Beyond Bulls & Bears

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

Een onbelemmerde kijk op bedrijfskrediet

De vrije kasstroom blijft bij veel bedrijven relatief solide, wat volgens ons minstens tijdens de rest van het jaar steun zal bieden voor de vooruitzichten voor bedrijfskrediet.

Beleggingscase voor Europese obligaties wordt almaar sterker

Beleggingscase voor Europese obligaties wordt almaar sterker

De economische opleving van de eurozone mag dan traag verlopen, er is tenminste groei. Wij zijn optimistisch over de vooruitzichten voor vastrentende beleggingen in de regio, misschien zelfs meer nog dan in veel andere gebieden van de wereld.

Strategieën voor inkomstengerichte beleggers

Strategieën voor inkomstengerichte beleggers

Wat de toekomst betreft blijven wij erin vertrouwen dat de Amerikaanse economie een bescheiden groei en verbetering zal blijven boeken, vooral waar het de arbeidsmarkt aangaat. Uiteindelijk zou die verbetering gepaard moeten gaan met een geleidelijke normalisering van de rentevoeten.

Actief beheer voor een minder gecorreleerde wereld

Actief beheer voor een minder gecorreleerde wereld

Ik denk dat er de laatste tijd minder sprake is van een Pavlov-reflex waarbij beleggers meteen reageren op momenten van paniek of euforie, en dat het stilaan mogelijk wordt om rationele beslissingen te nemen op basis van de fundamenten.

ECB laat deur open voor verdere maatregelen

ECB laat deur open voor verdere maatregelen

Ik vind het wel goed dat Draghi het succes van de ECB niet probeert vast te pinnen op één bepaalde strategie.

Obligaties: wereldwijd te benaderen, maar met oog voor detail

Obligaties: wereldwijd te benaderen, maar met oog voor detail

Hasenstab: Voet bij stuk houden

Hasenstab: Voet bij stuk houden

Idee voor een niet zo vastrentende belegging

Idee voor een niet zo vastrentende belegging

De focus op de fundamentals kan de Europese vrees verdrijven

De focus op de fundamentals kan de Europese vrees verdrijven