Pośród byków i niedźwiedzi

Międzynarodowe zainteresowanie rynkami MENA

Międzynarodowe zainteresowanie rynkami MENA

Władze Arabii Saudyjskiej wreszcie zezwoliły na bezpośrednie zagraniczne inwestycje w akcje spółek notowanych na lokalnej giełdzie, a otwarcie rynku planowane jest na pierwszą połowę 2015 r. Ta decyzja jest powszechnie postrzegana jako potężny krok naprzód tego regionu.

Wierność przekonaniom dotyczącym akcji europejskich

Wierność przekonaniom dotyczącym akcji europejskich

Uważam, że nowe ważne powody do większego zainteresowania Europą dał w czerwcu Europejski Bank Centralny (EBC).

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Prognozy dla instrumentów o stałym dochodzie: odbicie od zera

Naszym zdaniem, w świetle względnie mocnego wzrostu gospodarczego w USA na poziomie 3% połączonego ze stopniową poprawą danych o zatrudnieniu, oczekiwanie, że inflacja utrzyma się na dotychczasowym poziomie jest podejściem bardzo optymistycznym, przynajmniej z punktu widzenia danych historycznych.

Strategie dla inwestorów poszukujących dochodu

Strategie dla inwestorów poszukujących dochodu

W przyszłości, gospodarka USA powinna nadal notować umiarkowany wzrost i poprawę sytuacji, w szczególności na rynku pracy, której towarzyszyć będzie stopniowa normalizacja stóp procentowych.