Beyond Bulls & Bears

Noodzaak pensioenplanning neemt toe door wereldwijde vergrijzing

Noodzaak pensioenplanning neemt toe door wereldwijde vergrijzing

Het is nooit te vroeg om te beginnen met sparen voor het pensioen, en gepensioneerd zijn is meer dan alleen het spaartegoed opsouperen. Dat houdt in dat inkomsten genereren voor later van doorslaggevend belang wordt na afloop van het beroepsleven.