Beyond Bulls & Bears

Aandelen

Aan het eind van 2020 is er eindelijk een brexit-deal

Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie zetten eindelijk een punt achter het brexit-saga en sloten in de laatste dagen van 2020 een overeenkomst. Hoewel de deal voor beide partijen misschien niet optimaal is, verwelkomden de markten het feit dat de onzekerheid was weggenomen, aldus David Zahn, ons hoofd van European Fixed Income.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels Frans Spaans Pools

Vier jaar nadat het Verenigd Koninkrijk besloot de Europese Unie (EU) te verlaten, werd de brexit-deal eindelijk een feit en werden de laatste geschillen tussen de twee partijen over handel en andere zaken gladgestreken. De overeenkomst schetst de regels inzake de nieuwe betrekkingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU op gebieden zoals visserijrechten en grensoverschrijdend verkeer voor zowel goederen als personen.

Toen de deal op kerstavond werd gesloten, presenteerde de Britse premier Boris Johnson het als een geschenk voor het land. Hoewel de deal niet perfect is, ben ik duidelijk van mening dat het een redelijke deal is, die voorkomt dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder handelsafspraken voor goederen. Er zijn nuances en andere terreinen waarover nog moet worden onderhandeld, maar de belangrijkste kwestie rond de handel – de visserijrechten van de EU in Britse wateren – ligt nu achter ons.

Hoewel de visserijsector geen grote bijdrage levert aan het bruto binnenlands product (bbp), is het van symbolische waarde en werd het een politieke kwestie. De nieuwe overeenkomst omvat een overgangsperiode van vijf-en-een-half jaar waarin 25% van de Europese visrechten in Britse wateren zal worden overgedragen aan de Britse vissersvloot. Daarna zal er jaarlijks overleg zijn om quota vast te stellen.

Terwijl over de visserijrechten nog verder moet worden onderhandeld, reageerden de financiële markten positief op het nieuws van de deal: het Britse pond steeg in waarde en de Britse aandelenmarkt herstelde dankzij de verdwenen onzekerheid. Het is ook goed nieuws voor Britse bedrijfsobligaties, omdat het een destabiliserende kwestie wegneemt. Britse Gilts zijn niet zoveel verkocht als we hadden verwacht, maar dat komt omdat de groei naar verwachting enige tijd zal achterblijven vanwege COVID-19.

Het is belangrijk op te merken dat deze deal alleen goederen betreft, niet de dienstensector. Voor de dienstensector geldt een gelijkwaardigheidstoets; elk van de partijen bepaalt afzonderlijk of de regelgeving in het andere rechtsgebied voldoet aan hun normen. Er is dus nog ruimte voor aanpassingen op het gebied van de diensten.

Hoewel de brexit-deal de belangrijkste is, heeft het Verenigd Koninkrijk nog een indrukwekkend aantal handelsovereenkomsten gesloten met andere individuele landen—en er zullen er de komende maanden waarschijnlijk meer volgen. In de toekomst zal het VK waarschijnlijk ook op zoek gaan naar andere beleidsterreinen waarop het van Europa wil afwijken.

Dat gezegd hebbende, zijn er nog andere zorgen die de marktvooruitzichten op korte termijn temperen—namelijk de pandemie. Van de G10-economieën trof COVID-19 de Britse economie het hardst: het bbp kromp in het tweede kwartaal van 2020 met 20%. Zelfs nu er een vaccin op de markt komt, is er sprake van een heropleving van het aantal besmettingen, dus de lockdowns zijn nog niet voorbij. Meer beperkingen zullen de economische productie van het VK op korte termijn verder doen dalen.

Hoewel het Britse brexit-saga grotendeels ten einde is, zijn er nog steeds interne problemen in het land (zoals de aandachtspunten m.b.t. Noord-Ierland en Schotland), en er moet nog steeds worden gewerkt aan het verstevigen van de economie.

Belangrijke juridische informatie

Dit document is alleen bedoeld ter algemene informatie en mag niet worden beschouwd als individueel beleggingsadvies of als een aanbeveling of verzoek om enig effect te kopen, te verkopen of te houden, of enige beleggingsstrategie te volgen. Het is geen juridisch of fiscaal advies.

De visies die aanbod komen, zijn die van de beleggingsbeheerders en de commentaren, meningen en analyses worden weergegeven vanaf het moment van de publicatie (of specifieke datum in sommige gevallen) en kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. De informatie in dit document is niet bedoeld als een volledige analyse van elk belangrijk feit over een land, regio of markt.

Er kunnen bij de opstelling van dit document gegevens van externe bronnen zijn gebruikt die niet onafhankelijk door Franklin Templeton (‘FT’) zijn gecontroleerd of bevestigd. FT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verliezen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, en de gebruiker dient zelf te bepalen in welke mate hij wil vertrouwen op deze verklaringen, meningen en analyses.

Producten, diensten en informatie zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden beschikbaar en worden buiten de VS aangeboden door andere gelieerde ondernemingen van FT en/of hun distributeurs als dat door de lokale wet- en regelgeving wordt toegestaan. Gelieve uw eigen beleggingsadviseur of uw contactpersoon voor institutionele beleggers van Franklin Templeton te raadplegen voor nadere informatie over de beschikbaarheid van producten en diensten in uw rechtsgebied.

Uitgegeven in de VS door Franklin Templeton Distributors, Inc., One Franklin Parkway, San Mateo, California 94403-1906, (800) DIAL BEN/342-5236, franklintempleton.com—Franklin Templeton Distributors, Inc. is de voornaamste distributeur van de in de VS geregistreerde producten van Franklin Templeton Investments, die niet verzekerd zijn door de FDIC; waarde kunnen verliezen; en geen bankgarantie genieten, en enkel beschikbaar zijn in rechtsgebieden waar een aanbod of promotie van dergelijke producten toegelaten is onder de geldende wetten en regels.

CFA® en Chartered Financial Analyst® zijn handelsmerken die eigendom zijn van CFA Institute.

Wat zijn de risico’s?

Alle beleggingen gaan met risico’s gepaard, waaronder een mogelijk verlies van het ingelegde kapitaal. De waarde van beleggingen kan zowel dalen als stijgen en beleggers krijgen mogelijk niet het volledige ingelegde bedrag terug. Obligatiekoersen evolueren doorgaans in omgekeerde richting als rentevoeten. Wanneer de koersen van obligaties in een beleggingsportefeuille zich aanpassen aan een stijging van de rente, kan de waarde van de portefeuille dalen. Beleggingen in buitenlandse effecten houden speciale risico’s in, zoals wisselkoersschommelingen, een onstabiel economisch klimaat en politieke ontwikkelingen.