Beyond Bulls & Bears

QE, parallelle universums en het probleem met economische groei

QE, parallelle universums en het probleem met economische groei

Terwijl monetaire wapens een goede eerste verdedigingslinie kunnen zijn tegen een economische crisis, volstaan ze op zich duidelijk niet om een economie te doen terugkeren naar stabiliteit en groei. Monetaire geneesmiddelen zijn geen remedie voor kwalen op het vlak van begroting, regulering, fiscaliteit en aanverwant beleid.