Beyond Bulls & Bears

vastrentende beleggingen

De Fed reageert

De Amerikaanse Federal Reserve verraste dinsdag (3 maart 2020) de markten met een renteverlaging, maar is daarmee het vertrouwen van beleggers hersteld? De CIO van Franklin Templeton Fixed Income, Sonal Desai, deelt haar eerste reactie.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Duits Spaans

De Federal Reserve (Fed) heeft dinsdag (3 maart 2020), buiten de reguliere beleidsvergaderingen om, als noodmaatregel haar referentierentevoet met 50 basispunten (bp) verlaagd1  (tot een bereik van 1% tot 1,25%). In de begeleidende verklaring van het Federal Open Market Committee stond dat de renteverlaging bedoeld is om de risico’s van de uitbraak van het coronavirus voor de economische bedrijvigheid tegen te gaan, maar er werd tevens opgemerkt dat “de fundamenten van de Amerikaanse economie sterk blijven”. Fed-voorzitter Powell legde geen direct verband tussen de renteverlaging en de financiële markten, maar het is vrij duidelijk dat de belangrijkste verandering in de afgelopen week op de markten plaatsvond.

Dit is een goed getimede stap die het vertrouwen van de financiële markten zou moeten ondersteunen. Beleggers verwachtten een reactie van de Amerikaanse centrale bank en de Fed liet zien dat zij klaar stond om snel en daadkrachtig te handelen. De renteverlaging van de Fed helpt verder om de teleurstelling te compenseren over het gebrek aan bereidheid bij de Groep van Zeven (G7) om tot een gecoördineerde beleidsreactie over te gaan—hoewel de G7-verklaring wel meldde dat de nationale regeringen elk afzonderlijk zouden reageren.2 

Een renteverlaging heeft slechts een beperkt effect als maatregel tegen de directe negatieve impact van het coronavirus op de economische bedrijvigheid, maar de indirecte impact ervan via het vertrouwen en de activaprijzen zou significant kunnen zijn.

De scherpe correctie van de aandelenkoersen was mijns inziens echter grotendeels het gevolg van de zeer hoge startwaarderingen, en ik geloof niet in een snelle ommekeer. De Fed heeft aangegeven dat zij bereid blijft tot actie—ondanks de beperkte effectiviteit van het monetair beleid in het huidige klimaat. Ik verwacht dat er nog meer beleidsmaatregelen volgen als de onderliggende gegevens verslechteren.

Hoewel de markten zich weinig aantrokken van de aangekondigde renteverlaging tijdens de vroege handel, zou het een positief effect moeten hebben op het sentiment. Bovendien kan de economie, als de verspreiding van COVID-19 binnen de perken blijft, aanzienlijk soepelere financiële voorwaarden tegemoet zien.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het vormt geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie in dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur of uw contactpersoon voor institutionele beleggers van Franklin Templeton te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen. Beleggingen in het buitenland houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen; beleggingen in opkomende markten gaan gepaard met hogere risico’s met betrekking tot dezelfde factoren. Actief beheerde strategieën zouden verliezen kunnen maken indien het oordeel van de beleggingsbeheerder over markten, rentevoeten of de aantrekkelijkheid, relatieve waarden, liquiditeit of potentiële groei van bepaalde beleggingen in een portefeuille onjuist blijkt te zijn. Er bestaat geen garantie dat de beleggingstechnieken of -beslissingen van een beleggingsbeheerder de gewenste resultaten zullen opleveren.

 

1. Een basispunt is een meeteenheid. Eén basispunt is gelijk aan 0,01%.

2, De Groep van Zeven (G7) is een internationale intergouvernementele economische organisatie die bestaat uit zeven ontwikkelde economieën: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.