Beyond Bulls & Bears

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

De zoektocht naar natuurlijke hedging van renterisico

Wij hebben kunnen vaststellen dat de rentebewegingen historisch gezien vaak niet zo’n grote rol spelen in een ruim gediversifieerde vastrentende portefeuille als je zou denken.