Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Vorderingen Biotech in race naar een vaccin

Op basis van de veelbelovende resultaten uit een eerste analyse van de door twee Amerikaans-Duitse medicijnfabrikanten ontwikkelde COVID-19-vaccins, zijn Evan McCulloch en Wendy Lam van de Franklin Equity Group optimistisch dat er al eind dit jaar onder bepaalde omstandigheden een vaccin beschikbaar zou kunnen komen in de Verenigde Staten. Ze leggen echter uit waarom er productie- en distributieproblemen kunnen ontstaan die een bredere acceptatie van vaccins in de weg staan en een gevaar vormen voor de wereldeconomie.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Vereenvoudigd Chinees Frans Duits Spaans Pools

In onze meest recente US 2020 Election Investment Pulse, leest u meer over het gesprek dat Wendy en Evan hadden met Stephen Dover, onze Head of Equities.

Wat achtergrondinformatie

Ook in november blijft het COVID-19-virus zich verspreiden over de wereld. Ook al hebben we nu medicijnen om patiënten effectiever te behandelen, en zijn beperking van sociale contacten en mondkapjes nuttige maatregelen gebleken om het aantal besmettingen te verminderen, het is niet voldoende om de pandemie te beëindigen. In plaats daarvan denken we dat een effectief en veilig vaccin de beste oplossing is om besmettingen te voorkomen en om de wereldbevolking te helpen op de veiligste manier groepsimmuniteit te bereiken.

Gezien het belang van een COVID-19-vaccin, is het niet verrassend dat veel biofarmaceutische bedrijven over de hele wereld zich hebben aangesloten bij de zoektocht naar een werkend vaccin. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er momenteel meer dan 200 kandidaat-vaccins in ontwikkeling, waaronder 47 kandidaat-vaccins die momenteel in de klinische-evaluatie-fase zitten.1

Overzicht van de resultaten van de eerste vaccin-kandidaten

Verschillende kandidaat-vaccins bevinden zich nu in de laatste stadia van klinische ontwikkeling, en naar verwachting komen de Fase 3-gegevens over werkzaamheid en veiligheid in de komende maanden beschikbaar. Eerder deze week maakten de Amerikaanse medicijnfabrikant Pfizer en de Duitse medicijnfabrikant BioNTech de eerste resultaten bekend over de werkzaamheid en veiligheid van hun op mRNA gebaseerde vaccin-kandidaat BNT162b2. Vanaf de eerste tussentijdse analyse bleek het vaccin meer dan 90% effectief te zijn bij het voorkomen van besmetting met SARS-CoV-2. Naar onze mening zien deze eerste resultaten er veelbelovend uit—een beschermingspercentage van >90% is zeer hoog voor een vaccin en ligt ruim boven de werkzaamheidsgrens van 50% die de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) hanteert. Bovendien waren er sinds de tussentijdse analyse geen ernstige veiligheidsproblemen gemeld. Naarmate het onderzoek vordert, kunnen deze werkzaamheids- en veiligheidsresultaten veranderen, maar wij zijn van mening dat deze tussentijdse resultaten duiden op een zeer effectief vaccin met een aanvaardbaar veiligheidsprofiel.

Ervan uitgaande dat de resultaten van de voortdurende veiligheidsanalyses gunstig blijven, is Pfizer van plan om in de derde week van november een aanvraag voor Emergency Use Authorization (toestemming voor gebruik in noodsituaties, hierna EUA) in te dienen bij de FDA. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, zou deze EUA het mogelijk maken om bepaalde groepen, zoals eerstelijnswerkers en populaties met een hoog risico, al in december 2020 met het niet door de FDA goedgekeurde COVID-19-vaccin in te enten. Volledige goedkeuring van de FDA, die nodig is voor een brede verspreiding van het vaccin, komt waarschijnlijk begin of medio 2021. Al met al betekenen de opzienbarende vorderingen van Pfizer/BioNTech een belangrijke stap voorwaarts in de strijd tegen COVID-19.

Analyse van de methoden van aanpak m.b.t. COVID-19-vaccin

Wat betekenen deze eerste COVID-19-vaccinresultaten van Pfizer/BioNTech voor andere in ontwikkeling zijnde vaccins? Naar onze mening is het een beetje appels-met-peren vergelijken wat betreft de kandidaat-vaccins, vooral omdat deze vaccins zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan platforms die op verschillende manieren werken, zoals de onderstaande grafiek laat zien.

De resultaten van Pfizer/BioNTech leverden twee belangrijke lessen op voor de rest van de vaccin-ontwikkelaars: 1) de resultaten valideren de mRNA-benadering, aangezien dit het eerste op mRNA gebaseerde vaccin was dat beschermend bleek te zijn, en 2) de focus op het stekelvormige eiwit SARS-CoV-2 is effectief gebleken. Dit laatste is erg belangrijk, omdat de meeste in ontwikkeling zijnde vaccins ook op het stekelvormige eiwit zijn gericht. Om deze reden zijn we optimistisch dat de andere vaccins die in ontwikkeling zijn, waaronder andere op mRNA gebaseerde en op proteïne gebaseerde vaccins, een effectiviteitspercentage zullen hebben binnen hetzelfde bereik als het vaccin van Pfizer/BioNTech. Vanuit ons standpunt: hoe meer vaccins we hebben, hoe beter, omdat het de beschikbare hoeveelheid doses vergroot. Bovendien kunnen deze vaccins onderling enigszins afwijken wat betreft werkzaamheid/veiligheidsprofiel, vooral in verschillende subpopulaties. Veel vaccins werken bijvoorbeeld minder goed bij ouderen en daarom zijn soms andere formuleringen nodig voor deze subpopulatie. Om al deze redenen zou het zeer gunstig zijn als we over meerdere vaccins beschikken.

De route voor de terugkeer naar ‘normaal’

Ervan uitgaande dat we ten minste één veilig en effectief vaccin hebben, is de vanzelfsprekende vraag: hoe vaccineren we de wereldbevolking? In onze opvatting moeten er direct bepaalde stappen worden gezet om het hoofd te bieden aan de komende uitdagingen op het gebied van productie en distributie.
Hoewel er nog een COVID-19-vaccin moet worden goedgekeurd door de FDA, achten we het noodzakelijk om nu meer te gaan investeren in de productie om knelpunten te minimaliseren en ervoor te zorgen dat we kunnen voldoen aan de binnenlandse en wereldwijde vraag naar een vaccin. We zien potentiële problemen in de toeleveringsketen bij het maken, vervoeren en toedienen van vaccinaties, aangezien er momenteel al een tekort is aan medische glazen injectieflacons en spuiten. Voor sommige van deze vaccins is koeling nodig voor opslag en transport, wat een probleem kan zijn in ontwikkelingslanden.

We zijn ervan overtuigd dat wereldwijde coördinatie noodzakelijk is om brede toegang tot COVID-19-vaccins te waarborgen. Afhankelijk van hoeveel van de huidige kandidaat-vaccins uiteindelijk succesvol zijn, zal het aanbod minimaal een jaar lang, zo niet langer, beperkt zijn. Bepaalde ontwikkelde landen hebben al contracten afgesloten met vaccin-ontwikkelaars om zoveel mogelijk doses te kopen van de vaccins die gedurende het komend jaar naar verwachting zullen worden geproduceerd. Tenzij de productiecapaciteit volgend jaar op de een of andere manier kan worden uitgebreid, zullen andere landen moeten wachten op een vaccin, en de pandemie zal in ontwikkelingslanden waarschijnlijk voortduren.

Hoewel landen zich waarschijnlijk op het binnenland zullen richten en de aandacht eerst zal uitgaan naar hun eigen burgers, moeten we niet vergeten dat dit een wereldwijde volksgezondheidscrisis is die kan leiden tot een langdurige wereldwijde economische crisis als we geen gecoördineerde actie ondernemen.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie in dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsprofessional of uw contactpersoon voor institutionele beleggers van Franklin Templeton te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Aandelenkoersen vertonen soms snelle en scherpe schommelingen als gevolg van factoren die een invloed hebben op individuele bedrijven, specifieke sectoren of bedrijfstakken, of op de algemene marktomstandigheden. Beleggingen in snel groeiende sectoren zoals de technologie- en gezondheidssector (die in het verleden volatiel zijn geweest) kunnen aanleiding geven tot meer prijsschommelingen, zeker op korte termijn, door het snelle tempo van productveranderingen en ontwikkelingen en gewijzigde overheidsregelgeving van bedrijven met de nadruk op wetenschappelijke of technologische vooruitgang, of goedkeuring door regelgevende instanties voor geneesmiddelen en medische instrumenten. Biotechnologiebedrijven zijn vaak klein en/of relatief nieuw. Kleinere bedrijven kunnen bijzonder gevoelig zijn voor veranderingen in economische omstandigheden en hebben minder zekere groeivooruitzichten dan grotere, meer gevestigde bedrijven. Bovendien kan de situatie in deze bedrijven volatiel zijn, vooral op de korte termijn.

[1] Bron: Wereldgezondheidsorganisatie, 3 november 2020.