases in Irak.

We denken dat de recente Amerikaanse luchtaanval mogelijk duidt op een verschuiving in het Amerikaanse beleid, waarbij Iran’s ontkenning van bemoeienis met de aanslagen niet wordt geaccepteerd. Het blijft onzeker of het verantwoordelijk stellen van Iran voor de aanslagen, het land echt zal afschrikken om verdere asymmetrische dreigingsacties te ondernemen, temeer omdat ze gebukt blijven gaan onder zware economische sancties. Het voortzetten van de islamitische revolutie lijkt echter het hoofddoel van het Iraanse leiderschap te blijven.

De reactie op de markten is tot dusverre bescheidener geweest dan we hadden verwacht en suggereert dat als een vergeldingsactie van Iran uitblijft, beleggers verwachten dat deze periode van spanningen voorbij zal gaan. Dat gezegd hebbende, merken we op dat de goudprijs de afgelopen maand is gestegen, wat voor een deel kan worden toegeschreven aan toenemende staartrisico’s, waaronder geopolitieke spanningen.

Tevens merken we ook op dat wanneer een nieuw bericht of een nieuwe gebeurtenis zoals deze openbaar wordt gemaakt beleggers hun standpunten mogelijk herzien of nieuwe posities innemen in andere holdings of sectoren. Dit katalytische effect kan leiden tot veranderingen die slechts zijdelings verband lijken te houden met de situatie in kwestie.

Grof gezegd waren onze aandelenbeleggingsteams optimistischer over de vooruitzichten en voorzagen onze obligatieteams mogelijk hogere risicopremies op de wereldmarkt.

Globaal gezien, vanuit Global Macro- en Multi-Asset Solutions-perspectief, zijn we gericht op de kans dat de staarten van de verdeling van potentiële marktresultaten (van de meest negatieve tot de meest positieve uiteinden van het spectrum) “een beetje dikker” worden, wat het belang benadrukt van indekking tegen neerwaartse effecten mochten de gebeurtenissen zich minder gunstig ontwikkelen dat we allemaal hopen.

 

Abonneer u op het blog Beyond Bulls & Bears, dan krijgt u de marktinzichten van Franklin Templeton in uw inbox.

Wilt u reageren of uw vraag over dit onderwerp posten, volg ons dan op Twitter @FTI_Global en op LinkedIn.

Belangrijke juridische informatie

Dit materiaal weerspiegelt de analyse en meningen van de auteur(s) op de datum van publicatie, en kan afwijken van de meningen van andere portefeuillebeheerders, beleggingsteams of platforms bij Franklin Templeton. Het is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aan bod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie die dit document bevat, is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio, markt, sector, effect of strategie. Feitelijke verklaringen zijn verkregen van bronnen die als betrouwbaar worden beschouwd, maar er wordt geen verklaring of waarborg verstrekt over de volledigheid of de juistheid van deze informatie.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FTI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties zich aanpassen aan een stijging van de rentevoeten, kan de koers van het aandeel dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in opkomende landen gaan gepaard met grotere risico’s die verband houden met dezelfde factoren, boven op de risico’s die verbonden zijn aan hun relatief geringe omvang, de lagere liquiditeit en het gebrek aan een gevestigd wettelijk, politiek, zakelijk en sociaal kader om effectenmarkten te ondersteunen. De prijzen van dergelijke beleggingen kunnen in elk jaar aanzienlijk volatiel zijn. Een hoge rente weerspiegelt het hogere kredietrisico dat gepaard gaat met deze effecten met een lagere rating, en, in bepaalde gevallen de lagere marktprijzen voor deze instrumenten. Renteschommelingen kunnen een invloed hebben op de aandelenkoers en het rendement. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Als staatsobligaties tot hun eindvervaldatum worden gehouden, bieden ze een vast rendement en een vaste hoofdsom. Betalingen van rente en hoofdsom zijn gewaarborgd.