Beyond Bulls & Bears

Hoe kan de ontevredenheid van Amerikaanse en Europese kiezers worden verklaard?
Eigen vermogen

Hoe kan de ontevredenheid van Amerikaanse en Europese kiezers worden verklaard?

In een democratie reageren kiezers vaak meer op basis van perceptie dan op basis van de werkelijkheid, vooral als het gaat over vaderlandsliefde, trots en identiteit. Het gaat niet altijd alleen om het eindresultaat

Eind goed, olie goed?

Eind goed, olie goed?

Met een op z'n zachtst gezegd bescheiden wereldwijd economisch herstel na het trauma van de wereldwijde financiële crisis van 2008-2009 die nog vers in het geheugen ligt, is het begrijpelijk dat de markten bezorgd zijn over mogelijke onaangename schokken.

Over barometers in januari en koopjes op de markt

Over barometers in januari en koopjes op de markt

Wij zijn momenteel getuige van historische extremen in de voordelige waardering van waarde ten opzichte van groei, kwaliteit en veiligheid. Hoewel dit klimaat al enige tijd pijnlijk is (en kan blijven), vertegenwoordigt de uiteindelijke normalisering van deze extremen de meest interessante kans op de aandelenmarkten van vandaag, en onze portefeuilles zijn dienovereenkomstig gepositioneerd.

Tijd kopen – Waarom fusie- en overnameactiviteiten niet meteen zullen stilvallen

Tijd kopen – Waarom fusie- en overnameactiviteiten niet meteen zullen stilvallen

In een context van een nog steeds matige wereldwijde groei die mogelijk geen grote rendementen zal opleveren voor nieuwe investeringen of kapitaaluitgaven, lijkt de markt makkelijker te aanvaarden dat goed doordachte fusie- en overnameactiviteiten, gefinancierd door goedkoper kapitaal en lage rentevoeten, snel positieve resultaten zouden kunnen opleveren.

Snapshot van het Asia Pacific Investor Forum 2015

Snapshot van het Asia Pacific Investor Forum 2015

Tot nu toe lijkt de lagere rente nog geen stimulerend effect te hebben gehad op de binnenlandse Australische economie. Wij denken dan ook dat de Reserve Bank verdere acties zal moeten ondernemen en daarom verwachten wij dat de rente zal blijven dalen, net zoals de Australische dollar.

Actieve kansen in een passieve wereld

Actieve kansen in een passieve wereld

Om in lijn te blijven met de benchmarkwegingen kopen passieve fondsen aandelen bij die groter worden, en verkopen ze aandelen die krimpen. Op die manier verschuiven ze permanent van goedkopere aandelen die zijn achtergebleven naar duurdere aandelen, met dus minder opwaarts potentieel.

Hoe (on)waarschijnlijk is een compromis met Griekenland – en een ‘Grexit’?

Hoe (on)waarschijnlijk is een compromis met Griekenland – en een ‘Grexit’?

Het zou ons verbazen als de schuldeisers van Griekenland vers geld aanbieden voor de nieuwe regering duidelijk maakt wat haar bedoelingen zijn inzake de bestaande schuldverplichtingen.

Beleggingsvooruitzichten 2015: De wereldwijde daling van de aardolieprijzen en de mogelijke gevolgen daarvan

Beleggingsvooruitzichten 2015: De wereldwijde daling van de aardolieprijzen en de mogelijke gevolgen daarvan

Hoewel wij gelet op het sombere sentiment voorlopig een aanhoudende volatiliteit [in de energiesector] verwachten, denken wij ook dat de huidige context een zeldzame kans biedt om te kopen wat volgens ons inkomsten- en groeikansen op lange termijn zijn, tegen zeer gedrukte koersen.

Europese bankaandelen: tijd om zich in te kopen – of om eruit te stappen?

Europese bankaandelen: tijd om zich in te kopen – of om eruit te stappen?

De geleidelijk opklarende economische vooruitzichten, de behoudende leningverstrekking en het potentieel inzake de terugname van voorzieningen voor bestaande dubieuze leningen zouden steun moeten bieden voor het herstel van selecte Europese bankaandelen.

Op jacht naar waarde in de VS

Op jacht naar waarde in de VS

Tegen de stroom in, opnieuw

Tegen de stroom in, opnieuw