Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Brexit-saga leidt tot handelsblokkades

Het Verenigd Koninkrijk heeft in januari van dit jaar officieel de Europese Unie verlaten, maar de brexit-saga blijft voor problemen zorgen, met name op het gebied van handelsbetrekkingen. David Zahn, hoofd van European Fixed Income, deelt zijn mening over de kans dat er geen deal is vóór het einde van het jaar—en welke gevolgen dit voor de markten gaat hebben.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Italiaans Spaans

Het Verenigd Koninkrijk heeft er meer dan vier jaar geleden voor gekozen om de Europese Unie (EU) te verlaten, en dit uittredingsproces is lang en ingewikkeld geweest. Hoewel de banden met de EU in januari officieel werden verbroken, moeten de twee partijen hun nieuwe betrekkingen op veel terreinen nog vóór het einde van het jaar uitwerken, waaronder handel, immigratie, de Ierse grens, burgerrechten en toegang tot de visserijgronden.

We zijn van mening dat de onderhandelingen waarschijnlijk tot de laatste dagen van het jaar zullen doorgaan, ook al hebben de leiders aan beide kanten verschillende deadlines in de komende weken gesuggereerd waarbinnen een akkoord zou moeten worden gesloten. De brexit blijft met veel onzekerheden omgeven en beide partijen maken zich schuldig aan politieke ijdelheid en dikdoenerij. Als er tegen het einde van het jaar geen overeenkomst wordt bereikt, geldt voor het belangrijkste aspect – de handelsbetrekkingen – dat de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van toepassing zullen zijn.

Beide kanten voeren een va-banquepolitiek, en geen van beide is erg flexibel. Het is interessant dat het Verenigd Koninkrijk in staat is gebleken om een vrijhandelsovereenkomst met Japan te sluiten— de eerste die het als onafhankelijke handelsnatie heeft getekend. De Britse regering heeft verklaard dat de deal een impuls van £1,5 miljard aan de economie zal geven.1 Handelsovereenkomsten kunnen dus wel degelijk vrij snel worden gesloten.

Knelpunten VK-EU

De EU en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen niet zoals twee onafhankelijke landen zouden doen. De EU lijkt de nadruk te leggen op de onderlinge betrekkingen uit het verleden, maar het Verenigd Koninkrijk wil zijn soevereine rechten uitoefenen. Dat laatste is logisch—dat is per slot van rekening de reden waarom de Britten hebben besloten de EU te verlaten.

De visrechten vormen een groot knelpunt—beide partijen willen de opbrengst van de visvangst in de Britse wateren. Tot het einde van het jaar blijft het Verenigd Koninkrijk gebonden aan het gemeenschappelijk visserijbeleid van de EU, dat Europese vissersvloten toegang geeft tot de Britse wateren voorbij een kustgrens van 12 zeemijl. De Britse regering wil meer controle krijgen over haar wateren—en vanzelfsprekend over de vis.

Een andere belangrijke kwestie is de Ierse grens. De Britse premier Boris Johnson heeft onlangs een wetsvoorstel voor de interne markt bekendgemaakt waarin in wezen wordt gesteld dat Noord-Ierland deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk. In de uittredingsovereenkomst met de EU staat echter dat er geen grens komt tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland. Er is discussie geweest over de vraag of het wetsvoorstel inbreuk maakt op het internationaal recht. Johnson heeft verklaard dat het VK het recht heeft om de overeenkomst terzijde te schuiven en beweert dat de EU niet “te goeder trouw” heeft gehandeld door te dreigen met een blokkade op de invoer van voedingsmiddelen.

Aangezien deze en andere problemen onopgelost blijven, neemt de kans op een “no deal”-brexit naar onze mening toe. Beleggers kunnen in dit geval afdekkingsstrategieën met behulp van Britse Gilts overwegen. Het Britse pond zal waarschijnlijk onder druk blijven staan en we zullen de spreads op obligaties in sterling van Britse ondernemingen waarschijnlijk zien toenemen. Dat gezegd hebbende, denken we dat de marktreacties waarschijnlijk van korte duur zullen zijn. Tegen het einde van het jaar is er mogelijk een zeer elementaire overeenkomst die alleen goederen betreft, zodat de EU en het VK handel kunnen blijven drijven en de negatieve impact wat minder groot is.

Economische gevolgen

De Britse regering lijkt zich voor te bereiden op een situatie zonder overeenkomst, en als dit inderdaad zo uitpakt, zal de al door COVID-19 geteisterde economie waarschijnlijk nog een klap krijgen.

De pandemie heeft in heel Europa al veel schade aangericht, dus als we enkel naar de cijfers kijken zal de impact niet zo groot zijn, maar het is zeker geen positieve ontwikkeling. Een „no-deal”-brexit en het terugvallen op de WTO-regels zullen waarschijnlijk tot verdere verstoringen in de toeleveringsketens leiden. Er zullen waarschijnlijk meer controles aan de grens plaatsvinden, zaken zullen stroperiger verlopen, en er zal meer onzekerheid zijn. Zal Frankrijk bijvoorbeeld elke vrachtwagen die over de grens komt willen inspecteren, terwijl het Verenigd Koninkrijk besluit alle vrachtwagens binnen te laten, of andersom?

Als de WTO-regels van toepassing zijn, zullen er meer handelsfricties zijn en worden er waarschijnlijk meer importtarieven geheven. Ook de bureaucratie zal toenemen—meer papierwerk voor binnenkomende en uitgaande goederen. Die bijkomende bureaucratie maakt het moeilijker om het huidige niveau van (vrij)handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU, waar beide economieën van hebben geprofiteerd, te handhaven.

Gezien deze onzekerheden blijft de Britse economie mogelijk tot begin 2021 kwetsbaar. De rentetarieven zullen waarschijnlijk laag blijven, de rente op langlopende obligaties zullen waarschijnlijk dalen, en de Bank of England zou tot meer kwantitatieve versoepeling kunnen besluiten vanwege het neerwaartse risico voor de groei.

Het komt erop neer dat, om uiteenlopende redenen, geen van beide partijen rationeel handelt. Ik zeg altijd dat bij goede en eerlijke onderhandelingen beide partijen een beetje ongelukkig moeten zijn, omdat geen van beide alles heeft gekregen wat ze wilden. We zullen zien of dat ook het geval zal zijn na afloop van dit hoofdstuk van de brexit-saga.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie (of specifieke datum in sommige gevallen) en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie in dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur of uw contactpersoon voor institutionele beleggers van Franklin Templeton te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton Investments, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.

1. Bron: Persbericht van de Britse regering, 11 september 2020.