Beyond Bulls & Bears

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

Wij hebben kunnen vaststellen dat de rentebewegingen historisch gezien vaak niet zo’n grote rol spelen in een ruim gediversifieerde vastrentende portefeuille als je zou denken.

Beleggingsvooruitzichten 2015: Aziatische kredietmarkten

Beleggingsvooruitzichten 2015: Aziatische kredietmarkten

Specifiek wat Azië (zonder Japan) betreft, zien wij een regio die de wereldwijde groei blijft aanvoeren, zij het onder de hoge niveaus van de laatste jaren, en die kan bogen op aantrekkelijke waarderingen, zeker ten opzichte van de ontwikkelde markten. Deze dynamiek is niet nieuw, opbrengstbeluste beleggers verwachten al sinds het aflopen van de wereldwijde financiële crisis van 2007-2009 een spreadverbetering in Azië.

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: kredietcyclus in de VS op kousenvoeten halfweg

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: kredietcyclus in de VS op kousenvoeten halfweg

De over het algemeen trage en geleidelijke investerings- en groeiplannen van de bedrijven hebben de ontwikkeling van de Amerikaanse economie in de kredietcyclus vertraagd.

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

De vrije kasstroom blijft bij veel bedrijven relatief solide, wat volgens ons minstens tijdens de rest van het jaar steun zal bieden voor de vooruitzichten voor bedrijfskrediet.

Bedrijfskrediet gaat zijn eigen weg

Bedrijfskrediet gaat zijn eigen weg

“De grote trek”? Veeleer “De selectieve trek”!

“De grote trek”? Veeleer “De selectieve trek”!