Beyond Bulls & Bears

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

In de kijker: Het beleid van de Fed en de vastrentende markt

Als vastrentende beleggers moeten wij meer instrumenten ontwikkelen en andere types gebruiken bij het beheer van onze portefeuilles, om meer liquide te blijven in sommige van onze kortlopende beleggingen. Zo blijven wij op wat volgens ons een voorzichtig risiconiveau is, gelet op de veranderingen in de marktliquiditeit.

Ontkoppeling op de staatsobligatiemarkt

Ontkoppeling op de staatsobligatiemarkt

Als de Amerikaanse economie aan een robuuster tempo blijft groeien en we dalingen blijven zien in de werkloosheid in de VS, dan is er volgens ons een mogelijkheid dat de Fed nog sneller actie zou kunnen ondernemen dan de markt momenteel verwacht.

Vastrentende vooruitzichten: de nulrente voorbij

Vastrentende vooruitzichten: de nulrente voorbij

De voorspellingen van stijgende rentevoeten zijn tot nu toe prematuur gebleken, omdat diverse centrale banken over de hele wereld, in de eerste plaats de Bank of Japan en de Europese Centrale Bank, hun stimuleringsbeleid zijn blijven opvoeren en de Fed het gaspedaal maar heel geleidelijk begint te lossen.