Beyond Bulls & Bears

Een geïntegreerde benadering voor het beheer van risico’s en kansen op het gebied van ESG
Vooruitzicht

Een geïntegreerde benadering voor het beheer van risico’s en kansen op het gebied van ESG

Voor ons is ESG een natuurlijke uitbreiding van doelmatig risicobeheer. Het heeft alles te maken met inzicht verkrijgen in de risico's waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd en beoordelen of die risico's volgens ons correct in de prijzen zijn verrekend.