Beyond Bulls & Bears

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

Als vastrentende beleggers moeten wij meer instrumenten ontwikkelen en andere types gebruiken bij het beheer van onze portefeuilles, om meer liquide te blijven in sommige van onze kortlopende beleggingen. Zo blijven wij op wat volgens ons een voorzichtig risiconiveau is, gelet op de veranderingen in de marktliquiditeit.