Pośród byków i niedźwiedzi

Sygnały “Brexitu”: wizja przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii

Sygnały “Brexitu”: wizja przyszłości UE bez Wielkiej Brytanii

Uważam, że największym niebezpieczeństwem dla Wielkiej Brytanii związanym z opuszczeniem UE byłaby marginalizacja – nie tylko ekonomiczna czy finansowa, ale także polityczna… Jestem wręcz skłonny stwierdzić, że w razie opuszczenia UE, zagrożony byłby także status Wielkiej Brytanii jako dużego globalnego centrum finansowego. – Philippe Brugere-Trelat.

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Poszukiwanie dochodów w burzliwych czasach

Co istotne, skutki aprecjacji dolara i spadków cen surowców mogą być szczególnie szybko odczuwalne w gospodarkach zaliczanych do rynków wschodzących.

Rosnąca dynamika fuzji i przejęć w sektorze technologicznym

Rosnąca dynamika fuzji i przejęć w sektorze technologicznym

Wiele firm informatycznych jest wręcz zalanych gotówką, a dojrzewające spółki rozszerzają gamę wykorzystywanych sposobów dzielenia się wartością z akcjonariuszami. Częstą praktyką jest wykup akcji oraz wypłacanie lub powiększanie dywidendy, ale coraz więcej dzieje się także w obszarze fuzji i przejęć, które traktowane są jako korzystna możliwość podniesienia wartości firmy.

Poznaj zarządzającego: Heather Arnold

Poznaj zarządzającego: Heather Arnold

Zainteresowanie branżą funduszy inwestycyjnych rozbudził we mnie mój ojciec, gdy uczyłam się jeszcze w szkole średniej. Uważnie śledził sytuację spółek i kursy akcji; był to częsty temat rozmów przy kolacji. Uczestniczyłam wraz z nim w zgromadzeniu udziałowców Templetona na wiele lat przed rozpoczęciem mojej pracy w tej firmie.

Z pewnych źródeł: Wybory w Wielkiej Brytanii w 2015 r.

Z pewnych źródeł: Wybory w Wielkiej Brytanii w 2015 r.

Naturalnymi beneficjentami takiego wyniku wyborów będą, naszym zdaniem, te sektory, które są podatne na zmiany na szczeblu rządowym, takie jak budownictwo, nieruchomości, usługi komunalne, produkcja wyrobów tytoniowych oraz usługi.

Czas zakupów – coraz większa dynamika fuzji i przejęć

Czas zakupów – coraz większa dynamika fuzji i przejęć

W warunkach wciąż umiarkowanego wzrostu gospodarczego, który nie obiecuje nadzwyczajnej rekompensaty w związku z nowymi inwestycjami czy wydatkami kapitałowymi (CAPEX), rynek jest bardziej skłonny zaakceptować fakt, że przemyślane fuzje i przejęcia finansowane tanimi kredytami i wspierane niskimi stopami procentowymi mogą szybko przynieść korzyści.