Beyond Bulls & Bears

Toenemende fusies en overnames in de technologiesector

Toenemende fusies en overnames in de technologiesector

Veel IT-bedrijven zitten op een berg geld en naarmate de bedrijven in dit segment gevestigde waarden worden, vinden zij ook nieuwe manieren om kapitaal naar hun aandeelhouders te retourneren.

Optimisme, pessimisme en kansen

Optimisme, pessimisme en kansen

Energieaandelen waren de afgelopen maanden naar mijn mening een pijnlijk voorbeeld van kuddementaliteit. Wij proberen de goede bedrijven te identificeren die met het badwater werden weggegooid, iets waar we de laatste paar maanden intensief mee bezig zijn.

De mythes rond deflatie ontkracht

De mythes rond deflatie ontkracht

Het lijdt voor mij geen twijfel dat de Europese Centrale Bank en andere centrale banken zoals de Bank of Japan – die uitgaat van ¥ 80 biljoen per jaar voor haar QE-programma – zullen blijven doen wat volgens hen nodig is om de inflatie op te krikken.

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: Amerikaanse economie op weg naar verdere groei

Beleggingsvooruitzichten voor 2015: Amerikaanse economie op weg naar verdere groei

Volgens ons staan we op de drempel van veel nieuwe producten die onze levens en hoe we met elkaar communiceren zullen veranderen op manieren die we ons vandaag moeilijk kunnen voorstellen.

Een evenwichtige kijk op aandelen, fundamentals voor vastrentende instrumenten en olieprijs-angsten

Een evenwichtige kijk op aandelen, fundamentals voor vastrentende instrumenten en olieprijs-angsten

Momenteel denken we dat de oliemarkten zullen stabiliseren over de volgende kwartalen, naarmate de vraag verbetert en de productiegroei vertraagt tot een beter beheersbaar tempo. Nog belangrijker is echter dat veel energiegerelateerde effecten nu grondstoffenprijzen lijken af te waarderen tot het lage einde van onze geraamde vorken van de intrinsieke waarde op lange termijn, of lager.

De marktstijgingen en -dalingen van oktober in perspectief geplaatst

De marktstijgingen en -dalingen van oktober in perspectief geplaatst

In de Verenigde Staten denk ik dat de recente verkoopgolf op de aandelenmarkt, en vooral de hevigheid ervan in oktober, grotendeels een aanwijzing is dat de littekens van de financiële crisis van 2007 tot 2009 nog niet geheeld zijn.

Gedragen Amerikaanse aandelen zich nog rationeel?

Gedragen Amerikaanse aandelen zich nog rationeel?

Zelfs met stijgende waarderingen lijken ons veel van de factoren die de markt de afgelopen jaren hoger tilden nog steeds aanwezig te zijn. Wij denken vooral dat factoren zoals een lage inflatie en een stimulerend monetair beleid over de hele wereld, in combinatie met beterende economische indicatoren en bedrijfswinsten in de Verenigde Staten, gunstig kunnen zijn voor een verdere groei van de markt in de komende jaren.

Keerpunt voor de Amerikaanse aandelenmarkten?

Keerpunt voor de Amerikaanse aandelenmarkten?

Ik zie lage volatiliteitsniveaus niet noodzakelijk als een probleem. Er zijn in het verleden lange periodes van zeer lage volatiliteit geweest, zoals van het begin tot het midden van de jaren 2000 en 1990, waarna de Amerikaanse aandelenmarkt het goed bleef doen.

Strategieën voor inkomstengerichte beleggers

Strategieën voor inkomstengerichte beleggers

Wat de toekomst betreft blijven wij erin vertrouwen dat de Amerikaanse economie een bescheiden groei en verbetering zal blijven boeken, vooral waar het de arbeidsmarkt aangaat. Uiteindelijk zou die verbetering gepaard moeten gaan met een geleidelijke normalisering van de rentevoeten.

Grootmachten uit de Pacific: Australië en Japan

Grootmachten uit de Pacific: Australië en Japan

De Australische economie en markt lijken in sommige opzichten in een niet te stoppen tredmolen te hebben gezeten.

Opvattingen over beleggen in converteerbare obligaties

Opvattingen over beleggen in converteerbare obligaties

Converteerbare effecten kunnen deelname bieden aan het potentieel van kapitaalgroei van gewone aandelen, terwijl de obligatiecomponent rentebetalingen en een vordering op de hoofdsom kan bieden.

Zoeken naar onopgemerkte waarde in Europese aandelenmarkten

Zoeken naar onopgemerkte waarde in Europese aandelenmarkten