Beyond Bulls & Bears

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

Wij hebben kunnen vaststellen dat de rentebewegingen historisch gezien vaak niet zo’n grote rol spelen in een ruim gediversifieerde vastrentende portefeuille als je zou denken.

Rugwind – of tegenwind – voor vastrentende beleggers?

Rugwind – of tegenwind – voor vastrentende beleggers?

Als fundamentalsbeleggers op lange termijn denken wij dat de evenwichtsrente – die tot stand komt wanneer vraag en aanbod in evenwicht zijn – voor middellang Amerikaans schatkistpapier hoger ligt, en dat de rente dus vroeg of laat zal stijgen.

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

De vrije kasstroom blijft bij veel bedrijven relatief solide, wat volgens ons minstens tijdens de rest van het jaar steun zal bieden voor de vooruitzichten voor bedrijfskrediet.

Bedrijfskrediet gaat zijn eigen weg

Bedrijfskrediet gaat zijn eigen weg

“De grote trek”? Veeleer “De selectieve trek”!

“De grote trek”? Veeleer “De selectieve trek”!